Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Perämeren vedenalaisesta luonnosta kaivataan lisää tietoa

Suomen ympäristökeskus

Perämeren vedenalaisesta luonnosta kaivataan lisää tietoa

Tiedote.
Julkaistu: 20.07.2011 klo 10:11
Julkaisija: Suomen ympäristökeskus

Meren käyttö lisääntyy kaikilla Suomen merialueilla. Merituulivoiman rakentamisen, merisoranoton ja muiden merellä toteutettavien toimenpiteiden vaikutuksia voi arvioida vain riittävän kattavaan taustatietoon perustuen. Vedenalaisen luonnon osalta taustatietoa on vielä kerätty liian vähän, jotta ihmistoiminnot voitaisiin sijoittaa merelle ympäristön kannalta kestävästi.

Perämeren alueella tietoa vedenalaisen luonnon monimuotoisuudesta on kerätty vuosia. EU-rahoitteisen FINMARINET-hankkeen käynnistyminen vuonna 2009 toi tarpeellisia lisäresursseja kattavampien tietojen kokoamiseen. Hanke on osa laajempaa VELMU -tutkimusohjelmaa, jonka tavoitteena on kartoittaa Suomen merialueiden vedenalainen luonto vuoteen 2015 mennessä.

Geologian tutkimuslaitos suoritti vuonna 2010 vedenalaisia kartoituksia Perämerellä akustis-seismisin menetelmin. Metsähallituksen kartoitustiimi on puolestaan kerännyt tietoa vedenalaisten elinympäristöjen ja lajien levinneisyydestä Perämeren Natura 2000-alueilla. Suomen ympäristökeskus SYKE kokoaa alueelta tuotetut aineistot ja tuottaa Perämeren luonnosta karttoja, joita voidaan hyödyntää sekä merialuesuunnittelun taustatietona että meriluonnon suojelussa.

Toistaiseksi julkisin varoin monipuolista tietoa kerätään vain luonnonsuojelualueilta. Perämerellä mahdollisesti taloudellisesti hyödynnettävillä merialueilla ei ole tehty kattavia kartoituksia rahoituksen vähäisyyden vuoksi. Joitakin kartoituksia on tehty YVA-selvitysten yhteydessä.

FINMARINET-hankkeen päätavoitteena on selvittää, riittääkö nykyinen suojelualueverkosto vedenalaisten elinympäristöjen suojeluun. Suojelualueverkoston muodostavat seitsemän Suomen rannikolla sijaitsevaa NATURA 2000 -aluetta sekä niiden lähialueet.

 

Lisätiedot

Aluemeribiologi Essi Keskinen, Metsähallituksen luontopalvelut,
puh. 0400 867 823, etunimi.sukunimi@metsa.fi

Tiedottaja Riku Lumiaro, Suomen ympäristökeskus SYKE,
puh. 040 509 8654, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Linkki SYKEn tiedotteeseen:

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=389606&lan=FI

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs