Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Oulujoen kalateiden suunnittelu käynnistyy

Oulujoen kalateiden suunnittelu käynnistyy

Julkaistu: 29.04.2009 klo 12:24
Julkaisija:

Oulujoen pääuoman kalateiden suunnittelu ja tukitoimenpiteet – hankkeen käynnistymisestä järjestetään tiedotustilaisuus Merikosken yläkalatiellä 29.4.2009 klo 12:00 alkaen.

Oulujoen pääuoman kalateiden suunnittelu ja tukitoimenpiteet – hankkeen käynnistymisestä järjestetään tiedotustilaisuus Merikosken yläkalatiellä 29.4.2009 klo 12:00 alkaen.

Oulujoen pääuoman Montan, Pyhäkosken, Pällin, Utasen, Nuojuan ja Jylhämän voimalaitoksiin suunnitellaan kalatiet. Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueilla vuosina 2009–2011. Oulujoen kalateiden suunnittelua koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus.

Oulujoen kalateiden suunnittelu toteutetaan hyvässä yhteistyössä voimayhtiöiden, kuntien, maakunnan liittojen ja ympäristökeskusten kanssa. Hankkeen tavoitteena on suunnitella toimivat kalatiet Oulujoen kuuteen voimalaitokseen hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita voimalaitosten toiminta huomioon ottaen. Kalateiden suunnittelusta vastaa Insinööritoimisto Ponvia Oy Oulusta sekä alikonsultit Geobotnia Oy, VSU Arkkitehtuuri ja vihersuunnittelu Oy ja Etteplan Oyj.

Erityisen vaativia haasteita suunnittelutyölle asettavat alkuperäiset voimalaitosrakenteet ja nopeasti vaihtuvat virtausolosuhteet. Kalateiden toiminnan varmistamiseksi on hankkeen suunnittelussa otettu huomioon kalatietyyppi, houkutusvirtaaman lisääminen, seurantalaitteet ja automatiikka. Kun turbiinien kautta tuleva virtaus pienenee tai lakkaa kokonaan, voidaan kalatien kautta tulevaa houkutusvirtaamaa kasvattaa ja suunnata siten, että ylösvaeltavat kalat löytävät kalatien sisäänkäynnin helpommin.

Vaelluskalakannan palauttaminen voimakkaasti muutettuun vesistöön edellyttää kokonaisvaltaista kehittämistä, jossa vaelluskalojen elinkiertoon vaikuttavat tekijät on otettu huomioon. Pelkkä kalateiden rakentaminen ei tuo lohta takaisin. Oulujoella vähäiset lisääntymisalueet eivät yksin riitä ylläpitämään elinkelpoista lohikantaa, vaan tarvitaan tuki-istutuksia ja ylisiirtoja.

Suunnitteluvaiheen aikana vuosina 2009 ja 2010 toteutetaan Oulujoella vaelluskalojen palauttamiseen tähtääviä tukitoimia, kuten vaelluspoikastutkimuksia, joilla seurataan smolttien alasvaellusta Oulujärveltä Oulujokisuulle. Tukitoimiin kuuluvat myös aikuisten lohien ylisiirto sekä kalojen luotaus- ja seurantatutkimukset joen alaosalla. Merikosken kalatien sisäänkäyntiä seurataan ja virtaamia säädetään kalatien toiminnan tehostamiseksi. Hupisaarten puroille laaditaan suunnitelma, jonka pohjalta saadaan selvitys niiden soveltuvuudesta lohikalojen elinympäristöksi ja poikastuotantoalueeksi. Seurantatutkimuksilla saadaan tietoa jokeen nousevien kalojen käyttäytymisestä Merikosken kalatien sisäänkäynnissä ja Montan padon alla.

Kalatiesuunnitelmat valmistuvat 2010. Tämän jälkeen suunnitelmille haetaan vesilain mukainen lupa. Luvan hakijaorganisaation perustamista ja hallintomallin suunnittelua valmistelee Pohjois-Pohjanmaan liiton toimesta Oulu – Kajaani kehittämisvyöhykehanke. Oikeustoimikelpoinen organisaatio tulee olla tiedossa luvanhakuvaiheessa.

Tukitoimenpiteet toteutetaan yhteistyössä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Oulun ja Paltamon yksiköiden, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ympäristökeskusten, Oulun kaupungin, Oulun Energian ja Fortum Oyj:n sekä hankkeessa mukana olevien alueen kuntien, Oulu, Muhos, Utajärvi, Vaala, Paltamo ja Kajaanin kaupungin kanssa.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 1,2 miljoonaa euroa (sisältäen arvonlisäveron), josta Pohjois-Pohjanmaan osuus on noin 763 000 euroa ja Kainuun osuus noin 325 000 euroa. Euroopan Aluekehitys rahaston (EAKR) rahoitusosuus on noin 75 %, voimayhtiön 11 % ja loppuosa kuntien ja maakuntien liittojen.

Lisätietoja

  • Projektipäällikkö Esa Laajala, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, puh. 040 594 7884
  • Yhteyshenkilö Jari Pesonen, Kainuun ympäristökeskus, 
    puh. 0400 818 519

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs