Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma valmistunut Sipooseen

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma valmistunut Sipooseen

Julkaistu: 16.01.2009 klo 11:53
Julkaisija:

Sipoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on valmistunut. Se kattaa kaikki Sipoon luokitellut 17 pohjavesialuetta. Suunnitelmaan kerättiin aiemmista selvityksistä saadut keskeiset maaperä- ja pohjavesitiedot.

Sipoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on valmistunut. Se kattaa kaikki Sipoon luokitellut 17 pohjavesialuetta.  Suunnitelmaan kerättiin aiemmista selvityksistä saadut keskeiset maaperä- ja pohjavesitiedot. Siinä myös kartoitettiin ja luokiteltiin pohjavettä mahdollisesti uhkaavat riskitekijät sekä annetaan ohjeita ja suosituksia pohjaveden ennakoivaa suojelua sekä maankäytön suunnittelua varten. Tavoitteena on ohjata toimintaa pohjavesialueilla siten, että hyvälaatuisen pohjaveden käyttömahdollisuus ja saanti voidaan turvata

Suojelusuunnitelmaan kartoitettiin merkittäviä riskikohteita Sipoon pohjavesialueilla yhteensä 16 kappaletta. Näitä olivat neljä kaatopaikkaa, kaksi huoltoasemaa, kolme polttonesteiden jakelupistettä, varasto- ja öljysäiliöalue,  yksityinen polttonestesäiliö, soranottoalue, entinen ampumarata, entinen meijeri, entinen tynnyrien pesualue ja nykyinen kemianteollisuusyritys. Suunnitelmassa on esitetty jatkotoimenpiteitä kyseisille riskikohteille.

Sipoon neljällä käytössä olevalla vedenottamolla  (Pohjois-Paippinen, Forsbacka, Nygård ja Nikukälla) pohjaveden laatu on hyvä. Söderkullan ottamo on ollut pois käytöstä liuotinainepitoisuuksien takia vuodesta 1993. Sipoossa on myös yksityisiä porakaivo-ottamoita, varavedenottamoita ja useita 1970-luvulla tutkittuja vedenottopaikkoja.

Suunnitelmaa tehtäessä myös Sipoon pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitustiedot tarkistettiin. Viiden pohjavesialueen luokitusta muutettiin luokasta I luokkaan II, koska tutkittuja vedenottamopaikkoja ei ole otettu käyttöön. Kolme III-luokan pohjavesialuetta poistettiin luokituksesta. Pohjavesialueet luokitellaan siten, että luokka I tarkoittaa alueen olevan vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, luokkaan II kuuluvat alueet soveltuvat vedenhankintaan ja luokka III tarkoittaa muuta pohjavesialuetta.

Sipoon kunnan pohjavesialueilta on mahdollisuus  saada talousvesikäyttöön pohjavettä nykyistä enemmän. Sijaintinsa vuoksi erityisesti Sipoonjokilaakson pohjavesialueilta voi(Broböle, Norrkulla, Kallbäck, Nikkilä, Nordanå ja Söderkulla) raakaveden ottaminen tuotantoon olla tulevaisuudessa mahdollista, mikäli savenalaisten pohjavesivarojen laatuongelmiin löydetään taloudellisesti kannattavat vedenkäsittelyratkaisut. Lisävedenoton suunnittelemiseksi alueilla on tarpeen tehdä lisätutkimuksia.

Suunnitelma tehtiin Sipoon kunnan, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän ja Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistyönä. Suojelusuunnitelman laati Golder Associates Oy.

Suunnitelmaa esitellään maanantaina 19.1.2009
Aika:  klo 10.00
Paikka: Nikkilä, Kuntala, Iso-Kylätie 18

Lisätietoja:

  • Sipoon kunta, ympäristönsuojelupäällikkö  Christel Kyttälä 050-548 7595
  • Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, toimitusjohtaja Unto Tanttu, 0400-461526
  • Uudenmaan ympäristökeskus, Geologi Esko Nylander, 040-5328781

 

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs