Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Pirkanmaan keskuspuhdistamon ympäristövaikutukset arvioitu – YVA-selostus kommentoitavana 19.1.2009 asti

Pirkanmaan ympäristökeskus

Pirkanmaan keskuspuhdistamon ympäristövaikutukset arvioitu – YVA-selostus kommentoitavana 19.1.2009 asti

Julkaistu: 20.11.2008 klo 11:28
Julkaisija: Pirkanmaan ympäristökeskus

Tampereen Vesi on toimittanut Pirkanmaan ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen Pirkanmaan keskuspuhdistamosta. Ympäristökeskus on ­YVA-menettelyn yhteysviranomainen ja pyytää vaikutusalueen asukkailta ja muilta toimijoilta mielipiteitä arviointiselostuksesta.

Tampereen Vesi on toimittanut Pirkanmaan ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen Pirkanmaan keskuspuhdistamosta. Ympäristökeskus on ­YVA-menettelyn yhteysviranomainen ja pyytää vaikutusalueen asukkailta ja muilta toimijoilta mielipiteitä arviointiselostuksesta.

YVA-selostus on yleisön nähtävillä ja kommentoitavana 19.11.2008-19.1.2009. Se on luettavissa mm. kuntien kirjastoissa, Pirkanmaan ympäristökeskuksessa ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla (www.ymparisto.fi/pir). Pirkanmaan ympäristökeskus antaa YVA-selostuksesta lausuntonsa maalis-huhtikuussa 2009 ja ottaa siinä huomioon kaiken kuulemisen aikana lähetyn palautteen.

Arviointi sisältää Pirkanmaan keskuspuhdistamon vaihtoehtoiset jätevesien käsittelyprosessit mukaan lukien purkuveden desinfiointilaitteisto ja hajukaasujen poltto, lietteenpolttolaitos tai kompostointi, kalliotunneli- ja viemärilinjat sekä purkupaikat Pyhäjärveen tai Kuloveteen. Ympäristövaikutukset sekä rakentamisen että toiminnan aikana on arvioitu. Rakentamisessa syntyvän kalliolouheen välivarastointia on tarkasteltu yleispiirteisesti.

Puhdistamolle johdetaan hankkeeseen osallistuvien kuntien jätevedet lakkautettavilta puhdistamoilta ja lisäksi varaudutaan teollisuuden jätevesien vastaanottoon. Lietteenkäsittelyyn tuodaan vaihtoehdosta riippuen myös lietettä muilta puhdistamoilta ja erilliskerättyä biojätettä.

Keskuspuhdistamo rakennetaan kallion sisään ja sen poistoilma johdetaan noin 30-60 m korkeaan piippuun. Maanpäälliset tilat vaativat 2-3 ha. Rakennusaikana louhetta ajetaan 7-10 ajotunnelista katuverkon ja pääteiden kautta.

Vaihtoehtoina Pirkkala, Nokia ja nykyiset puhdistamot

Vaihtoehdossa 1 kalliopuhdistamo sijaitsee Pirkkalassa lentokentän pohjoispuolella. Jätevedet johdetaan Viinikanlahdelta puhdistamolle kehätien eteläpuolitse kalliotunnelissa. Raholan ja Nokian suunnalta tulevat jätevedet pumpataan Pyhäjärven alitse sekä Pirkkalasta uusilla paineviemäreillä kalliotunneliin/kalliopuhdistamolle. Puhdistetut jätevedet johdetaan purkutunneleita ja purkuputkia myöten vesistöön.

Vaihtoehdossa 2 kalliopuhdistamo sijaitsee Nokian Koukkujärvellä. Jätevedet johdetaan Viinikanlahdelta Pyhäjärven pohjois- tai eteläpuolitse kalliotunnelissa puhdistamolle. Nokian ja Hämeenkyrön sekä Pyhäjärven alitse Pirkkalan suunnalta tulevat jätevedet pumpataan uusilla paineviemäreillä kalliotunneliin/kalliopuhdistamolle. Puhdistetut jätevedet johdetaan purkutunneleita ja purkuputkia myöten vesistöön.

Vaihtoehdossa 0+ kalliopuhdistamoa ei toteuteta ja suunnittelualueelle jää kuusi suurempaa puhdistamoa (Tampere, Nokia, Lempäälä, Akaa, Valkeakoski) ja seitsemän pienempää puhdistamoa (Ikaalinen, Hämeenkyrö, Ylöjärvi, Orivesi, Tampere ja Kangasala). Suuria puhdistamoja laajennetaan vastaamaan keskuspuhdistamon puhdistustasoa. Teollisuuden jätevedet käsitellään teollisuuslaitoksilla nykyisessä laajuudessa.

Yleisötilaisuudet marraskuun lopulla

YVA -selostus on yleisön nähtävillä 19.11.2008-19.1.2009 ja luettavissa:

* Tampere: Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckell, Frenckellinaukio 2 B, pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2;
* Pirkkala: Pirkkalan kunta, Suupantie 11, pääkirjasto, Suupankuja 2, Nuolialan kirjasto Jaakontie 3, Toivion lainausasema Korpitie 13, Kirkonkylän lainausasema Anian rantatie 97;
* Nokia: Nokian kaupunki, Harjukatu 23, pääkirjasto Härkitie 6, Koskenmäen kirjasto Orelinkatu 8, Linnavuorenkirjasto Linnanvuorentie 14 ja kirjastoauto;
* Vammala: Vammalan kaupunki, Aarnontie 2, pääkirjasto Sillankorvankatu 1;
* Lempäälä: Lempäälän kunnan palvelupiste, Tampereentie 8, pääkirjasto Lempäälän Aleksi 1;
* Valkeakoski: Valkeakosken kaupunki Sääksmäentie 2, pääkirjasto Kauppilankatu 2;
* Akaa: Akaan kaupungintalo Myllytie 3, kaupunginkirjasto Köyvärintie 1 sekä
* Pirkanmaan ympäristökeskus Yliopistonkatu 38, Tampere;
* Muut alueen kunnat: Hämeenkyrön, Juupajoen, Kangasalan, Kuhmalahden, Vesilahden ja Äetsän kunnille sekä Huittisten, Ikaalisten, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille on lähetetty YVA-selostus lausuntopyynnön liitteenä.

YVA -selostuksesta on kaikille avoimet yleisötilaisuudet klo18-20.30

* Tampereen valtuustosalissa (Aleksis Kiven katu 14-16) maanantaina 24. marraskuuta 2008,
* Pirkkalan valtuustonsalissa (Suupantie 11) tiistaina 25. marraskuuta 2008 ja
* Nokialla keskiviikkona 26. marraskuuta 2008 Kerholan juhlasalissa (Souranderintie 13).

Ennen yleisötilaisuuksia on mahdollisuus tutustua hankkeen esittelytauluihin alkaen klo 17.30.

YVA -selostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 19.1.2009 mennessä osoitteella Pirkan­maan ympäristökeskus, PL 297, 33101 TAMPERE tai sähköpostilla kirjaamo.pir@ymparisto.fi

Lisätiedot:

Tiedotus:

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs