Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » L&T stärker sin miljöservice i de österbottniska landskapen

Lassila & Tikanoja

L&T stärker sin miljöservice i de österbottniska landskapen

Pressmeddelande.
Publicerad: 29.09.2015 kl. 11:00
Utgivare: Lassila & Tikanoja

Lassila & Tikanoja satsar kraftigt på att utveckla och utvidga sin miljöservice i de österbottniska landskapen. I Vasa börjar man erbjuda hushållen den populära Fyrfackstjänsten, i Karleby byggs en ny återvinningsterminal och dessutom expanderar bolaget till Seinäjoki. 

L&T öppnade den reformerade återvinningsterminalen i Vasa i slutet av förra året för att kunna erbjuda invånarna i området allt bättre helhetslösningar för återvinning och utnyttjande av olika material.

”Företagen i området har tagit emot terminalen mycket väl. Volymerna av återvinnbart material har ökat med över tio procent och vi har kunnat anställa nya medarbetare under det gångna året”, säger enhetschefen Johnny Lindqvist på L&T glatt.

Vasaborna får kärl med fyra fack

Härnäst börjar bolaget satsa på tjänster till hushållen i Vasa och börjar ett pilotprojekt av Fyrfackstjänsten i Vasa och Korsholm.

”Vi vill göra det lättare för småhusboende att sortera avfallet på gården och erbjuda Vasaborna möjligheten att ta i bruk vår populära Fyrfackstjänst”, berättar Johnny Lindqvist.

I Fyrfackstjänsten kombineras ekologi med användarvänlighet, när man inte längre behöver förvara det sorterade avfallet i köket eller förrådet och man inte heller behöver föra dem separat till det regionala insamlingsstället. Fyrfacket gör det möjligt att sortera de olika avfallsmaterialen på den egna gården i ett kärl med fyra fack, varifrån de enkelt kan samlas in för återvinning. Tömningen av kärlet med fyra fack görs av en sopbil med fyra fack, som på en gång transporterar de olika avfallsslagen i separata fack för att återvinnas. Samtidigt minskar utsläppen från trafiken, när flera avfallsslag kan hämtas med ett fordon.

Ny återvinningsterminal till Karleby

Uppmuntrade av de goda erfarenheterna i Vasa bygger L&T en ny återvinningsterminal i Karleby. Terminalen börjar ta emot material i december.

”Tack vare den ökade mottagningskapaciteten och de moderna lokalerna kan vi nu ännu mångsidigare ta emot och leverera vidare avfallsmaterial som uppkommer hos företagen i området till återvinning och återanvändning. På detta sätt förbättras företagens möjligheter att återvinna avsevärt”, förklarar Lindqvist.

I den nya terminalen hanteras papper och papp, plast, metall och el- och elektronikavfall, som levereras vidare för att återanvändas som råmaterial för nya produkter. Dessutom kan terminalen ta emot träavfall, separat insamlat brännbart avfall samt bygg- och rivningsavfall, som utnyttjas så effektivt som möjligt enligt den så kallade prioritetsordningen* inom avfallshanteringen.

Tjänsterna utvidgas till Seinäjoki

De nya terminalerna i Vasa och Karleby gör det möjligt för L&T att i fortsättningen erbjuda kompletta avfallshanteringstjänster även i Seinäjokiområdet. Bolaget har öppnat en ny fordonsdepå i Seinäjoki. Ny personal håller på att anställas dit. Dessutom investerar bolaget i en ny fordonspark.

”Intresset för våra tjänster har varit glädjande stort och vårt samarbete med bland annat Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa har kommit igång bra. Vi satsar på kvaliteten i tjänsterna och rapporteringen, och vi kan hålla priserna på en konkurrenskraftig nivå tack vare vår starka regionala närvaro”, konstaterar Lindqvist.  Tidigare har det funnits två avfallshanteringsbolag i Seinäjoki.

Som en ny tjänst i alla österbottniska landskap erbjuds dessutom den nya Bajamaja express-tjänsten, via vilken man enkelt kan hyra en mobil och kostnadseffektiv Bajamaja-enhet till exempel för familjefester.

Mer information: enhetschef Johnny Lindqvist, tfn 0500 763290.

 

*Prioritetsordningen inom avfallshanteringen
Den finska lagstiftningen förutsätter att man i avfallshanteringen följer en så kallad prioritetsordning. Enligt den ska avfallet primärt utnyttjas som material, det vill säga återvinnas, och först därefter utnyttjas som energi. På avstjälpningsplatsen deponeras endast sådant avfall som inte kan utnyttjas.

Lassila & Tikanoja är ett serviceföretag som arbetar för att förändra konsumtionssamhället till ett effektivt återvinningssamhälle. Tillsammans med våra kunder reducerar vi avfallsmängderna och förlänger fastigheternas livstid, styr material till återvinning och minskar förbrukningen av råvaror och energi. Vi hjälper våra kunder att fokusera på sina kärnverksamheter och spara miljön. Tillsammans skapar vi välfärd och arbetsplatser. L&T bedriver verksamhet i Finland, Sverige och Ryssland. L&T:s omsättning år 2014 var 639,7 miljoner euro. Bolaget har 8 000 anställda. L&T är noterat på Nasdaq Helsingfors.

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs