Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Pohjois-Savon ympäristökeskus valitti Kaavin Luikonlahden kaivoksen ja rikastamon ympäristöluvasta

Pohjois-Savon ympäristökeskus valitti Kaavin Luikonlahden kaivoksen ja rikastamon ympäristöluvasta

Julkaistu: 20.11.2008 klo 10:03
Julkaisija:

Pohjois-Savon ympäristökeskus on valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen Finn Nickel Oy:lle myönnetystä Kaavin Luikonlahden kaivoksen ja rikastamon ympäristöluvasta. Itä-Suomen ympäristölupavirasto myönsi ympäristöluvan 16.10.2008. Ympäristökeskus vaatii selvennyksiä lupaan sisältyvien vakuusmaksujen osalta.

Pohjois-Savon ympäristökeskus on valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen Finn Nickel Oy:lle myönnetystä Kaavin Luikonlahden kaivoksen ja rikastamon ympäristöluvasta. Itä-Suomen ympäristölupavirasto myönsi ympäristöluvan 16.10.2008. Ympäristökeskus vaatii selvennyksiä lupaan sisältyvien vakuusmaksujen osalta.

Luikonlahden kaivos on aiemmin ollut Mondo Minerals Oy:n omistuksessa. Luikonlahdelta louhittiin kuparimalmia vuoteen 1983 asti, minkä jälkeen alueella oli toiminnassa talkkimalmin rikastamo. Mondo Minerals Oy:llä on Itä-Suomen ympäristölupaviraston vuonna 2006 myöntämä lupa vanhan kuparikaivoksen ja talkkitehtaan jälkihoitotoimille. Lupaan sisältyy vakuusmaksu, jolla varmistetaan kaivoksen asianmukainen jälkihoito. Tämä vakuus on edelleen ympäristökeskuksen hallussa.

Finn Nickel Oy osti Luikonlahden kaivosalueen Mondo Minerals Oy:lta vuoden 2007 lopussa. Uudelle omistajalle 16.10.2008 myönnetyssä ympäristöluvassa kumotaan kaivosta koskevat aiemmat lupapäätökset, joissa on annettu määräyksiä mm. kaivosalueen jälkihoidosta. Ympäristökeskuksen mielestä aiemman lupapäätöksen kaivosalueen jälkihoitoa koskevat määräykset olisi tullut siirtää Finn Nickel Oy:n ympäristölupapäätökseen. Tällöin olisi varauduttu tilanteeseen, jossa kaivos- ja rikastamotoimintaa ei pystytäkään aloittamaan ympäristöluvan voimaan tultua. Ympäristönsuojelulain perusteella ympäristölupa raukeaa, mikäli Finn Nickel Oy ei aloita toimintaa alueella viiden vuoden kuluessa sille myönnetyn ympäristöluvan lainvoimaiseksi tulemisesta.

Lisäksi ympäristökeskus vaatii, että toiminnalle asetettavan vakuuden määrää korotetaan, jotta se vastaa paremmin kaivos- ja rikastamoalueen jälkihoidosta ja kunnostamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Ympäristökeskuksen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen (pdf-tiedosto, 406 kt)

Lisätietoja

Ympäristöinsinööri Hanna Huhta, Pohjois-Savon ympäristökeskus, puh. 040 749 9938, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [hanna-kaisa huhta]

 

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs