Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Raahen saariston Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma on valmistunut

Raahen saariston Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma on valmistunut

Julkaistu: 06.02.2009 klo 10:00
Julkaisija:

Juuri valmistuneen Raahen saariston hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on sovittaa yhteen Raahen saariston Natura 2000 -alueen suojeluarvot ja eri käyttömuodot. Suunnitelman tarve oli ilmeinen merkittävien luontoarvojen ja alueelle kohdistuvan suuren virkistyskäyttöpaineen vuoksi.

Juuri valmistuneen Raahen saariston hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on sovittaa yhteen Raahen saariston Natura 2000 -alueen suojeluarvot ja eri käyttömuodot. Suunnitelman tarve oli ilmeinen merkittävien luontoarvojen ja alueelle kohdistuvan suuren virkistyskäyttöpaineen vuoksi. Suunnitelmassa on esitelty alueen luontotyyppejä, uhanalaista lajistoa ja kulttuuriarvoja sekä esitetty tarvittavat toimenpiteet suojelun, hoidon ja käytön toteuttamisesta, seurannasta ja suunnitelman vaikutusten arvioinnista.

Iso-Kraaselin puinen tunnusmajakka, pooki, on yksi Raahen saariston nähtävyyksistä. Kuva Marja Hyärinen/Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Kuvaa klikkaamalla avautuu isompi kuva.

Suunnitelma laadittiin yhteistyössä alueen käyttäjien, järjestöjen ja viranomaistahojen kanssa, vetovastuun ollessa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksella ja Raahen kaupungilla. Valmis suunnitelma hyväksyttiin Raahen kaupunginhallituksessa, jonka jälkeen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus vahvisti suunnitelman.

Raahen saaristo on sekä maisemallisesti että luontoarvoiltaan arvokas kokonaisuus. Alueella on useita uhanalaisten eliölajien esiintymiä ja pääosa saarten pinta-alasta kuuluu arvokkaisiin Natura-luontotyyppeihin.Alueella tullaan toteuttamaan luonnonhoidollisina toimenpiteinä pensaikonraivausta tärkeimmillä lintuluodoilla. Tarpeen vaatiessa raivausta suositellaan lisäksi muilla avoimina säilytettävillä luontotyypeillä, kuten merenrantaniityillä, kuivilla ja tuoreilla niityillä, nummilla ja hiekkarannoilla.  Myös saarten laidunnusta jatketaan. Hoitotoimenpiteillä ylläpidetään ja parannetaan tärkeiden luontotyyppien säilymistä ja lisätään lajiston monimuotoisuutta.

Palveluvarustusta lisätään virkistyskäytön parantamiseksi

Lisääntyvän virkistyskäytön alueen luonnolle mahdollisesti aiheuttavan kulutuksen ja häiriön estämiseksi virkistyskäyttö keskitetään Iso-Kraaselin, Taskun, Kallan, Ämmä-Äijän, Smitin ja Ulkopauhan saariin. Suunnitellut palvelurakenteet kuten laavut, kompostikäymälät, nuotiopaikat ja rantautumispaikkojen kevyet ponttonilaiturit, sijoittuvat pieneltä osin arvokkaiden Natura-luontotyyppien alueelle, mutta merkittävää heikennystä ei luontotyypeille tapahdu kun toimitaan hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti.

Rakenteet pyritään sijoittamaan mahdollisimman kulutuskestäville ja pääosin jo käytössä oleville paikoille uhanalaisten lajien esiintymiä ja arvokkaita luontotyyppejä suojellen. Suunnitelmalla ei ole vaikutuksia alueen jokamiehenoikeuksien mukaiseen käyttöön.

Julkaisun voi tulostaa internetistä

Valmis julkaisu on saatavilla Raahen kaupungin teknisestä keskuksesta (Ruskatie 1, Pattijoki, puh.08 439 3111) tai luettavissa verkkojulkaisuna osoitteessa www.ymparisto.fi/julkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen raportteja –sarja)

PPOra3/2008 Raahen saariston Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma

Lisätietoja:

Tutkija Marja Hyvärinen, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, puh. 040 713 9241, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (marja.hyvarinen)

Ylitarkastaja Jorma Pessa, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, puh. 0400 250 040, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (jorma.pessa)

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs