Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Pieksämäen Ideapark-hankkeen toteuttamisesta haitallisia ympäristövaikutuksia -erillistä ympäristövaikutusten arviointia ei tarvita

Pieksämäen Ideapark-hankkeen toteuttamisesta haitallisia ympäristövaikutuksia -erillistä ympäristövaikutusten arviointia ei tarvita

Julkaistu: 30.01.2009 klo 13:17
Julkaisija:

Etelä-Savon ympäristökeskukselle on tehty esitys erillisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn käynnistämisestä Pieksämäen Ideapark-hankkeeseen liittyen. Ympäristökeskus on tehnyt esityksen johdosta päätöksen, jonka mukaan Ideapark-hankkeesta aiheutuu haitallisia ympäristövaikutuksia.

Etelä-Savon ympäristökeskukselle on tehty esitys erillisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn käynnistämisestä Pieksämäen Ideapark-hankkeeseen liittyen. Ympäristökeskus on tehnyt esityksen johdosta päätöksen, jonka mukaan Ideapark-hankkeesta aiheutuu haitallisia ympäristövaikutuksia. Nämä vaikutukset on selvitettävä asianmukaisella tavalla, mutta erillinen ympäristövaikutusten arviointimenettely ei kuitenkaan ole tarpeen.

Asiassa on kysymys Ideapark-liikekeskuksen suunnittelusta ja rakentamisesta Pieksämäen kaupungin eteläpuolelle noin kahden kilometrin etäisyydelle ydinkeskustasta Järvisuomentien ja Mikkelintien liittymän tuntumaan. Esityksen mukaan ympäristövaikutusten arviointi tulisi toteuttaa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisesti.

Ympäristökeskuksen päätöksen mukaan merkittävimmät haitalliset vaikutukset liittyvät alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä kaupallisten palveluiden saavutettavuuden mahdollisiin heikentymisiin Pieksämäen nykyisellä keskusta-alueella. Ympäristökeskus arvioi myös lisääntyvän liikenteen päästöjen aiheuttavan ilmastovaikutuksia. Kauppakeskuksen rakentaminen edellyttää myös huomattavia maanrakennustöitä, joilla on negatiivisia vaikutuksia luonnonvarojen kestävään käyttöön.

Ympäristökeskuksen mukaan erillinen ympäristövaikutusten arviointimenettely ei ole tarpeen, koska suunnitellun kauppakeskuksen vaikutuksia on selvitetty vireillä olevissa maakunta-, yleis- ja asemakaavoissa. Kaavoitusten yhteydessä on myös varattu asianosaisille mahdollisuus lausua käsityksensä tehdyistä vaikutusselvityksistä. Ympäristökeskuksen näkemys vaikutusten selvittämisestä perustuu siihen, että Etelä-Savon maakuntaliitto on ottanut Ideapark-kauppakeskus -hankkeen huomioon valmisteltaessa Etelä-Savon maakuntakaavaa. Myös Pieksämäen kaupunki on laatimassa suunnitellun kauppakeskuksen toteuttamisen mahdollistamiseksi oikeusvaikutteista yleiskaavaa ja asemakaavaa.

Päätös:  Masku Kiinteistöt, Ideapark Pieksämäen kaupunkiin YVA päätös.pdf (66 kb)

Lisätietoja:

Johtaja Heikki Teräsvirta, Etelä-Savon ympäristökeskus,
puh. 0400 752 171

Diplomi-insinööri Eero Korhonen, Etelä-Savon ympäristökeskus,
puh. 0400 964 612

Ympäristölakimies Klaus Metsä-Simola , Etelä-Savon ympäristökeskus, puh. 040 7375 443

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs