Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » OXY-hanke etsii ratkaisuja Itämeren rehevöitymiseen: Ensimmäisen vuoden tuloksista puitteet vähähappisten syvänteiden hapettamiseen

OXY-hanke

OXY-hanke etsii ratkaisuja Itämeren rehevöitymiseen: Ensimmäisen vuoden tuloksista puitteet vähähappisten syvänteiden hapettamiseen

Tiedote.
Julkaistu: 31.01.2012 klo 11:00
Julkaisija: OXY-hanke

Tulevaisuudessa Itämeren rehevöitymistä voidaan kenties ehkäistä myös meren vähähappisia syvänteitä hapettamalla. Tämän mahdollisuuden toimimista käytännössä kokeilee Haminan saaristossa keväällä 2011 alkanut OXY-hanke.

Pöyryn koordinoiman kolmevuotisen OXY-hankkeen ensimmäinen hapetuskausi antoi hyödyllistä tietoa Itämeren rannikon syvänteiden hapettamisesta. Kokemusten pohjalta OXY-hanke jatkaa hapettamista Haminan Tammionselän syvänteessä myös tulevana kesänä. Hapettamisen tavoitteena on meren sisäisen, pohjasta tulevan ravinnekuormituksen vähentäminen. Keinotekoisen hapettamisen avulla pyritään kohentamaan syvänteiden veden happipitoisuutta jokakesäisen hapettoman jakson aikana. Hapetus tehdään kierrättämällä happipitoista pintavettä pumppujen avulla syvänteen pohjalle.

Onnistuneet online-mittaukset ja näytteenotto-ohjelma luovat puitteet tulevan kesän hapetuksen ajoittamiselle

Hankkeen ensimmäiset kokemukset osoittivat, että Tammionselkä oli sopiva kohde hapetushankkeen koealueeksi. Myös varsinaisen koesyvänteen vertailualueeksi valittu Kotkanselkä todettiin sopivaksi. Veden laatua tarkkailtiin jatkuvatoimisilla online-mittauksilla kesäkuun puolivälistä syyskuun loppuun. Mittareilla saatiin reaaliaikaista tietoa muun muassa alusveden happitilanteesta. Veden happipitoisuus määriteltiin kuukausittain myös kenttämittauksilla. Mittausten yhteydessä otetut vesinäytteet antoivat taustatietoa merialueen ravinteikkuudesta. Saatujen tarkkailutulosten pohjalta tullaan tarkistamaan kesän 2012 hapetuksen ajoitusta ja seurantaa.

Uudenlaisia keinoja etsivän OXY-hankkeen ensimmäiseen hapetuskauteen kuului myös ratkaisujen kokeilemista käytännön meriolosuhteissa.

– Hankkeen kaikki hapetinlaitteet eivät olleet jatkuvassa toiminnassa koko kesää ja hapetusaika jäi suunniteltua lyhyemmäksi. Hapettimien vaikutusta ei voitu havaita vedenlaatutuloksissa, mikä todennäköisesti johtui ainakin osittain kesän aikana ilmenneistä teknisistä ongelmista. Käsillä on kuitenkin vasta yhden kesän tulokset, Pöyryn toimialajohtaja Jaana Tyynismaa tähdentää.

Hapetuskausi päättyi Tammionselällä syyskuussa, kun pinta- ja pohjanläheinen vesi sekoittui luonnollisen täyskierron seurauksena. Happitilanne oli edellisten kesien kaltainen. Veden happipitoisuus laski kesän edetessä sekä Tammion- että Kotkanselän syvänteissä. Pienimmillään se oli syyskuun lopulla, jolloin happi oli paikoin kulunut lähes loppuun. OXY-hankkeen hapetuspumppaukset Tammionselällä jatkuvat kesällä 2012. Talven ja kevään aikana kehitetään vedenlaadun tarkkailua ja selvitetään muun muassa meriveden virtauksia.

Pöyryn koordinoiman OXY-hankkeen ensimmäisen hapetuskauden tuloksia esiteltiin tiistaina Pöyryn Itämeri-seminaarissa Helsingissä. Itämeri-vastuun kantamisesta tilaisuudessa puhunut Pöyry Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Malinen totesi Itämeren olevan edelleen yksi saastuneimmista merialueista koko maailmassa. Malisen mukaan laajan merialueen suojeleminen edellyttää eri toimijoiden yhteistyötä ja aktiivisia toimia ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Ellei yhä laajenevia happikatoalueita pystytä pienentämään, koko muu työ kuormituksen vähentämiseksi Itämereen on vaarassa valua hukkaan.

 

Lisätietoja

Jaana Tyynismaa, Pöyry Finland Oy,

p. 010 33 26606, jaana.tyynismaa@poyry.com,

www.oxy-itameri.fi

Pöyryn koordinoima OXY-hanke pureutuu Itämeren vakavimman ongelman, rehevöitymisen, hillitsemiseen. Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja happitilanteen parantamiseen Itämeren rannikkovesien syvänteissä sekä meren sisäisen kuormituksen vähentämiseen. OXY-hankkeen ensimmäinen kohde on Haminan Tammionselkä. Hanke on saanut rahoitusta yrityksiltä ja julkisilta toimijoilta sekä EU:lta ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta. www.oxy-itameri.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs