Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Pirkanmaalla lähiympäristön tila on parantunut mutta ilmastonmuutoksen vaikutukset saattavat jo näkyä vesioloissa

Pirkanmaan ympäristökeskus

Pirkanmaalla lähiympäristön tila on parantunut mutta ilmastonmuutoksen vaikutukset saattavat jo näkyä vesioloissa

Julkaistu: 11.02.2009 klo 12:35
Julkaisija: Pirkanmaan ympäristökeskus

Pirkanmaan ympäristön tila on monin tavoin parempi kuin vielä muutama vuosikymmen sitten, mutta 2000-luvun alun poikkeukselliset vesiolot saattavat jo olla merkkejä ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Ensimmäinen tiivis, yleistajuinen katsaus Pirkanmaan ympäristön tilaan julkaistaan nyt ympäristöhallinnon www-palvelussa osoitteessa www.ymparisto.fi/pir/ymparistontila2008.

Pirkanmaan ympäristön tila on monin tavoin parempi kuin vielä muutama vuosikymmen sitten, mutta 2000-luvun alun poikkeukselliset vesiolot saattavat jo olla merkkejä ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Ensimmäinen tiivis, yleistajuinen katsaus Pirkanmaan ympäristön tilaan julkaistaan nyt ympäristöhallinnon www-palvelussa osoitteessa www.ymparisto.fi/pir/ymparistontila2008. Katsaus jaetaan lähiaikoina myös painettuna Pirkanmaan kouluihin, kuntiin ja eri toimijatahoille.

Pirkanmaan ympäristökeskuksessa toimitetun alueellisen katsauksen kanssa samanaikaisesti julkaistaan 12 muuta alueellista katsausta ympäristön tilasta sekä valtakunnallinen katsaus. Tietolähteinä on käytetty ympäristöhallinnon asiantuntijoita ja tietojärjestelmiä sekä muita viranomaisia ja tutkimuslaitoksia. Katsaukset perustuvat EU:n ympäristötietodirektiiviin, joka velvoittaa tarjoamaan kansalaisille tietoa ympäristön tilasta.

Ilmassa ja vesissä lähinnä paikallisia ongelmia

Lähiympäristön suojelu maakunnassa on edennyt hyvin viime vuosikymmeninä. Suurimmat päästöt sekä ilmaan että vesiin on saatu rajoitetuksi, ja ilman ja pintavesien laatu on valtaosin hyvä. Ilmanlaatuongelmia aiheuttavat lähinnä ruuhkainen liikenne ja keväinen katupöly. Pintavesiä rehevöittää hajakuormitus, joka paikoin näkyy laajoina leväesiintyminä sekä pienissä järvissä että reittivesillä.

Alkuperäinen luonto uhkaa jäädä kehityksen jalkoihin Pirkanmaallakin. Vaikka valtakunnalliset luonnonsuojeluohjelmat on lähes toteutettu, uhanalaisten lajien ja luontotyyppien määrä kasvaa, erityisesti metsissä ja perinnebiotoopeilla. Kaupunkiseudun kasvaessa myös rakennetun ympäristön vi­heralueet ja ekologiset käytävät ovat koetuksella.

Vesistöjen säännöstelyjä pohdittava jälleen

Ilmastonmuutos alkaa mahdollisesti näkyä maakunnassa muuttuneina vesioloina. Pirkanmaan suurten vesistöjen säännöstelyä on hiljattain kehitetty vesiluonnolle ja virkistyskäytölle aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Jatkossa säännöstelyjä joudutaan pohtimaan uudestaan, nyt uusien valumarytmien vuoksi erityisesti tulvasuojelun näkökulmasta.

Paikallisia ympäristökeskusteluja erilaisista elinympäristöön vaikuttavista hankkeista käydään maakunnassa runsaasti. Viime vuosina pirkanmaalaisia ovat puhuttaneet erityisesti suunnitellut kaupan suuryksiköt, jätteenkäsittelylaitokset, tielinjaukset sekä jäteveden käsittelyn vaihtoehdot ja niihin liittyen vesistöjen tila.

Lisätietoja:  

  • www.ymparisto.fi/pir/ymparistontila2008
  • tutkimusprofessori Tom Frisk, p. 050 073 9991        
  • osastopäällikkö Jouko Havu, p. 050 593 6468 (erityisesti vesiolot)

Tiedotus:         

  • tiedottaja Auli Kilpeläinen, p. 050 570 2109

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs