Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » På idylliska Furuskär röjs utrymme för traditionslandskapets arter

WWF Suomi

På idylliska Furuskär röjs utrymme för traditionslandskapets arter

Pressmeddelande.
Publicerad: 21.08.2015 kl. 11:15
Utgivare: WWF Suomi

På den några hektar stora Furuskär ligger Nothamns privata naturskyddsområde i Västra Nylands skärgård. På Furuskärs ängar lever traditionslandskapets växter och djur, vilka man hjälper genom att förhindra att dessa miljöer växer igen. Ett talkoläger ordnas av WWF och Forststyrelsens naturtjänster.

”På Furuskär finns ett gammalt skärgårdshemman som försörjde sig på fiske och en liten täppa. I dag är det bara rester av byggnaderna, en mossig stengärdsgård, gamla träd på gården och ängen som omger gården som vittnar om det förflutna. Ängen och arterna som trivs där hotas dock av igenväxt som stävjas med röjning av unga träd, enar och hallonbuskar. I framiden ska fåren på Furuskär äta upp snåret ”, berättar planerare Esko Tainio vid Forststyrelsens naturtjänster.

”Upp emot en tredjedel av de utrotningshotade arterna i Finland lever i traditionslandskap, så som ängen på Furuskär, vilka har uppkommit till följd av det gamla jordbrukets markanvändning. På WWF:s talkoläger utförs konkret naturskyddsarbete och man eftersträvar att hjälpa dessa arter”, säger Jussi Nikula, programchef vid WWF.

WWF har ordnat talkoläger sedan 1977. Lägren fortsätter vara populära år efter år.

”Talkoarbetarna får utföra konkret naturskyddsarbete. Förutom hårt arbete erbjuder lägren trevligt sällskap och fantastiska landskap”, säger Nikula.

Talkolägret på Furuskär slutar den 23 augusti. Lägret är en del av projektet Naturvård-LIFE som finansieras av Europeiska unionen.

Ytterligare information:
Jussi Nikula, programchef, WWF, 040 595 9002

Projektet Naturvård-LIFE
Talkolägret på Furuskär ingår i projektet Naturvård-LIFE, som finansieras av Europeiska unionen och leds av Forststyrelsens naturtjänster och inom vilket man vårdar hotad natur i Natura 2000-områden. Inom projektet vårdas sammanlagt närmare 1 000 hektar ängar, torrängar, skogsbeklädda traditionella landskap, lundar och gamla lövskogar där den vitryggiga hackspetten lever.

WWF
WWF är en globalt verksam och aktiv naturskyddsförening som inspirerar människor och sammanslutningar att skydda miljön. WWF har ordnat talkoläger runt om i Finland sedan 1977. Lägren erbjuder varje sommar cirka hundra frivilliga möjligheten till konkret naturskyddsarbete.

Forststyrelsens naturtjänster
Forststyrelsens naturtjänster ansvarar för vården av Finlands vackraste natur och fungerar som värd för lägret. Den största delen av WWF:s talkoläger ordnas på områden som förvaltas av Forststyrelsen, såsom i nationalparker.

 

Bilagor

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs