Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Metsästäjäliitto esittää poikkeusluvalla metsästettävien karhujen enimmäismääräksi 157 yksilöä

Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund

Metsästäjäliitto esittää poikkeusluvalla metsästettävien karhujen enimmäismääräksi 157 yksilöä

Tiedote.
Julkaistu: 23.06.2015 klo 10:44
Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund

Metsästäjäliitto esittää lausunnossaan karhujen poikkeuslupien enimmäismääräksi 157 yksilöä maa- ja metsätalousministeriön esittämän 133 luvan sijaan. Lupamäärän tulee olla tasolla, jolla karhukanta ei merkittävästi kasva ja petovahingot pysyvät kurissa. Myös suurpetotutkimusta on kehitettävä luotettavammaksi.

Metsästäjäliiton mielestä esityksen mukainen kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistaminen koko Suomen alueella on hyvää kehitystä. Laajeneminen alueille, joilla karhunmetsästys ei ole ollut mahdollista, parantaa petoyhdysmiesverkoston toimivuutta ja paikallisten suhtautumista karhuun.

Metsästäjäliitto esittää vakiintuneen kannan hoitoalueelle 65 lupaa, levittäytymisvyöhykkeelle 20 lupaa ja kehittyvän kannan hoitoalueelle 20 lupaa. Poronhoitoalueen osalta liitto toteaa, että kiintiöiden kasvattaminen sekä itäisellä että läntisellä porohoitoalueella on perusteltua, ja se vastannee alueen tämänhetkistä karhukantaa.

Luken tutkimusten perusteella tuotetun ennustemallin mukaan karhukanta kestää 12 % tunnetun kuolleisuuden, kannan säilyessä ennallaan. Liiton esittämä poikkeuslupamäärä poronhoitoalueen ulkopuolella jää 8,8 % prosenttiosuutena selvästi tämän alapuolelle.

Nykyisillä suurpetomäärillä on syytä pitää pyyntiluvat riittävällä tasolla. Petovahingot aiheuttavat helposti suurpetovastaista mielialaa. Viime vuonna karhut aiheuttivat kotieläimille, viljelyksille ja mehiläistaloudelle lähes 270 000 euron vahingot, mikä on peräti noin 80 000 euroa edellisvuotta enemmän. Lisäys johtui pääosin mehiläisvahinkojen kasvusta, jotka sijoittuivat suurimmaksi osaksi levittäytymisvyöhykkeelle ja kehittyvän kannan alueelle.

Vahinkoperusteisten lupien osalta Metsästäjäliitto pitää hyvänä asetusluonnoksen taustamuistion toteamusta, jonka mukaan lupia tulee myöntää aina, mikäli kriteerit täyttyvät, eivätkä myönnetyt vahinkoperusteiset luvat vähennä kannanhoidollisten lupien määrää.

Suurpetotutkimukseen on myös ohjattava lisää varoja niin, että kansalaisten luottamus tutkijoiden työhön palautuu. Laskentayhteistyötä paikallisten metsästäjien kanssa on myös edelleen kehitettävä. Liitto toivoo lisäksi, että Rajavartiolaitos ryhtyisi merkitsemään rajan ylittävät suurpedot TASSU-järjestelmään.

Liitetiedostot

Metsästäjäliitto on Suomen vanhin ja suurin metsästäjien edunvalvoja. Jäseninämme on jo lähes 2 700 metsästysseuraa ja niiden lähes 160 000 metsästäjää. Lue lisää Metsästäjäliiton kotisivuilta

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs