Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Lajien uhanalaisuusarviointi käynnissä

Valtion Ympäpistöhallinto

Lajien uhanalaisuusarviointi käynnissä

Julkaistu: 01.03.2010 klo 10:44
Julkaisija: Valtion Ympäpistöhallinto

Suomen neljäs lajien uhanalaisuusarviointi on parhaillaan käynnissä. Mittava hanke valmistuu loppuvuonna 2010. Arvioinnin piirissä on noin 20 000 lajia, mikä on noin 30 prosenttia enemmän kuin edellisessä, vuoden 2000 arvioinnissa.

SYKE ja ympäristöministeriö tiedottavat
 
Suomen neljäs lajien uhanalaisuusarviointi on parhaillaan käynnissä. Mittava hanke valmistuu loppuvuonna 2010. Arvioinnin piirissä on noin 20 000 lajia, mikä on noin 30 prosenttia enemmän kuin edellisessä, vuoden 2000 arvioinnissa.

Uhanalaisuusarviointi on yksi keskeisistä mittareista, joilla tarkastellaan lajiston monimuotoisuuden kehityssuuntaa. Tulokset kertovat sekä yksittäisten lajien, kokonaisten eliöryhmien että koko Suomen lajiston tilasta. Uhanalaisuusarviointi toimii myös lajien suojelun perustana.

Arvioinnissa on lisäksi luetteloitu noin 10 000 lajia, jotka on jouduttu jättämään arvioimatta muun muassa käytettävissä olevien tietojen vähäisyyden vuoksi. Uhanalaisarviointi perustuu Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) kriteeristöön.

Uhanalaisuusarvioita 1980-luvulta

Suomessa on arvioitu lajien uhanalaisuutta 1980-luvulta alkaen. Ensimmäinen uhanalaisuusarviointi valmistui vuonna 1986. Sen jälkeen luetteloita on päivitetty vuosien 1990 ja 2000 tilanteen mukaisiksi. Vuoden 2000 arvioinnissa maamme kasvi- ja eläinlajeista 1 505 eli joka kymmenes luokiteltiin uhanalaiseksi.

YK:n luonnon monimuotoisuus -teemavuonna 2010 lajiston monimuotoisuus ja siinä tapahtuvat muutokset ovat korostetusti esillä. Kansainvälisenä tavoitteena on vähentää biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä tai jopa pysäyttää se.

Nyt käynnissä olevaa arviointia ohjaa ympäristöministeriön asettama Lajien uhanalaisuuden arvioinnin ohjausryhmä (LAUHA). Myös Ruotsi ja Norja ovat tekemässä lajistonsa uutta uhanalaisuusarviointia samojen kriteerien perusteella.

Asiantuntijoista koostuvat 14 eliötyöryhmää arvioi eliölajien uhanalaisuuden. Eliötyöryhmät ovat pysyviä, ja niissä toimii kaikkiaan noin 150 asiantuntijaa. Uhanalaisuusarvioinnin parissa työryhmät ovat työskennelleet jo kaksi vuotta. Ohjausryhmä tarkastaa työryhmien tekemät arvioinnit varmistaakseen, että arviointikriteerejä on käytetty yhtenäisesti kaikissa lajiryhmissä.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Pertti Rassi, ympäristöministeriö, puh. 0400 143 930, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Vanhempi tutkija Ilpo Mannerkoski, Suomen ympäristökeskus,
puh. 0400 148 684, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Tiedottaja Riku Lumiaro, Suomen ympäristökeskus, puh. 040 509 8654, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kuvia tiedotusvälineiden käyttöön, kuvaaja Terhi Ryttäri

Kangasvuokko (jpg, 3278 kb)

Ketonoidanlukko (jpg, 1702 kb)

Kenttaorakko (jpg, 1985 kb)

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs