Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Metsätuholaki lähti eduskunnalle

Maa- ja metsätalousministeriö

Metsätuholaki lähti eduskunnalle

Tiedote.
Julkaistu: 16.09.2013 klo 13:24
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Esitys uudesta metsätuholaista lähti tänään eduskunnalle. Lain tehtävä on turvata metsien hyvä terveys erityisesti hyönteistuhoja torjumalla. Tällä hetkellä samaa asiaa ajaa laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta, joka on vuodelta 1991. Uusi laki vastaa paremmin muuttuneisiin luonnonolosuhteisiin, mutta sen sisältö vastaa kuitenkin pitkälti nykyistä lakia. Hyönteistuhoja torjutaan esimerkiksi rajoittamalla havupuutavaran sekä vahingoittuneen havupuun kesäaikaista varastointia.

Uusikin laki määrää, että tuore mänty- ja kuusipuutavara on poistettava hakkuupaikalta ja välivarastosta. Kuusipuutavara pitäisi kuljettaa pois jonkin verran nykyistä aikaisemmin, koska lämpimät keväät ovat aikaistaneet tuhohyönteisten parveilua. Muutokset koskevat erityisesti eteläisempää Suomea, jossa riskit ovat suurimmat. Männylle asetetut määräajat säilyisivät ennallaan.

Tuoreet vahingoittuneet havupuut, kuten tuulenkaadot, pitäisi poistaa metsistä, jos niitä on yli määrätty määrä hehtaarilla. Vahingoittunutta kuusta saa olla hehtaarilla kymmenen ja mäntyä 20 kuutiometriä. Metsänomistaja saisi jättää metsätuholaissa säädettyä määrää enemmän vahingoittuneita puita metsälain määrittelemille erityisen tärkeille elinympäristöille sekä Natura 2000-verkostoon kuuluville alueille, kunhan hän ilmoittaa siitä Suomen metsäkeskukselle. Hakkuualalla tai välivarastossa varastoidut kannot on kuljetettava pois viimeistään kahden vuoden kuluttua nostosta, koska ne aiheuttavat juurikääpäriskiä.

Metsätuholakia sovellettaisiin samoilla alueilla kuin metsälakia eli ei luonnonsuojelulain määräämillä suojelualueilla. Jatkossa metsälakia ja metsätuholakia ei sovelleta myöskään alueilla, jotka on hankittu valtiolle luonnonsuojelua varten tai joita hoidetaan Metsähallituksen tai muun hallinnoivan viranomaisen suojelupäätöksen mukaisesti. Metsätuhot, jotka ovat levinneet luonnonsuojelualueilta talousmetsiin, korvattaisiin jatkossakin valtion varoista.

Lakia valvoisi Suomen metsäkeskus, jonka lisäksi ammattimaiset toiminnanharjoittajat velvoitettaisiin omavalvontaan. Omavalvonta tehostaa toimintaa ja tuo Suomen metsäkeskukselle kustannussäästöjä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Marja Kokkonen, metsäneuvos, p. 0295 162 444


 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs