Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Pakkaamattomista elintarvikkeista annettavista tiedoista säädetään tulevaisuudessa kansallisesti - kuluttajat haluavat tietoa, mutta eivät ole valmiita maksamaan siitä

Maa- ja metsätalousministeriö

Pakkaamattomista elintarvikkeista annettavista tiedoista säädetään tulevaisuudessa kansallisesti - kuluttajat haluavat tietoa, mutta eivät ole valmiita maksamaan siitä

Tiedote.
Julkaistu: 31.07.2013 klo 15:16
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Elintarvikkeista annettavia tietoja koskeva EU-lainsäädäntö on uudistettu asetuksella elintarviketietojen antamisesta kuluttajille. Tätä elintarviketietoasetusta aletaan soveltaa joulukuussa 2014.

Elintarviketietoasetuksen soveltamisalaan kuuluvat kaikki loppukuluttajalle ja suurtaloudelle tarkoitetut elintarvikkeet. Asetuksessa säädetään ainoastaan pakattujen elintarvikkeiden osalta, mitä tietoja niistä on annettava ja miten tiedot on annettava. Pakkaamattomien ja ammattikeittiöiden kautta luovutettavien elintarvikkeiden osalta Suomen täytyy kansallisesti säätää, mitä tietoja on annettava ja miten tiedot on annettava.

Keskustelu pakkaamattomista elintarvikkeista annettavia tietoja koskevista kansallisista vaatimuksista aloitettiin maa- ja metsätalousministeriön johdolla kuluvan vuodessa alussa. Tähän työhön osallistuvat keskeiset viranomaiset ja sidosryhmät: kuluttajat, elintarviketeollisuus ja -kauppa, ravintola-ala sekä alkutuotanto.

Tietojen antamiseen pakkaamattomista elintarvikkeista liittyy monenlaisia haasteita. Elintarvikkeiden myyntipaikkoja ja tarjoilupaikkoja on erilaisia ja niissä on erilaisia toimintatapoja. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintatavat voivat olla hyvin erilaiset kuin suurilla toimijoilla tai ketjuilla. On tärkeää varmistaa kuluttajansuojan korkea taso sekä kuluttajien riittävä tiedonsaanti. Kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia elintarvikkeiden ominaisuuksista. Kuluttajat eivät kuitenkaan ole yhtenäinen ryhmä. Eri ihmisille erilaiset asiat ovat tärkeitä ja kiinnostus vaihtelee myös tuoteryhmittäin.

Punnittavaksi jää, miten erilaiset vaatimukset olisivat käytännössä mahdollisia toteuttaa, minkälaista hallinnollista taakkaa ja kustannuksia vaatimuksista aiheutuu sekä miten vaatimusten noudattamista olisi mahdollista valvoa.

Mitä tietoja kuluttajat haluavat saada elintarvikkeista?

Maa- ja metsätalousministeriön TNS Gallup Oy:ltä tilaamassa kuluttajakyselyssä selvitettiin, mitä tietoja kuluttajat odottavat saavansa ja pitävät tärkeinä elintarvikkeista ja millä tavalla tietoa toivotaan annettavan erilaisissa tilanteissa. Lisäksi kysyttiin, ovatko kuluttajat valmiita maksamaan korkeampaa hintaa saadakseen tarpeellisena pitämänsä tiedot.

Tulosten mukaan elintarvikemyymälässä kuluttajia kiinnostavat samat asiat riippumatta siitä, onko elintarvike pakattu vai pakkaamaton. Tulokset osoittivat myös, että kuluttajat haluavat tietoja pakkaamattomien elintarvikkeiden koostumuksesta ja muista ominaisuuksista, mutta harva on valmis maksamaan siitä. Eniten kuluttajia kiinnostavat elintarvikkeiden päiväysmerkinnät, alkuperämaa sekä ainesosat. Pakkaamattomista elintarvikkeista pitäisi suurimman osan kuluttajia mielestä ilmoittaa tiedot myyntipaikan välittömässä läheisyydessä olevassa taulussa tai esitteessä.

Kuluttajakyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään kansallisten vaatimusten valmistelussa. Tavoitteena on löytää ratkaisu, jolla varmistetaan kuluttajien ja koko elintarvikeketjun intressit parhaalla mahdollisella tavalla.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen, p. 0295 16 2438

Liite: Diasarja elintarviketietoasetuksen valmistelusta sekä kuluttajakyselystä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä


 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs