Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Rohkaisevia tuloksia koskikunnostuksista - lohikalat lisääntyneet Kaakkois-Suomen rajajoilla

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Rohkaisevia tuloksia koskikunnostuksista - lohikalat lisääntyneet Kaakkois-Suomen rajajoilla

Tiedote.
Julkaistu: 12.11.2012 klo 09:00
Julkaisija: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Kaakkois-Suomen rajajoilla tehdyt tutkimukset osoittavat koskikunnostusten tuottavan hedelmää. Lohikalat ovat koekalastusten mukaan lisääntyneet Mustajoella ja Soskuanjoella.

Musta- ja Soskuanjoella on tehty RIFCI-projektissa (Rivers and Fish – Our Common Interest) kunnostuksia jo yli kymmenellä koskialueella. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tutkimukset osoittavat, että lohikalat ovat ottaneet kunnostetut lisääntymis- ja poikastuotantoalueet omikseen. Mustajoella taimenen keväällä kuoriutuneita poikasia löytyi uusilta, aiemmin tyhjiltä koskialueilta. Soskuanjoella lohikalat eivät ole lisääntyneet vuosikymmeniin, mutta nyt koskessa oli runsaasti lohen poikasia. Tulokset kertovat kunnostusten hyödyistä. Jo verrattain pienillä toimilla, kuten kutusoraikkojen muodostamisella, voidaan saada merkittäviä tuloksia aikaan.

Lohikalojen lisääntymistä on edistänyt myös viime syksyn ja talven hyvä vesitilanne, mikä on estänyt kutusoraikkojen kuivumisen ja mätijyvien jäätymisen.

Tutkimusten perusteella Rakkolanjoen ja Hounijoen Suomen puoleisten osien kalasto koostui normaalista sisävesistöjen lajistosta, josta lohikalat odotetusti puuttuivat. Rakkolanjoen Venäjän puoleisilla osilla taas elää vakaa meritaimenkanta, joka on tarkoitus saada nousemaan tulevaisuudessa kudulle myös Suomen puolelle. Patorakenteita tullaan muuttamaan niin, että kalojen vaellus mahdollistuu. Rakkolanjokeen on RIFCI-hankkeessa myös istutettu merilohta. Istutuksilla halutaan auttaa lohen kotiutumista jokeen.
 
Koskikunnostukset ja kalatutkimukset ovat osa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vetämää RIFCI-hanketta. Hanketta rahoittavat Kaakkois-Suomi-Venäjä ENPI CBC -ohjelman lisäksi Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Lappeenrannan kaupunki, Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö, Nordkalk Oyj, Paroc Oy Ab, Finnsementti Oy, Suomen Karbonaatti Oy, Stora Enso Oyj, Kaakkois-Suomen metsäkeskus, Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry, Biologists for Nature Conservation sekä Viipurin aluehallinto.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Matti Vaittinen
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 040 775 4966
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tutkija Ari Saura
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, puh. 040 769 8562
etunimi.sukunimi@rktl.fiTaimenet ovat ottaneet innolla vastaan uudet kutualueet. Kuva Esko Kivistö


Soskuanjoessa syntynyt merilohen poikanen. Kuva Anna Lindgren

This project is co-funded by the European Union, the Russian Federation and the Republic of Finland


Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa luotettavaa ja korkealaatuista tietoa luonnonvaroista päättäjille, elinkeinoille, alan ammattilaisille sekä kansalaisille. Lisätietoa: http://www.rktl.fi/,  s-posti: viestinta@rktl.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs