Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Rakennusperinnön hoitoavustuksia 50 kohteelle Pohjois-Savossa

Rakennusperinnön hoitoavustuksia 50 kohteelle Pohjois-Savossa

Julkaistu: 06.04.2009 klo 09:09
Julkaisija:

Pohjois-Savon ympäristökeskus on myöntänyt avustusta 50 kulttuurihistoriallisesti merkittävän kohteen korjauksiin. Myönnettyjen avustusten yhteissumma on 135 500 euroa. Yksittäiselle kohteelle myönnetty avustus vaihtelee 1 000 eurosta 5 000 euroon rakennuksen rakennushistoriallisesta arvosta ja korjaustöiden luonteesta riippuen. Keskimääräinen avustussumma on 2 710 euroa. Kielteisiä päätöksiä tehtiin 18 kpl.

Pohjois-Savon ympäristökeskus on myöntänyt avustusta 50 kulttuurihistoriallisesti merkittävän kohteen korjauksiin. Myönnettyjen avustusten yhteissumma on 135 500 euroa. Yksittäiselle kohteelle myönnetty avustus vaihtelee 1 000 eurosta 5 000 euroon rakennuksen rakennushistoriallisesta arvosta ja korjaustöiden luonteesta riippuen. Keskimääräinen avustussumma on 2 710 euroa. Kielteisiä päätöksiä tehtiin 18 kpl. Suurimmat avustukset myönnettiin entisen koulun (Kaavi, Kuopio), asuinrakennuksen (Kuopio, Leppävirta, Pielavesi), asuin- ja liiketalon (Kuopio) ja oppilaitoksen (Lapinlahti) kunnostamiseen sekä rakennusinventointiin Juankoskella ja Suonenjoella.

Ympäristöministeriön Pohjois-Savon ympäristökeskukselle osoittama määräraha 135 500 euroa on 42 500 euroa enemmän kuin viime vuonna. Se johtuu pääasiassa hakemusten suuremmasta lukumäärästä.  Valinnassa etusijalla ovat valtakunnallisesti merkittävillä alueilla sijaitsevat kohteet, asema- tai yleiskaavalla suojellut kohteet ja rakennusperinnön inventoinneissa merkittäviksi todetut kohteet. Avustus on käytettävä kolmen vuoden aikana.

Avustusta myönnettiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten, 16 asuinrakennuksen, seitsemän entisen koulun, kahden entisen pappilan, neljän navetan, kolmen huvilan, kymmenen aitan, yhden pajan ja yhden sähkömuuntamon kunnostamiseen Museoviraston korjauskorttien ohjeiden mukaisesti. Entisiä kyläkouluja on nyt poikkeuksellisen runsaasti. Hakemuksista 12 on jatkohakemuksia. Kunnostuksen kohteena ovat tyypillisesti vesikatto, julkisivut, rakennusrunko ja perustukset sekä ikkunat ja ovet, myös savupiippuja ja uuneja korjataan. Juankosken kaupunki ja Rautalammin kunta täydentävät ja päivittävät 1980-90-lukujen taitteessa tehtyjä rakennusinventointejaan. Suonenjoen kaupunki saattaa päätökseen inventoinnin ja järjestää siihen liittyviä yleisötilaisuuksia. Avustuksen saaneista kohteista kahdeksan sijaitsee Kuopiossa, kuusi Juankoskella, viisi Suonenjoella ja neljä Leppävirralla. Kaikkiaan kohteet ovat 17 pohjoissavolaisen kunnan alueella.

Kuvia kohteista (pdf-tiedosto, 450 kt)

Saariston ympäristönhoitoon kolme avustusta

Ympäristöministeriö osoitti saariston ympäristönhoitoon Pohjois-Savoon 5 000 euroa, joka myönnettiin kahdelle kuopiolaiselle ja yhdelle tervolaiselle hakijalle. 

Seuraava hakukierros päättyy lokakuussa

Seuraava rakennusperinnönhoito- ja saariston ympäristönhoitoavustusten hakuaika päättyy lokakuussa. Hakemuslomakkeet löytyvät ympäristökeskuksen kotisivuilta. Avustusta myönnetään yksityisille omistajille, rakennusperinnön hoitoa edistäville yhteisöille, kunnille ja kuntayhtymille pääasiassa rakennuksen säilymisen turvaamiseksi tai sen kunnon huononemisen estämiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin. Korjausten tulee olla sen laatuisia, että rakennuksen tai alueen ominaispiirteet ja historiallinen aitous säilyvät. Avustus kohdistuu useimmiten ulkovaipan ja kantavien rakenteiden kunnostuksiin. Avustusta voidaan myöntää myös kuntoselvitysten tekemistä ja korjaussuunnitelman laatimista varten.

Lisätietoja

Tarkastaja Marjatta Strengell, Pohjois-Savon ympäristökeskus, puh. 040 589 0322, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs