Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » RKTL ja SYKE selvittävät Saaristomeren kalastuksen ja kalanviljelyn edellytyksiä

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

RKTL ja SYKE selvittävät Saaristomeren kalastuksen ja kalanviljelyn edellytyksiä

Julkaistu: 07.09.2010 klo 10:06
Julkaisija: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Tänä vuonna käynnistyi EU:n rahoittama COEXIST-projekti, joka tutkii Euroopan merialueiden kestävää käyttöä. Projektin tavoitteena on edistää kalanviljelyn, kalastuksen ja muiden rannikkoalueiden käyttömuotojen yhteensovittamista. Projektiryhmä, johon kuuluu tutkijoita 13 tutkimuslaitoksesta kymmenestä maasta, kehittää päätöksenteon tueksi menetelmiä merialueiden hallintaan.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Suomen ympäristökeskus tiedottavat

Tänä vuonna käynnistyi EU:n rahoittama COEXIST-projekti, joka tutkii Euroopan merialueiden kestävää käyttöä. Projektin tavoitteena on edistää kalanviljelyn, kalastuksen ja muiden rannikkoalueiden käyttömuotojen yhteensovittamista.  Projektiryhmä, johon kuuluu tutkijoita 13 tutkimuslaitoksesta kymmenestä maasta, kehittää päätöksenteon tueksi menetelmiä merialueiden hallintaan.

Suomessa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Suomen ympäristökeskus paneutuvat Saaristomeren kalastuksen, kalanviljelyn ja muiden käyttömuotojen yhteensovittamiseen. Tarkoituksena on löytää teknisiä, taloudellisia ja hallinnollisia menetelmiä,  joilla päästään eri osapuolien ja meren ekosysteemin kannalta kestävään tilanteeseen.

Tutkimuksessa selvitetään nykyisen, hajallaan saaristossa olevien kalankasvatuspaikkojen ja keskitetymmän, ulkosaaristoon siirretyn tuotannon eroja. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta soveltaa nettokuormitusjärjestelmää, jossa kalankasvattaja voisi saada lisää kalankasvatusoikeutta sitä vastaan, että merestä poistetaan lisäkuormitusta vastaava määrä ravinteita. Myös ravinteiden kierrättämistä tutkitaan. Tämä tapahtuisi niin, että Itämeren omaa kalaa käytettäisiin rehuraaka-aineena kalankasvatuksessa.

Pienimuotoisen rannikkokalastuksen ja kalanviljelyn kestävä kehitys on riippuvainen pääsystä sopiville rannikkoalueille. Koska alueet voivat olla potentiaalisia myös muulle käytölle kuten suojelu- tai virkistysalueiksi tai tuulivoiman tuotantoon, alueiden käyttöön tarvitaan parempia hallinta- ja suunnittelumenetelmiä. Projektissa selvitetään myös nykyisiä hallinta- ja suunnittelukäytäntöjä ja niiden kehittämismahdollisuuksia.

Euroopan laajuinen projekti
Euroopan väkirikkaiden rannikkoalueiden haasteena on tasapainottaa taloudellisesti ja sosiaalisesti merkittävien rannikkoalueiden käyttö ympäristönsuojelun ja muun käytön välillä. Intressit ulottuvat kalataloudesta ja kalanviljelystä turismiin, tuulivoimaloihin ja merensuojelualueisiin.

COEXIST-projektissa tavoitteena on koota tietoa useista Euroopan rannikon ekosysteemeistä ja niiden nykyisestä käytöstä. Tämän jälkeen arvioidaan aluesuunnittelun työkaluja rannikkokalastuksen, kalanviljelyn ja muiden käyttömuotojen yhdistämiseksi nykyisin ja tulevaisuudessa. Työ kestää vuodesta 2010 vuoteen 2013.

Projektin verkkosivut
Coexist, Interaction in coastal waters: A roadmap to sustainable integration of aquaculture and fisheries (RKTL)
Rannikkovesien kalankasvatuksen, kalastuksen ja muun kestävän käytön yhteensovittaminen (COEXIST) (SYKE)

Lisätietoja
Suomen tutkimusryhmä:

Erikoistutkija Timo Mäkinen, Suomen riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, puh. +358 20 575 1307 etunimi.sukunimi@rktl.fi

Vanhempi tutkija Juha Grönroos, Suomen ympäristökeskus, puh. +358 40 526 3139 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Yksikön päällikkö Kimmo Silvo, Suomen ympäristökeskus, puh. + 358 40 765 7466  etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kansainvälinenprojektiryhmä:

Emma Bello Gomez, +353 (0)1 644 9008, emma@aquatt.ie

Projektin hallinto ja viestintä
Englanninkielistä Coexist News uutiskirjettä julkaisee CoExistin hallintotiimi AquaTT Limited  & Institute of Marine Research (IMR). Lisätietoja Emma Bello Gomez, Project Officer, +353 (0)1 644 9008 tai sähköposti emma@aquatt.ie

Norjan merentutkimuslaitos IMR on COEXISTin projektikoordinaattori ja irlantilainen AquaTT projektin hallinto- ja tiedotuspartneri. COEXIST-projekti saa rahoitusta Euroopan Unionin Seitsemännestä Kehysohjelmasta (FP7/2007-2013) sopimus n° 245178.

RKTL on Coexist -projektin suomalainen partneri yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs