Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Määräaikainen ympäristölupa sekalietteen kompostoinnille ja tuulikuivaukselle

Määräaikainen ympäristölupa sekalietteen kompostoinnille ja tuulikuivaukselle

Julkaistu: 02.04.2009 klo 11:27
Julkaisija:

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on 1.4.2009 myöntänyt Stora Enso Oyj, Kotkan tehtaille määräaikaisen ympäristöluvan Kotkan tehtaan jätevedenpuhdistamon sekalietteen kompostoinnille ja aurinko- ja tuulikuivaukselle Haminassa toimintansa lopettaneen Stora Enso Oyj:n Summan tehtaiden alueella. Lupa on voimassa 30.9.2013 asti, mutta lietteen tuonti alueelle tulee lopettaa 30.9.2012 mennessä. Luvan edellytyksenä on, että toiminta tapahtuu ympäristölupahakemuksen ja ympäristökeskuksen antamien lupamääräyksien mukaisesti.

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on 1.4.2009 myöntänyt Stora Enso Oyj, Kotkan tehtaille määräaikaisen ympäristöluvan Kotkan tehtaan jätevedenpuhdistamon sekalietteen kompostoinnille ja aurinko- ja tuulikuivaukselle Haminassa toimintansa lopettaneen Stora Enso Oyj:n Summan tehtaiden alueella. Lupa on voimassa 30.9.2013 asti, mutta lietteen tuonti alueelle tulee lopettaa 30.9.2012 mennessä. Luvan edellytyksenä on, että toiminta tapahtuu ympäristölupahakemuksen ja ympäristökeskuksen antamien lupamääräyksien mukaisesti. Toiminta voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta päätöksen määräyksiä noudattaen. Toimintaa on alueella tehty kesällä 2008 annetun koetoimintapäätöksen mukaisesti.

Kompostointi- ja tuulikuivausalueet ovat aiemmin toimineet polttoaine- ja puutavarakenttinä. Polttoainekentällä on aiemmin varastoitu mm. lyhytaikaisesti Summan ja Kotkan tehtaiden lietteitä polttoa varten. Kentät ovat asfaltoituja ja polttoainekenttä on viemäröity asianmukaisesti. Kompostoitavan jätteen enimmäismäärä on 17 000 tonnia vuodessa sisältäen jätteeksi luokitellun tukiaineen. Kuivauksella on lietettä tarkoitus käsitellä sääolosuhteista riippuen enintään 5 000 t/a (65 t/vrk). Sateen mahdollisesti kastelema liete siirretään kompostointiin ja se sisältyy kompostoinnin enimmäismäärään 17 000 t/a. Kompostoinnin lopputuotteena saadaan maanparannusainetta n. 13 600 t/a sekä aurinko- ja tuulikuivauksesta korkeaenergistä biopolttoainetta n. 2 000 t/a. Kompostoinnista aiheutuvaa hajuhaittaa minimoidaan käsittelemällä lietettä pieniä määriä kerrallaan, sekoittamalla tuoreeseen lietteeseen seosaine heti kuorman purkamisen jälkeen, kääntämällä aumat aumankääntökoneella, käyttämällä käännöissä hapekasta kalkkijauhetta ja ruiskuttamalla käännön jälkeen aumojen päälle luonnontuotteista valmistettua hajustetta.

Vastoin hakemusta, on ympäristökeskus antanut toiminnalle vain määräaikaisen luvan, koska koetoimintavaiheen edellyttämät selvitykset osittain puuttuvat, eikä Vaasan hallinto-oikeiden päätöstä koetoimintapäätöksestä tehdyistä valituksista ole vielä annettu ja Haminan kaupungin lausunto on kovin kielteinen. Tässä vaiheessa ei siten vieläkään ole riittäviä edellytyksiä arvioida kompostoinnin pitkäaikaisen toiminnan edellytyksiä. Kuitenkaan hyvin tehtynä kompostoinnista ei aiheudu sellaisia suoria haittoja, jonka takia kompostointi tulisi heti keskeyttää, varsinkaan kun vaihtoehtoisia muita hyviä lietteen käsittelykeinoja ei välittömästi vielä ole. Alueella sijaitsee myös saman yhtiön kaatopaikka, jolla on ympäristölupa pitkäaikaiseen toimintaan, joten alue sinänsä soveltuu kaavoituksensa ja jätteiden käsittelyn vuoksi kompostitoiminnalle kohtuullisesti.

Ympäristökeskus katsoo, että lupamääräyksiä noudattamalla, toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, eikä muutakaan kohtuutonta ympäristöhaittaa naapurustolle.

Lisätietoja:

Luvat ja valvonta
Ympäristönsuojelupäällikkö Jaakko Vesivalo
puh. 0400 551 712

Tarkastaja Tuula Räsänen
puh. 040 518 9157

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs