Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Merenpohjan hapetusta tutkitaan läntisen Suomenlahden rannikkovesissä

Suomen ympäristökeskus

Merenpohjan hapetusta tutkitaan läntisen Suomenlahden rannikkovesissä

Julkaistu: 13.02.2009 klo 09:17
Julkaisija: Suomen ympäristökeskus

Yhteispohjoismaisessa, kolmivuotisessa tutkimuksessa selvitetään, voidaanko happipitoisen pintaveden pumppaamisella pohjanläheiseen veteen parantaa hapettomuudesta kärsivien rannikkovesien tilaa. Hapettomissa oloissa pohjasedimentistä vapautuu sinne kuormituksen seurauksena kertyneitä rehevöittäviä ravinteita, erityisesti fosforia.


Sandöfjärdeniin asennetaan kuusi
hapetuslaitetta. Kuva: Vesi-Eko Oy

Yhteispohjoismaisessa, kolmivuotisessa tutkimuksessa selvitetään, voidaanko happipitoisen pintaveden pumppaamisella pohjanläheiseen veteen parantaa hapettomuudesta kärsivien rannikkovesien tilaa.  Hapettomissa oloissa pohjasedimentistä vapautuu sinne kuormituksen seurauksena kertyneitä rehevöittäviä ravinteita, erityisesti fosforia. Suomen tutkimuskohde on läntisellä Suomenlahdella sijaitseva  Sandöfjärden. Yhteispohjoismaista tutkimusta koordinoi Suomen ympäristökeskus ja sen päärahoittaja on Ruotsin Naturvårdsverket.

Hapettamista kokeillaan myös kymmenen kilometrin päässä Tukholmasta sijaitsevalla merenlahdella. Suomessa ja Ruotsissa saatuja tuloksia verrataan keskenään. Rannikoilla tehtyjen kokeiden ja laboratoriotutkimusten jälkeen arvioidaan mallintamalla, voidaanko hapettamista käyttää Itämeren suojelukeinona laajemminkin ja myös aavalla merellä ja kuinka kustannustehokasta tämä olisi.

Kenttäkokeissa tutkitaan, kuinka paljon happipitoisen veden pumppaus parantaa pohjanläheisen veden happioloja sekä missä määrin pumppauksella voidaan parantaa pohjasedimentin fosforinsitomiskykyä. Pumppauslaitteet asennetaan Sandöfjärdenin syvään osaan kesäkuun alussa. Vesialueen ja pohjan tilan kehityksestä saadaan tuloksia sekä jatkuvilla automaattimittauksilla että perinteisen näytteenoton ja laboratorioanalytiikan avulla.

Suomen ympäristökeskuksen yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Suomesta Helsingin yliopisto, Pöyry Environment Oy ja Vesi-Eko Oy. Ruotsista mukana on Stockholms Vatten, Tanskasta ympäristöntutkimuslaitos NERI ja Norjasta ECON Pöyry A/S.

Lisätietoja

Hankkeen koordinaattori: johtava tutkija Heikki Pitkänen, Suomen ympäristökeskus, puh. 040 582 3182, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Valokuvia tiedotusvälineiden käyttöön

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs