Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Luonnonsuojeluliitto: Esitys metsätuholaiksi kelvoton

Suomen luonnonsuojeluliitto

Luonnonsuojeluliitto: Esitys metsätuholaiksi kelvoton

Tiedote.
Julkaistu: 24.05.2012 klo 06:30
Julkaisija: Suomen luonnonsuojeluliitto

Tänään maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiselle luovutettava työryhmän esitys uudeksi metsätuholaiksi on Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä epäonnistunut. Toteutuessaan lakiesitys heikentäisi lahopuun lisäämismahdollisuuksia metsissä ja metsäluonnon monimuotoisuutta. Luonnonsuojeluliitto on jättänyt työryhmän esitykseen eriävän mielipiteen.

"Ymmärrämme kyllä merkittävien metsätuhojen torjumisen tarpeen metsätaloudessa. Kaikilta maanomistajilta vaadittujen torjuntatoimenpiteiden pitää kuitenkin olla tieteellisesti perusteltuja, kustannustehokkaita sekä tasapainossa metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen tavoitteiden kanssa", suojeluasiantuntija ja työryhmän jäsen Sini Eräjää selventää.

Lakiesityksessä kiristettäisiin etenkin velvoitteita korjata pois metsään luontaisesti syntyviä tuulenkaatoja, myrskypuita ja muita vahingoittuneita puita. Tuoreeltaan vahingoittuneita puita sallittaisiin metsässä vain 10 kuutiota hehtaarilla. Tutkimustiedon mukaan voimassa olevan lain sallimia vahingoittuneiden puiden määriä ei kuitenkaan ole tarvetta tiukentaa eikä tiukennuksilla todennäköisesti saavuteta merkittäviä hyötyjä.

"Kirjanpainajahyönteisen tuhoilla pelottelu on saanut ministeriön tekemään hätiköityjä esityksiä. Muutaman rungon kasojen sijaan huomattavasti suurempi merkitys kirjanpainajan leviämisen rajoittamisen kannalta on laajojen myrskytuhojen korjuulla, sääolosuhteilla ja puun varastoinnilla", Eräjää painottaa.

Työryhmän esityksessä ei myöskään ole korjattu yli kymmenen vuotta sitten säädetyn lain ristiriitoja muun lainsäädännön kanssa. Vahingoittuneet puut, joista muodostuisi monille eliöille arvokasta lahopuuta, velvoitettaisiin poistamaan myös metsälain mukaan turvattavilta arvokkailta elinympäristöiltä, metsälain nojalla perustetuilta Natura-alueilta tai maanomistajan itse valitsemilta luontokohteilta.

"Metsien hyönteistuhojen torjunta lähtee puhtaasti puun kasvatuksen näkökulmasta. Lain velvoitteet eivät sovi sellaisille alueille, jotka on tarkoituksella jätetty intensiivisen metsätalouden ulkopuolelle monimuotoisuuden turvaamiseksi ja lahopuun lisäämiseksi", Eräjää jatkaa.

Lakiesitys ei myöskään mahdollista metsänomistajan omaehtoisia toimia lahopuun ja monimuotoisuuden lisäämiseksi metsissään. Sen sijaan metsänomistajan velvollisuuksia lisätään selvästi.

Lakiesitykseen jätettiin yhteensä neljä eriävää mielipidettä. Luonnonsuojeluliitto katsoo, että lakiesitys tulee valmistella uudelleen yhdessä metsälain kokonaisuudistuksen kanssa niin, että myös metsätuholaki tukee metsälain metsätaloudelle asettamia kestävyyden tavoitteita.

 

Lisätietoja:

Sini Eräjää, suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. 050-358 3838

Suomen luonnonsuojeluliiton eriävä mielipide metsätuholakiesitykseen (PDF):
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/metsat/tiedostot/SLL_eriava_metsatuholaki_090312.pdf


--
Matti Nieminen
viestintäpäällikkö, Suomen luonnonsuojeluliitto
puh. 050-564 2283, matti.nieminen(at)sll.fi, www.sll.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs