Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Periaatepäätös suostrategiasta ei ratkaise turpeenkaivuun ongelmia

Suomen luonnonsuojeluliitto

Periaatepäätös suostrategiasta ei ratkaise turpeenkaivuun ongelmia

Tiedote.
Julkaistu: 31.08.2012 klo 11:00
Julkaisija: Suomen luonnonsuojeluliitto

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä valtioneuvoston 30.8. hyväksymässä periaatepäätöksessä soiden ja turvemaiden kestävästä käytöstä on hyvät ainekset parantaa suoluonnon tilaa ja lisätä soidensuojelua.

Periaatepäätöksen linjaus vähentää turpeen energiankäyttöä on Luonnonsuojeluliiton mielestä oikean suuntainen, mutta keinot turpeen käytön vähentämiseksi jäävät päätöksessä avoimiksi.

"Valmisteilla olevassa kansallisen ilmasto- ja energiastrategian päivityksessä on vihdoin konkreettisesti linjattava ja asetettava tavoitteet sille, miten turpeen energiakäyttöä vähennetään", sanoo puheenjohtaja Risto Sulkava.

Periaatepäätös ei kuitenkaan ratkaise nykyisiä turpeenkaivuun vesistöpäästöihin ja arvosoiden tuhoutumiseen liittyviä ongelmia. Periaatepäätöksen suositukset eivät pelasta niitä lukuisia arvosoita, jotka ovat jo turveyhtiöiden hallussa tai joille on jo suunniteltu turpeenkaivuuta.

"Suon ottamista turpeenkaivuuseen säätelee lopulta ympäristölupa ja lupa taas myönnetään puhtaasti lakien perusteella. Periaatepäätös ei luvan myöntämiseen vaikuta. Soiden luontoarvojen säästäminen vaatii muutoksia parhaillaan uudistettavana olevaan ympäristönsuojelulakiin. Lakiin tulisi sisällyttää toiminnan sijaintipaikan, kuten itse turvekentän, luontoarvojen heikentämiskielto", toteaa Luonnonsuojeluliiton johtava asiantuntija Ilpo Kuronen.

Turpeenkaivuun ja suometsätalouden aiheuttamiin vesistöongelmiin periaatepäätös ei myöskään tuo ratkaisuja. Periaatepäätöksessä toivotaan lähinnä teknologian ja tuotantomenetelmien kehitystä. Vaikka kehitystyötä on tehty pitkään, ei päästöjä kuitenkaan ole saatu kuriin.

Luonnonsuojeluliitto pitää erityisen tärkeinä periaatepäätöksen linjauksia käynnistää soidensuojelun täydennysohjelma, lisätä ennallistamista ja turvata arvokkaat suot valtionmailla. Näiden linjauksien toteutuminen tulee varmistaa turvaamalla niiden rahoitus.

Etenkin valtion soilla ja turvemailla on luonnon kannalta mittavat mahdollisuudet. Selvitystyö ja toimenpiteet valtion arvosoiden turvaamiseksi tulee toteuttaa laajana asiantuntijayhteistyönä ja ministeriöiden ohjauksessa.

Luonnonsuojeluliitto pitää myönteisenä myös linjauksia suometsien ennallistamisen edistämiseksi ja kannattamattomien metsäojituksien vähentämiseksi. Kunnostusojituksien korkea tavoitetaso ja valtion tukipolitiikka ovat kuitenkin ristiriitaisia näiden linjausten kanssa.

"Kunnostusojitusten kustannuksien pitää olla osa metsätalouden liiketoimintaa. Valtion tuki kunnostusojituksille nykymitassa on esimerkki sellaisista haitallisista tuista, joista pitäisi päästä eroon valtion rahojen järkikäytön näkökulmasta", huomauttaa Sulkava.

 

Lisätiedot:

- Risto Sulkava, puheenjohtaja, puh. 050 560 2113

- Ilpo Kuronen, johtava asiantuntija, puh. 0400 153 133

SLL:n verkkosivut soista:
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/suot

--

Matti Nieminen
viestintäpäällikkö
Suomen luonnonsuojeluliitto
puh. 050-564 2283, matti.nieminen(at)sll.fi, www.sll.fi

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs