Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Selvitys Espoon järvien tilasta on valmistunut

Selvitys Espoon järvien tilasta on valmistunut

Julkaistu: 20.11.2008 klo 14:06
Julkaisija:

Espoon järvistä on tehty selvitys, jossa tarkasteltiin järvien tilaa ja virkistyskäyttöä. Selvityksen perusteella Espoon järvien tila on pääosin hyvä ja esimerkiksi virkistyskäyttöä haittaavia sinileväkukintoja esiintyy vain harvoilla järvillä.

Kuva: Anne-Marie Hagman

Kuva: Anne-Marie Hagman

Espoon järvistä on tehty selvitys, jossa tarkasteltiin järvien tilaa ja virkistyskäyttöä. Selvityksen perusteella Espoon järvien tila on pääosin hyvä ja esimerkiksi virkistyskäyttöä haittaavia sinileväkukintoja esiintyy vain harvoilla järvillä. Liiallinen rehevyys kuitenkin vaivaa järviä muualla kuin Nuuksion järviylängöllä.

Selvityksessä oli mukana 21 järveä. Valintakriteereinä olivat järvien merkitys virkistyskäytön kannalta ja tiedot vedenlaadusta. Lisäksi paikallisten asukkaiden aktiivisuudella oli vaikutusta järvien valintaan. Natura 2000 -verkostoon kuuluva Matalajärvi ei ollut mukana tarkastelussa, koska sen tilaa on tutkittu muutenkin ja sen kunnostamistarpeista on olemassa perusteltua tietoa.

Järvien tilaa arvioitiin muun muassa veden laadun, kasvillisuuden ja kalaston perusteella. Virkistyskäytön arvioinnissa huomioitiin sellaiset virkistyskäyttömuodot, joihin järven tilan huonontumisella saattaisi olla vaikutusta. Tarkastelussa on huomioitu mm. uimarannat ja muut ulkoilumahdollisuudet sekä lähialueen asutus.

Järven rehevyys haittaa yleistä virkistyskäyttöä eniten Lippajärvellä, Luukinjärvellä ja Espoon Pitkäjärvellä. Muita suosittuja kaupunkilaisten virkistäytymispaikkoja ovat lievästi rehevä Bodominjärvi ja niukkaravinteinen Kaitalampi. Hyvin tai melko hyvin eri virkistyskäyttömuotoihin soveltuvia järviä ovat myös Kalajärvi, Kattilajärvi, Velskolan Pitkäjärvi, Nuuksion Pitkäjärvi, Saarijärvi ja Siikajärvi. Näistä virkistyskäytön arvioidaan lisääntyvän etenkin Kalajärvellä ja Nuuksion Pitkäjärvellä.

Selvityksessä kiinnitettiin huomiota Kalajärven ja Odilammen tilassa mahdollisesti tapahtuneeseen muutokseen. Kalajärven vesikasvillisuuden todetaan runsastuneen ja muuttuneen viimeisen kymmenen vuoden aikana, mikä voi viitata muutokseen myös vedenlaadussa.

Selvitys on osa Espoon järvikunnostusohjelmaa, joka käynnistettiin keväällä 2008 Espoon ympäristökeskuksen ja Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistyöhankkeena. Selvitystä hyödynnetään järvien kunnostustarpeen arvioinnissa, joka valmistuu vuonna 2009. Selvitys Espoon järvien tilasta on luettavissa Uudenmaan ympäristökeskuksen internet-sivuilla: www.ymparisto.fi/uus/julkaisut > Raportteja > Raportteja 2008 > UUSra17/2008 Selvitys Espoon järvien tilasta.

Lisätietoja:

 

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs