Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » ”Nu är det havets tur”: Forststyrelsen satsar på Östersjön

Metsähallitus

”Nu är det havets tur”: Forststyrelsen satsar på Östersjön

Pressmeddelande.
Publicerad: 16.07.2015 kl. 16:00
Utgivare: Metsähallitus

Forststyrelsen som är mest känd för skogar, kärr och fjäll, är även blå. "I den nära framtiden kommer vi kraftigt att arbeta för Östersjöns välmående och att förbättra våra tjänster på våra havsobjekt", sade generaldirektör Esa Härmälä under Östersjö-evenemanget på SuomiAreena i torsdags.

"Finländarna är knappast medvetna om hur stor vattenareal Forststyrelsen ansvarar för", säger Härmälä. "Vi besitter över tre miljoner hektar statliga vattenområden och lovande havsnära besöksobjekt. Vi har talat mycket om den blåa Forststyrelsen den senaste tiden, och nu är det alltså dags för havet."

Satsningen på den blåa Forststyrelsen syns både i skyddet av havsnaturen och i tjänsterna som erbjuds på de havsnära objekten, men även på insjöarna.

Som exempel på nya besöksobjekt nämner Härmälä Skärgårdshavets nationalpark och Örö fortö. Örö hör till arbets- och näringsministeriets spetsprojekt inom turism och har nyligen öppnats för allmänheten. Trots det har den nya båthamnen med sina 70 platser hela tiden varit fullsatt.

"På Örö har vi kartlagt byggnadernas skick, renoverat småhusen, turisthärbärget samt restaurangen och arbetet fortsätter i höst.  Jag har besökt stället och kan inget annat än att skryta på det. Jag hade inte kunnat tro att vi har sådana här pärlor i Finland. Jag rekommenderar att alla som har ens ett litet intresse för havsnatur tar med Örö på sin lista över kommande besöksmål", berättade Härmälä.

Här närmare Björneborg finns det också ett objekt med potential: fyrön Säppi som ligger i Bottenhavets nationalpark. Utvecklingen av naturturismen och havssäkerheten förutsätter att hamnen på Säppi restaureras, vilket kräver en budget på uppskattningsvis 1,2 miljoner euro.

Dessa exempel vittnar om de turismmöjligheter som havsnaturen erbjuder. Detta är en sak som även finns i Sipiläs regeringsprogram där man lovar att öka på rekreations- och naturturismen samt att påskynda den hållbara utvecklingen med hjälp av näringar och kunnande angående vatten.

Forststyrelsen satsar i sina naturkartläggningar på att hitta och bevara pärlorna i vår undervattensnatur. "I juni ingick vi en förbindelse med Östersjöns skyddsstiftelse (Baltic Sea Action Group, BSAG). Inom ramarna för detta projekt strävar vi efter att bidra till att förbättra Östersjöns status. Vi förädlar uppgifterna vi fått via naturinventeringarna till kartor som kan användas i skyddsarbetet. Vi utbildar personalen till att förbättra vattnens status i skogar och inom avrinningszoner."

"Som en spirande tanke kan jag även se ett samarbete med de forststyrelser som finns kring Östersjökusten för att skydda vårt gemensamma hav. Skogarnas roll för näringsutsläppen är visserligen liten. Trots detta erbjuder även skogsbruket möjligheter att skydda vattendragen och att återvinna näringsämnena, särskilt med beaktande av att ett halvdussin statliga skogsorganisationer i länderna kring Östersjön förvaltar ett avrinningsområde som är ungefär lika stort som hela Finlands areal."

Esa Härmälä påminde lyssnarna även om betydelsen av att vårda landskapet. Finlands fina sjölandskap som ännu för ett par årtionden sedan kunde beskådas av turister har växt igen med buskage. En orsak till detta är en onödig försiktighet med behandlingen av strandskogar. "Det går lätt att förena skyddet av pluralismen med vården av landskapet. Finländarna måste se vattnet", säger Härmälä.

Ytterligare information: Generaldirektör Esa Härmälä, tfn 0205 644201

 

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs