Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Poistotekstiileistä materiaalipankki – ja muita visioita

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Poistotekstiileistä materiaalipankki – ja muita visioita

Tiedote.
Julkaistu: 13.06.2012 klo 15:00
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

HAMKin Forssan yksikössä järjestettiin toukokuussa Poistotekstiilit 2012 -tapahtuma, jonka tavoitteena oli nostaa poistotekstiilit valtakunnalliseksi puheenaiheeksi. Paikalle saapui ympäristöministeriön edustaja, yli 20 asiantuntijaa eri aloilta sekä kutsuvierasyleisöä. Tapahtuma herätti myös median mielenkiinnon.

Tapahtuman avasi ympäristöministeriön edustaja, ylitarkastaja Sirje Stén. – Jätteitä tuottavan yrityksen pitäisi miettiä omaa jätehuoltoaan, jotta se noudattaa uutta etusijajärjestystä jätelaissa. Pitäisi myös pohtia sitä, miten saadaan valmisteltua uudelleen käyttöön tavaroita poistomateriaalista. Tällaista toimintaa edustaa esimerkiksi GlobeHope, Stén toteaa.

Etusijajärjestys tarkoittaa sitä, että jos jätettä syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä jäte. Ellei kierrätys ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä muulla tavoin, esimerkiksi energiana. Jäte voidaan sijoittaa kaatopaikalle tai loppukäsitellä muulla tavoin vain, jos hyödyntäminen ei ole mahdollista.

Asiantuntija-areenassa yli kaksikymmentä panelistia kävi läpi tekstiilien kierrättämiseen liittyviä kysymyksiä. Keskustelua herätti muun muassa se, että miten konkreettisesti saataisiin tekstiilien mahdollista kierrätystä lisättyä.

Syfo Oy:n asiantuntija Juha Leviäkangas totesi, että tekstiilien kierron aikaansaamiseksi on yksinkertaisesti vain rakennettava toimiva ketju. Nanso Groupin vastuullisuusasiantuntija Satumaija Mäen mukaan tärkeää on myös ottaa kierrättäminen huomioon jo vaatteen tai tekstiilin valmistusvaiheessa. – Tekstiilituotteet ovat hyvin erityyppisistä materiaaleista valmistettuja, mikä hankaloittaa sopivan kierrätyskohteen löytämistä. Kaikkien tuotteiden valmistaminen yhdestä ja samasta materiaalista on valmistajan näkökulmasta mahdotonta, mutta tuotteiden suunnittelussa voitaisiin välttää tiettyjä kierrätystä häiritseviä komponentteja, kuten nappeja ja vetoketjuja, jos järkevät hyötykäyttökohteet olisivat olemassa.

– Jatkokäsittely ja sen mahdollisuudet ovat myös erittäin tärkeitä eikä pelkän keräämisen miettiminen. Myös ostajat ovat tässä ratkaisevassa asemassa. Lisäksi täytyy miettiä niiden yrityksissä materiaaleja ostavien henkilöiden koulutusta, jotta tuotteet olisivat laadukkaammasta materiaalista valmistettuja ja sitä kautta helpompia kierrättää, tiivisti Vuokko Oikarinen Uusix-verstailta.

Tapahtumassa keskustelua herätti erityisesti mahdollinen visio siitä, miten poistotekstiilejä saadaan kerättyä yhteen materiaalipankkiin monien pienyrittäjienkin käyttöön, miten materiaalipankki käytännössä toimisi sekä mitä suurista määristä poistotekstiiliä voidaan valmistaa. Mirjami Malleus-Lemettinen Suomen Ekoyrittäjiltä kertoi olevan haastavaa päästä suurten yritysten poistettavien tekstiilien ketjuun väliin. – Tällä hetkellä pienemmät yritykset ottavat materiaalit suoraan asiakkailta, sillä osa heistä ei luota UFF:iin, Fidaa ei löydetä ja SPR:n keräyspisteistä ei harva tiedä vieläkään.

Ihmisten tiedottaminen ja valistus asiasta koettiin myös yleisesti haasteena. Lisäksi se, miten poistotekstiileistä saadaan bisnestä eikä pelkkää harrastusta, oli keskustelua herättävä aihe. Nanso Groupin edustaja Mäki kertoi heillä vielä tämän vuoden aikana alkavasta kampanjakokeilusta, jonka tarkoitus on kantaa vastuu yrityksen valmistamista tuotteista koko elinkaaren ajan. Kampanjassa kuluttaja voi tuoda käyttämättömäksi jääneet Nanso-tuotteensa liikkeeseen ja saada näin alennusta ostaessaan uuden tuotteen. Nanso Group huolehtii käyttämättömien tuotteiden ohjaamisesta hyötykäyttöön tai kierrätykseen. Kohdetta ei ole vielä valittu.

Tilaisuudessa kuultiin myös UFF:in toiminnanjohtaja Virve Kiven julistama lupaus: – Tahtoisin julkilausua lupauksen. Kotitalouksista poistuu vuodessa tekstiiliä kolmetoista kiloa ja määrät vain kasvavat. Me keräämme siitä noin kolme kiloa käyttökelpoista tavaraa eli kymmenen kiloa jää keräämättä. Meidän organisaatiomme aikoo tehdä kaikkensa, että talteenotto käyttökelpoisten tekstiilien osalta kasvaa. Katsotaan viiden vuoden päästä lukemia uudestaan.

Tapahtumaa järjestämässä ollut Helena Hinkkala piti tapahtumaa antoisana: – Poistotekstiiliasiaa kokoonnuttiin nyt ensimmäistä kertaa miettimään valtakunnallisesti. Tapahtuman parasta antia oli sen aloittama kehityskulku, johon oltiin valmiita sitoutumaan. Yhdessä etsimme konkreettisia keinoja viedä tätä asiaa eteenpäin. Muutaman toimesta poistotekstiiliongelmaa ei pystytä ratkaisemaan, vaan tarvitaan voimat yhdistävä näkemys, kokemus ja tahtotila – tässä innostuneessa ja positiivisessa hengessä tapaamme uudelleen jo syksyllä. Silloin olemme jo toisillemme tutumpia ja tekstiiliaiheeseen pureudutaan kevään tapahtuman ajatusten viitoittamana, Hinkkala lupaa.

Lisätiedot: projektityöntekijä Helena Hinkkala, p. 040 589 9300

Teksti ja kuva: Tiia Brusin

Kuvateksti: UFF:n toiminnanjohtaja Virve Kivi (ylärivissä vasemmalla), Poistotekstiilitapahtuman järjestäjä Helena Hinkkala, Syfo Oy:n asiantuntija Juha Leviäkangas (alarivissä vasemmalla), Suomen Ekoyrittäjien Mirjami Malleus-Lemettinen sekä Fida International Ry:n ketjupäällikkö Juha-Matti Kykkänen osallistuivat Poistotekstiilit 2012 -tapahtumassa laajaan asiantuntija-areenaan.

--

Poistotekstiilit 2012 -tapahtuman järjesti VIHI-hanke. Hankkeen tavoitteena on Forssan seudun yritysten erityisosaamisen vahvistaminen, yritysten innovaatiotoiminnan kehittäminen ja uuden yritystoiminnan luominen järkivihreässä hengessä. Hanke jakautuu kolmeen kokonaisuuteen, jotka ovat järkivihreä yritystoiminta ja seudun yritysten innovatiivisuuden lisääminen, Forssan seudun yritysten erikoisosaamisen vahvistaminen ja yritysverkostojen kokoaminen sekä vihreän logistiikan kehittäminen. Hankkeen rahoittajia ovat Euroopan aluekehitysrahasto, Hämeen liitto, Forssan seudun kunnat ja Hämeen ammattikorkeakoulu.

Liitetiedostot

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi


Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs