Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ovanliga arter har nytta av talko i Tvärminne

WWF Suomi

Ovanliga arter har nytta av talko i Tvärminne

Pressmeddelande.
Publicerad: 07.07.2015 kl. 10:15
Utgivare: WWF Suomi

WWF:s andra långa talkoläger i sommar pågår som bäst i Tvärminne på Hangö udd. De frivilliga som deltar i talkolägret som ordnas i samarbete med Forststyrelsens naturtjänster restaurerar gammal fårbetesmark. Ovanliga arter som behöver öppnare ytor att leva på drar nytta av att betesmarken röjs.

Naturen i Tvärminne, som ligger i östra delen av Hangö udd, präglas av vida fågelvikar med sandbotten och sandtallskog. Den sandiga och kalkhaltiga jorden och den verksamhet som bedrivs i området, såsom bete, har tillsammans skapat förutsättningarna för områdets artrikedom.

”Området har tidigare fungerat som fårbetesmark, men på grund av obetydlig användning har det sakta men säkert börjat växa igen. Igenväxningen hotar många arter som trivs i traditionella landskap. Restaureringen och röjandet av betesmarken är således oerhört viktig”, säger Hanna-Leena Keskinen, som är planerare vid Forststyrelsens naturtjänster.

”Upp emot en tredjedel av de utrotningshotade arterna i Finland lever i traditionella landskap som har uppkommit till följd av det gamla jordbrukets markanvändning. Som tur är kan man hjälpa arterna till exempel genom att ordna talkoläger. Så här konkret naturskyddsarbete är inspirerande, och ett tjugotal frivilliga deltar även i det här lägret”, säger WWF:s skyddsexpert Matti Ovaska.

WWF har ordnat talkoläger runt om i Finland sedan 1977.

”Talkolägren erbjuder svett, nyttomotion och god stämning. Många frivilliga deltar i lägren år efter år”, säger Ovaska.

Talkolägret som ordnas på det privata naturskyddsområde som ägs av Helsingfors universitets zoologiska station avslutas den 11 juli. Lägret är en del av projektet Naturvård-LIFE som finansieras av Europeiska unionen.

Ytterligare information (på finska):

Hanna-Leena Keskinen, planerare, Forststyrelsens naturtjänster, 040 77 3831
Matti Ovaska, skyddsexpert, WWF, 040 727 3149

Projektet Naturvård-LIFE

Talkolägret i Tvärminne ingår i projektet Naturvård-LIFE, som finansieras av Europeiska unionen och leds av Forststyrelsens naturtjänster och inom vilket man vårdar hotad natur i Natura 2000-områden. Inom projektet vårdas sammanlagt närmare 1 000 hektar ängar, torrängar, skogsbeklädda traditionella landskap, lundar och gamla lövskogar där den vitryggiga hackspetten lever.

WWF

WWF är en globalt verksam och aktiv naturskyddsförening som inspirerar människor och sammanslutningar att skydda miljön. WWF har ordnat talkoläger runt om i Finland sedan 1977. Lägren erbjuder varje sommar cirka hundra frivilliga möjligheten till konkret naturskyddsarbete.

Forststyrelsens naturtjänster

Forststyrelsens naturtjänster ansvarar för vården av Finlands vackraste natur och fungerar som värd för lägret. Den största delen av WWF:s talkoläger ordnas på områden som förvaltas av Forststyrelsen, såsom i nationalparker.

 

 

 

Bilagor

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs