Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ruduksen kiviainesjätteen käsittelyn YVA alkanut

Pirkanmaan ympäristökeskus

Ruduksen kiviainesjätteen käsittelyn YVA alkanut

Julkaistu: 19.03.2009 klo 09:08
Julkaisija: Pirkanmaan ympäristökeskus

Pirkanmaan ympäristökeskuksessa on alkanut lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) Rudus Oy:n kiviaineksen, betonin ja asfaltin käsittelyalueista. Alueet sijaitsevat Tampereen Sorilassa, Nokian Kankaantakana ja Ylöjärven Takamaalla. Ne ovat nykyisiä kalliokiviainesten ottoalueita, ja suunnitelman mukaan niillä aletaan ottaa vastaan, välivarastoida ja murskata kiviainesjätteitä ja toimittaa niitä hyötykäyttöön.

Pirkanmaan ympäristökeskuksessa on alkanut lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) Rudus Oy:n kiviaineksen, betonin ja asfaltin käsittelyalueista. Alueet sijaitsevat Tampereen Sorilassa, Nokian Kankaantakana ja Ylöjärven Takamaalla. Ne ovat nykyisiä kalliokiviainesten ottoalueita, ja suunnitelman mukaan niillä aletaan ottaa vastaan, välivarastoida ja murskata kiviainesjätteitä ja toimittaa niitä hyötykäyttöön.

YVA-menettely on käynnistynyt arviointiohjelmalla, joka on hankkeesta vastaavan, Rudus Oy:n, ehdotus suunnitelmaksi hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista ja osallistumisen järjestämisestä. YVA-ohjelma on nyt nähtävillä kunnissa, kirjastoissa ja yleisötilaisuuksissa

Käsiteltävä kiviaines on ylijäämälouhetta, ylijäämä- ja purkubetonia, purkutiiltä ja purkuasfalttia. Kiviaines toimitetaan alueille muualta, lähinnä Tampereen kaupunkiseudun hankkeiden suurilta louhintatyömailta ja rakennuskohteista.  Päätarkoituksena on käsitellä kaikilla kolmella alueella  ylijäämälouhetta 150 000 - 500 000 tonnia vuosittain. Betonia varaudutaan käsittelemään kullakin hankealueella 80 000 - 120 000 tonnia, tiiltä 10 000 – 20 000 tonnia ja asfalttia 20 000 – 40 000 tonnia vuosittain. 

Materiaaleja otetaan vastaan ympäri vuoden. Ylijäämälouhetta murskataan 8-12 kuukautena vuodessa. Betonia, tiiltä ja asfalttia murskataan 1-3 kertaa vuodessa, 1-6 kuukautta kerrallaan. Murskauslaitokset toimivat maanantaista perjantaihin klo 6-22. Murskeita kuljetetaan kuorma-autoilla ja ajoneuvoyhdistelmillä ympäri vuoden, pääasiassa maanantaista perjantaihin klo 6-22, mutta tarvittaessa myös viikonloppuisin. Asfalttia murskataan yleensä talvella ja keväällä. 

Tampereen hankealue sijaitsee Sorilassa noin 12 kilometriä Tampereen keskustasta koilliseen. Alueelle liikennöidään valtatieltä 9 Kaitavedentien (mt 338) ja Pulesjärventien (mt 14197) kautta Kintulammentielle. Hankealueen lähellä sijaitsee Kintulammen retkeilyalue.

Nokian hankealue sijaitsee Kankaantakana Tampere-Pori-valtatien (vt 11) pohjoispuolella noin 80 metrin etäisyydellä tiestä. Liikenne hankealueelle johdetaan Porintieltä suoraan louhosalueelle. Hankealueen lähellä sijaitsee mm. Koukkujärvi ja Kaakkurijärvien Natura-alue. 

Ylöjärven hankealue sijaitsee Takamaalla kantatie 65 varrella Viljakkalantien eteläpuolella. Liikennöinti tapahtuu Uuden Kuruntien liittymästä.

Alueiden sijaintikartta.pdf (947 KB)

Arviointimenettelyssä nollavaihtoehto tarkoittaa, että hanke jää kyseisessä sijaintipaikassa toteuttamatta ja nykyinen kalliokiviainesten otto jatkuu entisellään.

YVA-ohjelma on nähtävillä 18.3.2009 alkaen:

 • Tampereella palvelupiste Frenckellissä, kirjastoissa, keskustan lehtilukusalissa, kirjastoautoissa ja Aitolahden TB-huoltamolla
 • Nokian kaupungintalolla, pääkirjastossa ja kirjastoautossa
 • Ylöjärven kaupungin ympäristötoimistossa, pääkirjastossa ja kirjastoautossa
 • Pirkanmaan ympäristökeskuksessa.

Huhtikuussa Pirkanmaan ympäristökeskus yhteysviranomaisena ja Rudus Oy hankkeesta vastaavana järjestävät kaikille avoimet yleisötilaisuudet, joissa esitellään hankevaihtoehtoja ja YVA-ohjelmaa. Yleisötilaisuudet alkavat kello 18:

 • Tampereella Sorilan koululla (Sorilanraitti 5) keskiviikkona 22.4.2009
 • Nokialla Kerholassa (Souranderintie 13) torstaina 23.4.2009
 • Ylöjärvellä Takamaan koululla (Hakalantie 5, Lakiala) tiistaina 21.4.2009

YVA-ohjelma on luettavissa internetsivulla www.ymparisto.fi/yva - alueellisten ympäristökeskusten YVA-sivut - Pirkanmaa - vireillä olevat YVA-hankkeet.

 YVA-ohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 8.5.2009 mennessä osoitteella Pirkanmaan ympäristökeskus, PL 297, 33101 Tampere tai sähköpostilla kirjaamo.pir@ymparisto.fi. Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa YVA-ohjelmasta kesäkuussa 2009.

Lisätiedot:

 • Pirkanmaan ympäristökeskus, yhteyshenkilö Virve Sallisalmi,
  p. 020 610 104, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
 • Rudus Oy, yhteyshenkilöt Antti Määttänen, p. 020 447 6806,
  040 5393 534, ja Kari Aaltonen, p. 020 447 6803,
  etunimi.sukunimi@rudus.fi
 • Ramboll Finland Oy, yhteyshenkilöt Antti Lepola,
  p. 040 588 7557, ja Jari Hosiokangas, p. 040 584 4284,
  etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Tiedotus:  

 •  tiedottaja Auli Kilpeläinen, Pirkanmaan ympäristökeskus,
  p. 050 570 2109

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs