Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Oulun yliopistossa kehitetään kaivosten ja satamien öljy- ja metallipäästöjen hallintaa

Oulun yliopisto

Oulun yliopistossa kehitetään kaivosten ja satamien öljy- ja metallipäästöjen hallintaa

Tiedote.
Julkaistu: 10.12.2015 klo 14:13
Julkaisija: Oulun yliopisto

Oulun yliopisto, ympäristö- ja kemiantekniikka
Tiedote 10.12.2015

Oulun yliopistossa kehitetään kaivosten ja satamien öljy- ja metallipäästöjen hallintaa

Kaivosteollisuuden päästöt niin kaivosvesissä kuin kaivossatamissakin aiheuttavat ympäristöön joutuessaan merkittävää vahinkoa. Jotta näihin ympäristövahinkoihin voitaisiin reagoida mahdollisimman nopeasti, tulisi kaivos- ja satama-alueiden vesiä monitoroida jatkuvatoimisesti.

Oulun yliopistossa on alkanut tänä syksynä kahden vuoden tutkimushanke, jossa keskitytään öljyn ja metallien ympärivuotisen jatkuvatoimisen mittausmenetelmän kehittämiseen ja satama-alueiden öljypäästöjen leviämisen mallintamiseen.

Kesäkuun alussa alkaneen ”Öljy- ja metallipäästöjen jatkuvatoiminen mittaaminen kaivoksissa ja satamissa sekä niiden leviämisen CFD-pohjainen mallintaminen (JaMit)” -tutkimushankkeessa kehitetään jatkuvatoimista mittausmenetelmää öljyn, nikkelin ja elohopean samanaikaiseen mittaamiseen. Hankkeessa tehtävän virtausmallinnuksen avulla selvitetään, kuinka satama-alueella olevaa jäätä voidaan käyttää hyödyksi öljyntorjunnassa. Näin voidaan satama-alueella tapahtuvan öljyn leviämisen ympäristölle aiheutuvia vaikutuksia ehkäistä paremmin.

Hankkeessa kehitettävää mittausteknologiaa tullaan testaamaan Suomessa Rauman satamassa ja Talvivaaran kaivosympäristössä sekä Norjassa Kirkenesin kaivossatamassa. Näin saadaan tietoa teknologian soveltuvuudesta eri ympäristöihin (Itämeri, Jäämeri, kaivosympäristöt) ja ilmasto-olosuhteisiin (sulat vedet, jääolosuhteet).

Kirjallisuuden perusteella selvitetään kaivosten ja satamien vesissä pieninä pitoisuuksina esiintyvien raskasmetallien mittaustarvetta sekä satamien ja kaivosten tarvitsemaa liikenneinfrastruktuuria. Lopuksi hankkeessa arvioidaan kehitettyjen menetelmien taloudellista, ympäristöllistä ja sosiaalista kestävyyttä.

Hankkeen tuloksena saadaan mittauskonsepti öljyn, nikkelin ja elohopean mittaamiseen niin sulissa kuin jäisissä olosuhteissa. Kehitetty mittauskonsepti on hankkeen jälkeen kaupallisesti hyödynnettävissä. Virtausmallinnuksen tuloksena saadaan tieto öljyn leviämisestä jäisissä olosuhteissa sekä siitä, kuinka jäätä voidaan käyttää hyväksi satama-alueen öljyntorjunnassa. Kestävyyden arvioinnissa saadaan tietoa mittausjärjestelmän taloudellisista, ympäristöllisistä ja sosiaalisista vaikutuksista.

JaMit-hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston yksiköiden (Ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksikkö (ECE) ja CEMIS-Oulun Cleantech -tutkimusryhmä) ja Kemi-Tornion ammattiopisto Lappian kanssa. Hankkeessa työskentelee useita tutkijoita ja hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 340 000 euroa. Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämän EAKR-rahoituksen (240 000 euroa) lisäksi hanketta rahoittaa usea alalla toimiva yritys (yritystietoja saatavilla hankkeen koordinaattorilta).

Lisätietoja:  

professori Riitta Keiski, puh. 0294 48 2348

koordinaattori, TkT Timo Kulju, puh. 0294 48 2362
Oulun yliopisto, Ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksikkö

sähköpostit: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs