Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Luodon saariston hoito- ja käyttösuunnitelma on julkaistu, Kokkolan saariston suunnittelu käynnistyy

Luodon saariston hoito- ja käyttösuunnitelma on julkaistu, Kokkolan saariston suunnittelu käynnistyy

Julkaistu: 17.02.2009 klo 11:04
Julkaisija:

Julkaisu "Luodon saariston hoito- ja käyttösuunnitelma" on valmistunut. Länsi-Suomen ympäristökeskus on yhteistyössä työryhmän kanssa laatinut suunnitelman luonnonsuojelullisesti arvokkaalle Natura 2000 -alueelle. Suunnitelmalla yhteen sovitetaan alueen muu käyttö luonnonsuojelutavoitteisiin. Myös Kokkolan saariston Natura 2000 -alueen suunnittelu on käynnistynyt.

Julkaisu "Luodon saariston hoito- ja käyttösuunnitelma" on valmistunut. Länsi-Suomen ympäristökeskus on yhteistyössä työryhmän kanssa laatinut suunnitelman luonnonsuojelullisesti arvokkaalle Natura 2000 -alueelle. Suunnitelmalla yhteen sovitetaan alueen muu käyttö luonnonsuojelutavoitteisiin. Myös Kokkolan saariston Natura 2000 -alueen suunnittelu on käynnistynyt.

Luodon saariston hoito- ja käyttösuunnitelma koskee Luodon, Pietarsaaren ja osittain Kokkolan Natura 2000 -verkostoon ja rantojensuojeluohjelmaan kuuluvaa ulkosaaristoaluetta. Suurin osa Natura 2000 -alueesta "Luodon saaristo" kuuluu Luodon kuntaan. Alueen pinta-ala on 17 000 ha, josta 1 800 maa-alueita. Alue käsittää yksityisiä maa- ja vesialueita, joilla luonnonsuojelu toteutetaan tilakohtaisilla rauhoituksilla. Pienempi osa alueesta on valtion omistuksessa. Suunnitelman työryhmässä ovat olleet edustettuina alueen maanomistajat, kunnat sekä metsästys- ja kalastusorganisaatiot.

Myös Kokkolan saariston Natura 2000 -alueen suunnittelu on käynnistynyt. Kokkolan saariston hoito- ja käyttösuunnitelma toteutetaan EU:n aluekehitysrahastohankkeena. Projektin omistaja, Länsi-Suomen ympäristökeskus, on perustanut johtoryhmän, johon myös kuuluu Kokkolan kaupungin sekä Metsähallituksen edustajia. Kevättalven aikana kokoontuu projektin yhteistyötyöryhmä, johon kutsutaan parinkymmenen sidosryhmän edustajat. Kokkolan hankkeen on määrä päättyä 2010 vuoden loppuun mennessä. Hankkeen budjetti on 60 000 €. Hoito- ja käyttösuunnitelman lisäksi projektin tavoitteena on parantaa alueen opastusmateriaalia. Kevään aikana järjestetään tiedotustilaisuus yleisölle ja tiedotusvälineille.

Hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan alueille, joilla esiintyy luonnonsuojelullisesti arvokkaita luontoympäristöjä ja joihin kohdistuu mittavia käyttöpaineita. Nämä ominaisuudet ovat tunnusomaisia sekä Luodon että Kokkolan saariston alueille. Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnittelun ensisijainen tavoite on luonnon monimuotoisuuden suojelu. Tämän lisäksi suunnittelun avulla edistetään alueen virkistysmahdollisuuksia sekä lisätään tietämystä alueesta. Natura 2000 -luontotyypeille ja lajeille laaditaan suojelutavoitteet. Suunnitelmat ottavat kantaa alueen käyttöön, kuten metsästykseen, kalastukseen, alueen virkistyskäyttöön sekä metsän käyttöön. Yksityisomistuksessa olevilla mailla hoito- ja käyttösuunnitelma toimii ohjeellisena asiakirjana ja se laaditaan lähtökohtaiseksi pohjaksi viranomaispäätöksiä varten. Metsähallitus hoitaa valtion maita suunnitelman mukaisesti.

Luodon hoito ja käyttösuunnitelma verkkopalvelussa: LSUra 8/2008 Luodon saariston hoito- ja käyttösuunnitelma. Painettua julkaisua voi tiedustella Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta.

Lisätietoja

  • Suunnittelija Jaana Höglund, Länsi-Suomen ympäristökeskus, puh. 0400 600 953

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs