Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Pohjavesialueiden geologista rakennetta selvitetään Tuuloksessa

Hämeen ympäristökeskus

Pohjavesialueiden geologista rakennetta selvitetään Tuuloksessa

Julkaistu: 09.03.2009 klo 13:37
Julkaisija: Hämeen ympäristökeskus

Hämeenlinnan Tuuloksessa selvitetään Poutunkankaan, Laikanmäen ja Kuivajärvenharjun pohjavesialueiden geologista rakennetta ja pohjavesiolosuhteita. Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja kairausten avulla saadaan tietoa pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista sekä maaperän rakenteesta.

Hämeenlinnan Tuuloksessa selvitetään Poutunkankaan, Laikanmäen ja Kuivajärvenharjun pohjavesialueiden geologista rakennetta ja pohjavesiolosuhteita. Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja kairausten avulla saadaan tietoa pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista sekä maaperän rakenteesta. Maastotyöt tehdään kevään 2009 aikana. Selvitys valmistuu toukokuun lopussa.

Tutkimusalue ulottuu Tuuloksen ja Hauhon rajalla sijaitsevalta Poutunkankaalta Tuuloksen kirkonkylälle ja Pannujärven itäpuolella sijaitsevaa Kuivaharjua pitkin 10-tien eteläpuolelle. Alueen maaperään kairataan seitsemän kallioperään asti ulottuvaa reikää, joihin asennetaan pohjaveden havaintoputket. Lisäksi kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan painovoimamittauksin ja maatutkaluotauksin. Painovoimamittauksia tehdään noin 33 mittauskilometriä. Maatutkaluotauslinjojen suunniteltu yhteispituus on noin 10 kilometriä.

Pohjavesialueselvityksestä saadaan lisää tietoa Hämeenlinnan seudun vedenhankinnan turvaamista, alueen maankäytön suunnittelua sekä pohjaveden suojelua varten. Uuden tiedon avulla voidaan mm. tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia, määritellä mahdollisia uusia vedenhankinnan kannalta tärkeitä paikkoja ja ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät.

Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus yhteistyössä Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n ja Hämeen ympäristökeskuksen kanssa. Tutkimukset on tarkoitus tehdä niin, että ne eivät haittaa maanomistajia.

Lisätiedot

Hydrogeologi Petri Siiro, Hämeen ympäristökeskus, puh. 040 8422 644

Hankepäällikkö Jussi Ahonen, Geologian tutkimuskeskus, puh. 020 550 2146

Toimitusjohtaja, Timo Heinonen, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, puh 03 621 2280

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ympäristökeskus, puh. 040 8422 680

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs