Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Lentovalvonnalla havaitut öljypäästöt merellä vähenivät – yksityishenkilöiden ilmoitukset moninkertaistuivat

Suomen ympäristökeskus

Lentovalvonnalla havaitut öljypäästöt merellä vähenivät – yksityishenkilöiden ilmoitukset moninkertaistuivat

Julkaistu: 29.01.2009 klo 10:02
Julkaisija: Suomen ympäristökeskus

Suomen viranomaiset havaitsivat vuonna 2008 Suomenlahdella, Pohjanlahdella ja pohjoisella Itämerellä yhteensä 113 öljypäästöä, joista 96 Suomen talousvyöhykkeellä. Merkittävä muutos edellisiin vuosiin verrattuna oli erityisesti yksityishenkilöiden tekemien öljypäästöhavaintojen kuusinkertaistuminen.

Rajavartiolaitos ja SYKE tiedottavat

 

 Dornier-lentokone
Kuva: Rajavartiolaitos

Suomen viranomaiset havaitsivat vuonna 2008 Suomenlahdella, Pohjanlahdella ja pohjoisella Itämerellä yhteensä 113 öljypäästöä, joista 96 Suomen talousvyöhykkeellä.  Merkittävä muutos edellisiin vuosiin verrattuna oli erityisesti yksityishenkilöiden tekemien öljypäästöhavaintojen kuusinkertaistuminen. Yksityisten ihmisten aktiivisuuden toivotaan jatkuvan, jotta mahdollisimman moni öljypäästöepäily päätyisi viranomaisten tietoon.

Rajavartiolaitoksen ilma-alukset havaitsivat merellisen ympäristövalvonnan yhteydessä päästöistä 55. Näistä valvontalentokoneella havaittiin 35 ja helikopterilla 20. Ilma-alusten tekemät havainnot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna selvästi, sillä vuonna 2007 Rajavartiolaitoksen ilma-alukset havaitsivat 76 päästöä.

Vaikka valvontalentokoneella havaittujen päästöjen lukumäärä laski edellisiin vuosiin verrattuna, päästöjen yhteenlaskettu tilavuus kuitenkin kasvoi. Vuonna 2008 kaikkien päästöjen tilavuudeksi arvioitiin vähintään kuusi kuutiota, kun se vuonna 2007 oli 3,8 m3. Kasvua selittää helmikuussa 2008 Viron puolella havaittu yli kolmen kuution yksittäinen öljypäästö. Suurin osa havaituista päästöistä oli kuitenkin pieniä. Valvontalentokoneella havaituista öljypäästöistä 89% oli tilavuudeltaan alle 100 litraa ja alle 10 litran päästöjä oli 63% päästöistä.

Lentovalvonnan havaitsemat päästöt edelleen laivaväylillä

Edellisvuoden tapaan muiden kuin Rajavartiolaitoksen ilma-alusten havaitsemat päästöt olivat lähinnä satamien tai rannikon läheisyydessä. Lentovalvonnassa suurin osa päästöistä keskittyi Suomenlahdelle, itä-länsisuunnassa kulkevalle laivaväylälle. Suomen tekemistä havainnoista 17 oli Viron talousvyöhykkeen puolella. Viron valvontalentokone puolestaan havaitsi kuusi öljypäästöä Suomen puolella.

Myös satelliittikuvilta havaitut öljypäästöt olivat lähinnä Suomenlahdella. Vuonna 2008 Suomen alueelta saatiin 235 satelliittikuvaa, joista valtaosan tilasi Euroopan Meriturvallisuusvirasto (EMSA). Yksi öljypäästövalvonnassa käytettävä satelliittikuva kattaa kerrallaan jopa 400km x 400 km alueen. Satelliittikuvilta havaittiin pohjoisella Itämerellä 124 mahdollista öljypäästöä, joista 21 voitiin varmentaa öljyksi. Suomen alueella satelliittikuvalta havaittiin 28 mahdollista öljypäästöä, joista yhdeksän varmennettiin öljyksi.

Rajavartiolaitos tutki kahdeksan laitonta alusöljypäästöä

Vuonna 2008 havaituista öljypäästöistä kahdeksan oli sellaisia, joiden voitiin katsoa olevan määrältään ja vaikutuksiltaan niin merkittäviä, että tutkintakynnys ylittyi. Tutkinnan perusteella laivaisännälle tai omistajalle maksettavaksi lankeavia öljypäästömaksupäätöksiä tehtiin kolme kappaletta. Viiden päästön osalta tutkinta oli vuoden vaihtuessa edelleen kesken. Päätökseen saatujen kolmen tapauksen osalta kahdessa maksu jätettiin määräämättä päästön vähäisyyden takia ja yhdessä tapauksessa määrättiin 17 112 euron suuruinen maksu. Epäillyistä aluksista viisi oli ulkomaista ja kolme suomalaista.

Tammikuun 2009 aikana saatiin vuonna 2008 havaituista päästöistä vielä kolme öljypäästömaksupäätöstä: kaksi euromääräistä (yhteensä 22417 euroa) ja yksi päätös, jossa maksua ei määrätty.

Tehostuneen valvonnan uskotaan vaikuttaneen siihen, että suurten alusöljypäästöjen määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna. Tietoisuuden lisääntymisen myötä ilmoitusten ja havaintojen lukumäärä nousi 38 % vuodesta 2007 ollen 160 vuonna 2008.

Öljypäästövalvontaa kehitetään edelleen

Merellistä ympäristönvalvontaa tekevät Rajavartiolaitoksen ilma-alukset, pääasiassa ympäristövalvontalaitteilla varustetut Dornier-lentokoneet. Rajavartiolaitos ja Suomen ympäristökeskus tilasivat viime vuonna koneisiin uudet ympäristövalvontalaitteistot. Suunnittelutyö valmistajan kanssa on jo pitkällä ja ensimmäiseen koneeseen laitteet asennetaan kesällä. Toisen koneen laitteistoasennus tehdään vuoden 2009 loppuun mennessä.  Uuden järjestelmän avulla kiinnijäämisen riskin toivotaan lisääntyvän, sillä järjestelmän avulla yhdistetään eri tietolähteitä aiempaa paremmin. Lisäksi öljypäästötapausten dokumentointi paranee.

Vuoden 2009 aikana pyritään myös tiivistämään entisestään päästövalvontayhteistyötä Viron ja Ruotsin kanssa. Kaikilla kolmella maalla on tällä hetkellä valvontalentokoneissa ympäristövalvontalaitteet, joilla voidaan valvoa jopa 20 merimailin päähän koneen lentoreitistä. Yhteistoiminnan lisäämisellä ja lentojen paremmalla suunnittelulla tehostetaan koko pohjoisen Itämeren öljypäästövalvontaa ja vältetään päällekkäistä toimintaa.

Edellisten vuosien tapaan Suomi osallistuu tänäkin vuonna kansainvälisiin öljypäästövalvontaoperaatioihin. Vuonna 2008 Suomen valvontalentokone osallistui sekä Tanskassa että Virossa järjestettyihin HELCOMin ja Bonnin sopimusten mukaisiin kansainvälisiin valvontalento-operaatioihin.

Lisätietoja

Öljypäästövalvonta: Tutkimusinsinööri Kati Tahvonen, Suomen ympäristökeskus, puh. 0400 148 754, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hallinnollinen öljypäästömaksu: Kapteeniluutnantti Kai Laakso, Länsi-Suomen merivartioston esikunta, puh. 071 872 7021, etunimi.sukunimi@raja.fi

Valvontalentokoneiden laitteistojen uusinta: Komentaja Risto Jääskeläinen, Vartiolentolaivueen esikunta, puh. 071 872 8002, etunimi.sukunimi@raja.fi

Suomen viranomaisten havaitsemat öljypäästöt 2008

 

Dornier-lentokoneilla havaitut öljypäästöt 1996-2008

Dornier-lentokoneilla tehtyjen havaintojen määrä laski vuonna 2008 edellisiin vuosiin verrattuna. Eniten lisääntyivät kuitenkin muiden viranomaisten ja erityisesti yksityishenkilöiden tekemät öljypäästöhavainnot.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs