Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Sähkönmyyjän vaihto koetaan helpoksi – myös oman kulutuksen jousto kiinnostaa

Energiateollisuus ry

Sähkönmyyjän vaihto koetaan helpoksi – myös oman kulutuksen jousto kiinnostaa

Tiedote.
Julkaistu: 23.08.2013 klo 10:53
Julkaisija: Energiateollisuus ry

Kolme neljästä sähkönmyyjää vaihtaneesta suomalaisesta piti vaihtamista täysin ongelmattomana, selviää Energiateollisuuden teettämästä sähköasiakaskyselystä. Tärkein kannustin vaihtamiselle oli toisen sähkönmyyjän tarjoama alhaisempi hinta. Kyselytulokset kertovat myös, että puolet suomalaisista olisi valmiita joustamaan sähkönkulutuksessaan hinnan mukaan.

Säästömahdollisuudet motivoivat, sähkömarkkinat toimivat vilkkaasti

Kolme neljästä asiakkaasta piti sähkönmyyjän vaihtoa kaikin puolin ongelmattomana. Jopa yhdeksän kymmenestä piti vaihtoa ongelmattomana tai lähes ongelmattomana. 

Yleisin syy sähkönmyyjän vaihtamiseen oli toisen yrityksen tarjoama halvempi hinta – tämä oli pääsyynä 57 prosentille vastaajista. Vajaa viidennes sähköasiakkaista päätyi vaihtoon, koska heille oli tarjottu siihen helppo mahdollisuus. 

Tärkein peruste olla vaihtamatta sähkönmyyjää oli tyytyväisyys nykyisen toimijan tarjoamaan palveluun. Näin vastasi noin kolmannes asiakkaista, jotka eivät olleet vaihtaneet myyjäänsä.  Kuudesosa vastaajista ei löytänyt selvää syytä kilpailuttamattomuudelle, se oli vain jäänyt tekemättä. Joka kahdeksas kilpailuttamatta jättänyt sanoi haluavansa ostaa sähköä tutulta, paikalliselta yhtiöltä. 

– Tyytyväisyys on keskeisenä syynä sähkönmyyjän pitämiseen, mutta vain seitsemän prosenttia vaihtaneista kertoi vaihtonsa syyksi tyytymättömyyden nykyiseen myyjään, Energiateollisuuden johtaja Pekka Salomaa kertoo. 

Kyselytulosten mukaan liki 60 prosenttia suomalaisista muistaa saaneensa kilpailevan sähkösopimustarjouksen sähkönmyyjältä viimeisen kahden vuoden aikana. Lisäksi 41 prosenttia oli vertaillut sähkön hintoja internetissä. Yli puolet vastaajista olisi valmis vaihtamaan sähkönmyyjäänsä, vaikka vaihdosta saatava säästö jäisi alle sataseen. 18–34-vuotiaiden keskuudessa vaihtajien osuus tällä säästöllä on jopa 63 prosenttia. Neljäsosa suomalaisista vaihtaisi sähkönmyyjäänsä silloinkin, kun säästö olisi alle 50 euroa. 

Salomaan mukaan tulokset osoittavat, että sähkömarkkinat ovat aktiiviset ja sähkön hinta kiinnostaa kuluttajia. 

Yli puolet kuluttajista valmiita joustamaan sähkönkäytössään

Sähkönmyyjän vaihtoon liittyvien näkemysten lisäksi kyselyssä selvitettiin suomalaisten suhtautumista sähkön kysyntäjoustoon. Perinteisesti sähkö on kalleimmillaan kulutuksen ollessa suurimmillaan. Tuuli- ja aurinkoenergiaan perustuvan sähköntuotannon lisääntyessä hetkelliset tuotantomäärien vaihtelut tulevaisuudessa kasvavat ja siten myös hintaheilahtelut lisääntyvät. Kuluttaja voisi säästää rahaa joustamalla sähkönkulutuksessaan kysyntäpiikkien aikana vapaaehtoisuuden pohjalta – esimerkiksi käyttämällä puuta lämmitykseen tai sopimalla kotinsa lämmitys- ja ilmastointitehon maltillisesta laskemisesta. Tuhansien kotitalouksien pienillä joustoilla sähkön kysyntää ja tarjontaa voitaisiin osaltaan tasapainottaa.

Vastausten perusteella puolet suomalaisista olisi valmiita joustamaan sähkönkulutuksessaan sähkön kysyntäpiikkien aikana. Joustoon kannustaisi parhaiten pienentynyt sähkölasku (40 % vastaajista) sekä joustojen automaattisuus joko sähköyhtiön (19 %) tai kotiautomaation (14 %) tekemänä. 29 prosenttia vastaajista olisi valmis itse aktiivisesti vähentämään sähkönkulutustaan esimerkiksi korvaamalla lämmitystä puunpoltolla ja sammuttamalla turhia sähkölaitteita. Vain neljännes vastaajista torjui ehdotuksen joustamisesta täysin.

- Sähkön kysynnän ja tarjonnan pitäminen tasapainossa vaatii jatkossa monenlaisia toimia. Tarvitaan uutta joustavaa sähköntuotantoa, kuten vesivoimaa, mutta myös niin teollisuuden kuin kotitalouksien kulutuksen entistä oikeampaa ajoittamista, toteaa Salomaa. Kulutuksen jousto perustuu yrityksen tai kotitalouden itse tekemään päätökseen ja vapaaehtoisuuteen.

Suurella osalla sähköasiakkaista on jo nyt joka tunnin kulutuksen rekisteröivä etämittari. Sen avulla joustotoimista koituvat hyödyt voidaan jakaa oikeudenmukaisesti. Useat sähkönmyyjät tarjoavat muiden ohella esimerkiksi tunneittain muuttuviin hintoihin perustuvia sähkötuotteita. Jatkossa eri tilanteisiin sopivien tuotteiden ja myös automaattisten kulutuksen ohjauksien tarjonta edelleen monipuolistuu, uskoo Salomaa.

Kyselyn toteutti YouGov Finland Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta. Kyselyä varten haastateltiin sähköisellä lomakkeella yhteensä 1004 täysi-ikäistä suomalaista iän (18-74v.), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan edustavalla otoksella YouGov Finlandin kuluttajapaneelissa. Paneeliin kuuluu n. 25 000 suomalaista. Tulosten luottamusväli kokonaistasolla (N=1004) on n. ±2,8 % -yksikköä suuntaansa (95 %:n luottamustasolla).

Lisätietoja:

Energiateollisuus ry (ET) on sähkö- ja kaukolämpöalaa edustava elinkeinopoliittinen ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs