Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Pohjois-Savon ympäristökeskus myönsi EAKR -rahoitusta Sonkajärvelle ja Kuopioon

Pohjois-Savon ympäristökeskus myönsi EAKR -rahoitusta Sonkajärvelle ja Kuopioon

Julkaistu: 18.03.2009 klo 12:53
Julkaisija:

Pohjois-Savon ympäristökeskus on myöntänyt EU-rahoitusta Sonkajärven kunnalle Harvanjärven kunnostamiseen sekä Kuopion kaupungille ylijäämämaiden ja aurauslumen hyötykäyttö- ja sijoittamisselvityksen tekemiseen. Hankkeille myönnetty avustussumma on yhteensä noin 180 000 euroa.

Pohjois-Savon ympäristökeskus on myöntänyt EU-rahoitusta Sonkajärven kunnalle Harvanjärven kunnostamiseen sekä Kuopion kaupungille ylijäämämaiden ja aurauslumen hyötykäyttö- ja sijoittamisselvityksen tekemiseen. Hankkeille myönnetty avustussumma on yhteensä noin 180 000 euroa.

Harvanjärven kunnostus (Sonkajärvi)

Harvanjärven kunnostustoimilla pyritään sekä järven sisäisen että ulkoisen fosforikuormituksen vähentämiseen. Kunnostustoimien tavoitteena on vähentää veden kokonaisfosforipitoisuutta 30 prosenttia nykytasosta. Toimenpiteinä ovat hoitokalastus, hapetus, haja-asutuksen jätevesien asianmukainen käsittely sekä tilakohtainen ympäristötoimien kehittäminen. Kunnostushankkeen toteutusta ja tuloksia hyödynnetään Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) vesistöjen kunnostuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. Hankkeella pyritään myös Harvanjärven vaikutusalueella olevien maatilojen elinkelpoisuuden parantamiseen sekä elinkeinotoimintojen monipuolistamiseen. Hankkeen on määrä valmistua vuoden 2011 loppuun mennessä.

Hankkeelle myönnettiin EAKR-rahoitusta sekä valtion rahoitusosuutta yhteensä 148 470 euroa. Kunnan omarahoitusosuus on 26 513 euroa.

Ylijäämämaiden ja aurauslumen hyötykäyttö- ja sijoittamisselvitys (Kuopio)

Kuopion kaupungin selvityshankkeessa etsitään ratkaisua ylijäämämaiden- ja aurauslumien sijoittamiseksi kustannustehokkaasti ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Työssä kiinnitetään erityistä huomioita massojen hyötykäyttömahdollisuuksien selvittämiseen sekä kuljetuslogistiikan kehittämiseen. Hankkeen aikana selvitetään, onko massojen suunnitelmallisen käytön varmistamiseksi tarvetta perustaa Kuopion alueelle ilmoitusfoorumi eli ns. massapörssi. Kohderyhminä ja hyödynsaajina hankkeessa ovat Kuopion kaupungin lisäksi muut rakentajat, rakennusliikkeet, kiinteistöjen omistajat sekä maansiirtoyritykset. Onnistuneella selvitystyöllä voidaan tehostaa maansiirto- ja rakennusyritysten toimintaa, kun rakentamisessa syntyvien ylijäämämaiden käsittelystä ja sijoittamisesta tulee entistä suunnitelmallisempaa. Selvitys valmistuu syksyyn 2009 mennessä.

Hankkeelle myönnetty EAKR-rahoitus  ja valtion rahoitusosuus on yhteensä 30 800 euroa. Kaupungin rahoitusosuus on 13 200 euroa.

Lisätietoja

Harvanjärven osalta 

ympäristöinsinööri Eeva Könönen, Pohjois-Savon ympäristökeskus, puh. 0400 791 936 , etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [eeva kononen]

Kuopion kaupungin hankkeen osalta 

EU-koordinaattori Jaana Tuhkalainen, Pohjois-Savon ympäristökeskus,  puh. 040 777 8806, jaana.tuhkalainen@ymparisto.fi

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs