Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Laajalahdesta ruopattu jo yli puolet

Laajalahdesta ruopattu jo yli puolet

Julkaistu: 06.04.2009 klo 14:10
Julkaisija:

Lievestuoreen Laajalahden kunnostustöiden toinen vuosi on kohta takana. Viime kesänä Laajalahden alueella korjattiin läjitysaltaan padot, ja talven aikana on ruopattu noin 15 000 kuutiometriä lietettä. Ruoppaustöistä on suoritettu yli puolet. Lähes 7 ha:n suuruisen lahden pinta-alasta on ruoppaamatta noin 2,8 ha. Jäljellä oleva ruoppausalue sijaitsee lahden keskellä ja se joudutaan ruoppaamaan imuruoppaamalla.

Lievestuoreen Laajalahden kunnostustöiden toinen vuosi on kohta takana. Viime kesänä Laajalahden alueella korjattiin läjitysaltaan padot, ja talven aikana on ruopattu noin 15 000 kuutiometriä lietettä. Ruoppaustöistä on suoritettu yli puolet. Lähes 7 ha:n suuruisen lahden pinta-alasta on ruoppaamatta noin 2,8 ha. Jäljellä oleva ruoppausalue sijaitsee lahden keskellä ja se joudutaan ruoppaamaan imuruoppaamalla.

Ruopatun kuitulietteen ominaisuuksia parannetaan sekoittamalla kuitulietteeseen tuhkaa eli stabiloimalla kuituliete. Stabiloitua seosta voidaan tiivistää ja näin vältetään läjitysalueen painuminen. Kevään aikana stabiloidaan tuhkalla talven aikana ruopattua kuitulietettä. Stabiloinnissa käytetään Rauhalahden voimalaitoksen tuhkaa, jota on talven aikana kerätty varastoon 7 000 tonnia. Tuhkan pölyäminen on ehkäisty kuorruttamalla tuhkakasoja kuitulietteellä. Vuonna 2008 tuhkaa käytettiin stabilointiin yhteensä 15 140 tonnia.

Käytettävän tuhkan laatua seurataan säännönmukaisesti määräajoin. Tuhkan laatu vuoden 2008 kokoomanäytteistä analysoituna vastaa aiempaa tuhkan laatua vuodelta 2006. Rauhalahdessa on käytetty kivihiiltä polttoaineena vuonna 2008 aiempia vuosia enemmän. Kivihiilen osuus polttoaineista leijukattilassa on ollut 3,0 % vuonna 2006 ja 9,9 % vuonna 2008. Rauhalahden tuhkan käyttöön Laajalahdessa on Itä-Suomen ympäristölupaviraston ympäristölupa.

Alueen kunnostustyöt keskeytetään kesän ajaksi lintujen pesinnän vuoksi. Töitä jatketaan heinäkuun lopulla, jolloin aloitetaan imuruoppaustyöt.

Lievestuoreenjärvessä ei ole havaittu muutoksia

Keski-Suomen ympäristökeskus tarkkailee kunnostuksen vaikutuksia Lievestuoreenjärven vedenlaatuun. Tarkkailussa on mukana neljä vesistötarkkailupistettä, jotka sijaitsevat Laajalahden edustalla Lievestuoreenjärven puolella. Lisäksi Laajalahden puolella tarkkaillaan ruopattavan alueen sedimentin laatua. Näytteet otetaan kerran kuukaudessa sekä Lievestuoreenjärven tarkkailupisteistä että Laajalahden pisteestä.

Tarkkailu on aloitettu vuoden 2007 lokakuussa. Lokakuusta 2007 vuoden 2008 joulukuuhun kestäneen tarkkailujakson aikana ei Laajalahden ruoppauksesta ole voitu osoittaa aiheutuneen muutoksia Lievestuoreenjärven veden laatuun. Tarkkailujakson aikana Kivisaaren syvänteen alusvedessä on talvikaudella havaittu selvästi kohonneita ravinnepitoisuuksia ja happitilanne on ollut ajoittain huono. Tähän todennäköisin syy on kuitenkin syvänteeseen tuleva puhdistamon jätevesikuormitus. Laajalahden puolella vedessä ja sedimentissä havaitut haitta-ainepitoisuudet ovat Lievestuoreenjärven puolella olleet pääsääntöisesti alle määritysrajan tai erittäin pieniä.

Vesistötarkkailu jatketaan ohjelman mukaisesti. Näytteenotosta ja analysoinnista vastaa Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica.

Selluloosatehtaan jälkien korjailua

Alueen kunnostustarve juontaa juurensa alueella olleen selluloosatehtaan toimiin. 1920-luvulla toimintansa aloittanut tehdas patosi Laajalahdesta noin 10 hehtaarin suuruisen alueen jätevesien laskeutusaltaaksi. Meneillään olevassa kunnostushankkeessa poistetaan laskeutusaltaan ja sen viereen tehdyn läjitysaltaan pohjasta kuituliete. Hankkeen tavoitteena on Laajalahden tilan palauttaminen ja alueen maisema- ja hajuhaittojen poistaminen.

Keski-Suomen ympäristökeskus aloitti Laajalahden kunnostustyöt kesällä 2007. Hankkeen toteuttaa Keski-Suomen ympäristökeskus yhteistyössä Laukaan kunnan kanssa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 2,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Kunnostustyöt: Rakennuttamisinsinööri Eino-Matti Hakala, puh. 0400 266 930

Vedenlaatu: Limnologi Arja Koistinen, puh. 040 767 0563

Hankkeen valvonta: Yli-insinööri Minna Koskinen, puh. 040 867 9148

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs