Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Petäjäveden kunnan uudelle jätevedenpuhdistamolle ympäristölupa

Petäjäveden kunnan uudelle jätevedenpuhdistamolle ympäristölupa

Julkaistu: 06.05.2009 klo 10:38
Julkaisija:

Keski-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt Petäjäveden kunnan uudelle jätevedenpuhdistamolle ympäristöluvan 29.4.2009. Uudelle puhdistamolle johdetaan jatkossa Petäjäveden kunnan keskustaajaman viemäröidyt jätevedet. Lisäksi ympäristölupa myönnetään sako- ja umpisäiliölietteiden vastaanottamiselle ja käsittelylle puhdistamolla.

Keski-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt Petäjäveden kunnan uudelle jätevedenpuhdistamolle ympäristöluvan 29.4.2009. Uudelle puhdistamolle johdetaan jatkossa Petäjäveden kunnan keskustaajaman viemäröidyt jätevedet. Lisäksi ympäristölupa myönnetään sako- ja umpisäiliölietteiden vastaanottamiselle ja käsittelylle puhdistamolla.

Uusi puhdistamo rakennetaan samalle kiinteistölle nykyisen jätevedenpuhdistamon kanssa. Käsitellyt jätevedet johdetaan nykyistä, jo olemassa olevaa purkuputkea pitkin Jämsänvesi-Petäjäveteen, Selkäsaaren itäpuolelle. Uusi jätevedenpuhdistamo on suunniteltu rakennettavaksi 2-linjaisena aktiivilietelaitoksena.

Puhdistamon toiminnalle asetetut jäteveden käsittelyvaatimukset ovat tiukemmat kuin mitä valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä (888/2006) edellyttää. Myös kokonaistypen vähentämiselle on asetettu lupapäätöksessä käsittelyvaatimukset. Rakennettava uusi jätevedenpuhdistamo edustaa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa, joka mahdollistaa puhdistusprosessia hyvin ohjattuna ja asianmukaisesti hoidettuna parempien puhdistustulosten saavuttamisen kuin mitä asetuksessa on edellytetty. Tiukemmat käsittelyvaatimukset ovat tarpeen myös purkuvesistön veden laadun säilyttämiseksi mahdollisimman hyvänä. Myönnetyn ympäristölupapäätöksen mukaisesti jäteveden käsittelyvaatimukset tiukentuvat edelleen vuoden 2015 alusta lähtien.

Toimintaa koskevaan käyttö-, päästö- ja vaikutusten tarkkailuun on lupapäätöksessä kiinnitetty erityistä huomiota. Päästö- ja vaikutusten tarkkailua on tehostettu nykyiseen verrattuna. Tutkimustuloksista raportoidaan sekä Keski-Suomen ympäristökeskukselle ja Petäjäveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvontaviranomainen voi muuttaa tarkkailuohjelmaa tarvittaessa.

Toiminnan sijaintipaikka huomioon ottaen lupamääräyksiä on annettu myös mahdollisia haju- ja meluhaittoja ajatellen. 

Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi, mutta sen lupaehdot tarkistetaan vuoden 2018 loppuun mennessä jätettävän hakemuksen perusteella.   

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Hennamaarit Korhonen, puh. 040 569 3618

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs