Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Maailmanperintö kokoaa opettajat Merenkurkkuun

Suomen luonnonsuojeluliitto

Maailmanperintö kokoaa opettajat Merenkurkkuun

Tiedote.
Julkaistu: 14.09.2012 klo 06:00
Julkaisija: Suomen luonnonsuojeluliitto

Valtakunnallinen geologian päivä kokoaa 15.9. kymmeniä opettajia ja luonnonharrastajia eri puolilta Suomea Vaasaan keskustelemaan Merenkurkun Maailmanperintöalueen opetuskäytöstä. Päivän seminaarissa paneudutaan maailmaperintökohteen geologiseen historiaan, luontoarvoihin sekä kansainväliseen yhteistyöhön alueen suojelussa.

”Merenkurkun maailmanperintökohteen geologinen maisema on aivan ainutlaatuinen maailmassa. Sen luontoarvot ovat verrattavissa vaikkapa Galapagos-saariin tai Grand Canyoniin”, painottaa professori Juha Karhu Helsingin yliopistosta.

Merenkurkku on Suomen ainoa luontoarvoihin perustuva maailmanperintökohde.

Maankohoamisrannikon lisäksi Suomen järvialue ja laajat suoalueet voisivat tulevaisuudessa olla mahdollisia maailmanluokan perintökohteita. UNESCOn Maailmanperinnön Suomen ehdokaskohteiden luetteloon on jo hyväksytty Saimaan-Pielisen järvialue geologisena luontokohteena. Kohteiden luontoarvoille tulee varmistaa riittävä suojelu.

”UNESCO:n Maailmanperintö tulisi nähdä suurena mahdollisuutena ja haasteena niin luonnon, kulttuurin, kuin matkailunkin kannalta. Toivomme, että ympäristöministeriö ja kunnat edistävät Maailmanperintökohteiden kehittämistä yhdessä asiantuntijoiden ja luontojärjestöjen kanssa. Tämän päivän koululaiset ovat huomisen päättäjiä ja matkailijoita, joten kohteiden tunteminen lisää niiden merkitystä tulevaisuudessa”, toteaa seminaarin puheenjohtaja Risto Sulkava Suomen Luonnonsuojeluliitosta.

Valtakunnallisen Geologian päivän tavoitteena on lisätä tietoa geologisesta monimuotoisuudesta osana luonnon monimuotoisuutta.

Suomen luonnonsuojeluliitto järjestää Geologian päivän yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), Metsähallituksen luontopalveluiden, Suomen Kansallisen Geologian Komitean (SKGK), ympäristöministeriön ja Pohjanmaan liiton kanssa.

Lisätietoja:

- Professori Juha Karhu, SKGK/Helsingin yliopisto, juha.karhu(at)helsinki.fi, p. 09-191 50834
- Puheenjohtaja Risto Sulkava, Suomen luonnonsuojeluliitto, risto.sulkava(at)sll.fi, p. 050-560 2113
- Suojelukoordinaattori Hannele Ahponen, Suomen luonnonsuojeluliitto, hannele.ahponen(at)sll.fi, p. 050-532 3219

- www.sll.fi/geo (sivulle tulevat seminaarin esitelmät ja tiivistelmät)

 --

(tiedote ruotsiksi)

Världsarvet lockar lärare till Kvarken

Den nationella Geologidagen ordnas i Vasa lördagen den 15.9.2012. Seminariet lockar tiotals lärare och naturintresserade från olika delar av Finland för att diskutera hur världsarvet Kvarken kan användas i skolorna. Seminariet behandlar världsarvet geologiska historia, naturvärden, samt det internationella samarbetet med att skydda världsarvsområdet.

”Det geologiska landskapet i Kvarkens skärgård är unikt i världen. Dess naturvärde är att jämföras exempelvis med de på Galapagos-öarna eller Grand Canyon” betonar professor Juha Karhu från Helsingfors Universitet.

Kvarken är Finlands enda världsarv grundat på naturvärden.

Förutom landhöjningsskärgården har Finlands insjöområde och stora myrområden tidigare varit aktuella som möjliga världsarv i framtiden. UNESCO har godkänt att Saimen-Pielis sjöområde ingår på Finlands tentativa lista över framtida världsarvskandidater. Det viktigaste är att säkerställa att områdenas naturvärden har ett tillräckligt skydd.

”UNESCO:s världsarv skall ses som en stor möjlighet och utmaning när det gäller natur, kultur och turism. Vi hoppas att Miljöministeriet och kommunerna skall satsa på utvecklingen av världsarven tillsammans med experter och naturorganisationer. Dagens elever är morgondagens beslutsfattare och resenärer, vilket betyder att elevernas kunskaper om världsarven blir allt vikigare i framtiden” säger seminariets ordförande Risto Sulkava från Finlands naturskyddsförbund.

Målet med Geologidagen är att öka kunskapen om den geologiska mångfalden, som en del av naturens stora variation.

Finlands naturskyddsförbund ordnade Geologidagen i samarbete med Geologiska forskningscentralen (GTK), Forststyrelsens Naturtjänster, Suomen Kansallisen Geologian Komitea (SKGK), Miljöministeriet och Österbottens Förbund.

Mer information:

- Professor Juha Karhu, SKGK/Helsingfors universitet, juha.karh(at)helsinki.fi. tel. 09-191 50834
- Ordförande Risto Sulkava, Naturskyddsförbundet, risto.sulkava(at)sll.fi, tel. 050 560 2113
- Skyddskoordinator Hannele Ahponen, Finlands naturskyddsförbund, hannele.ahponen(at)sll.fi, tel. 050 5323 219

-www.sll.fi/geo (på sidan kommer seminariets presentationer och bilagor att sättas upp)

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs