Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Länsi-Suomen ympäristön tila on kehittynyt pääosin parempaan suuntaan

Länsi-Suomen ympäristön tila on kehittynyt pääosin parempaan suuntaan

Julkaistu: 11.02.2009 klo 10:45
Julkaisija:

Tänään julkistettava Länsi-Suomen ympäristön tila 2008 -katsaus kokoaa tiivisti yhteen ajankohtaista tietoa ympäristön tilasta; vesistä, ilmasta ja luonnosta. Alueen ympäristön tila on kehittynyt pääosin parempaan suuntaan, sillä esimerkiksi päästöt vesiin ja ilmaan ovat vähentyneet.

Tänään julkistettava Länsi-Suomen ympäristön tila 2008 -katsaus kokoaa tiivisti yhteen ajankohtaista tietoa ympäristön tilasta; vesistä, ilmasta ja luonnosta. Alueen ympäristön tila on kehittynyt pääosin parempaan suuntaan, sillä esimerkiksi päästöt vesiin ja ilmaan ovat vähentyneet.

Katsaus ympäristön tilaan

Länsi-Suomen ympäristön tila -katsauksessa on keskitytty seuraamaan vesien ja ilman tilaa ja kuormitusta sekä luontoarvoja. Länsi-Suomen ympäristön tila on kehittynyt pääosin parempaan suuntaan. Päästöt vesiin ja ilmaan ovat vähentyneet. Luonnon lajirikkautta ja ekologista tilaa turvataan luonnonsuojeluohjelmien toteutuksella sekä vapaaehtoisilla metsätalouden ympäristötukipäätöksillä. Kaavoituksen avulla lisätään maankäytön suunnitelmallisuutta. Pohjavesiä vaalitaan suojelusuunnitelmin sekä suuntaamalla maa-ainesten ottoa pohjavesien kannalta parempaan suuntaan.

Ympäristön kannalta alueen suurimpia ongelmia on vesistöjen happamoituminen, joka aiheuttaa paljon haasteita vesiluonnon ja vesien tilan vaalimiselle. Ilmaan tulevia kasvihuonekaasu- ja muita päästöjä saataneen tulevaisuudessa paremmin kuriin lisäämällä uusiutuvaa energiantuotantoa ja kehittämällä uusia teknisiä ratkaisuja. Länsi-Suomi on vahvaa energiateknologian osaamisaluetta sekä maan laajuisesti että kansainvälisestikin. Luonnon monimuotoisuus puolestaan edellyttää sekä lakiin ja asetuksiin perustuvien että vapaaehtoisten keinojen yhteensovittamista.

Samanaikaisesti Länsi-Suomen katsauksen julkaistaan 12 muun alueen vastaavat katsaukset sekä valtakunnallinen ympäristön tila -katsaus.

Ympäristön tilaa seurataan indikaattorein

Länsi-Suomen ympäristön tilan seurannan peruspilareita ovat ympäristöindikaattorit, joita on yhteensä 25 mukaan lukien eri teemoja, kuten ilman ja vesistöjen tila sekä kuormitus. Indikaattorit osoittavat kehityksen suuntaa ja niiden perusteella julkistetaan vuosittain alueellinen ympäristöbarometri.

Ympäristöindikaattorit toimivat myös Länsi-Suomen ympäristökeskuksen sekä Etelä-Pohjanmaan-, Keski-Pohjanmaan- ja Pohjanmaan liiton yhteisen ympäristöstrategian seurantaindikaattoreina. Indikaattorityötä tehdään alueellisena yhteistyönä siten, että edellä mainittujen tahojen lisäksi siihen osallistuu Etelä-Pohjanmaan ja Rannikon metsäkeskukset sekä Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan TE-keskukset.

Ympäristöbarometri näyttää kehityksen suunnan

Yhdessä ympäristön tila -katsauksen kanssa julkistettava ympäristöbarometri tiivistää yhteen teemakohtaisten indikaattorien osoittaman kehityksen suunnan. Ympäristön hyväksi tehty hyvä alueellinen yhteistyö on tuottanut tulosta ja useiden eri indikaattorien osalta havaitaankin muutosta parempaan. Esimerkiksi merikotkien poikastuotto on aktiivisen suojelutyön ansiosta ollut niin hyvää, että voidaan havaita merkittävää muutosta parempaan. Lisäksi mm. yleis- ja asemakaavojen laadinta etenee hyvin, sillä kevyen liikenteen väyliä rakennetaan koko ajan lisää. Barometrissä käsitellään myös esimerkiksi soran ja kalliokiviaineksen ottoa, kaatopaikoille loppusijoitettua jätettä, suojelusuunnitelmien piirissä olevia pohjavesialueita, luonnonsuojelualuetilannetta ja luonnonsuojeluohjelmien toteutumista, metsätalouden ympäristötukipäätöksiä, säästö- ja lahopuiden määrää sekä madesaaliiden kehitystä.

Tietoa verkossa

Lisätietoja

  • Erikoissuunnittelija Hannele Ilvessalo-Lax, Länsi-Suomen ympäristökeskus, puh. 040 543 2530

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs