Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Kymenlaakson Jäte Oy:n Jätekeskuksen kehittämishankkeen YVA-menettely on päättynyt

Kymenlaakson Jäte Oy:n Jätekeskuksen kehittämishankkeen YVA-menettely on päättynyt

Julkaistu: 22.12.2008 klo 10:42
Julkaisija:

Kymenlaakson Jäte Oy:n YVA-hankkeen tavoitteena on monipuolistaa ja ajanmukaistaa olemassa olevia jätteenkäsittelytoimintoja vastaamaan uusiin haasteisiin. Käsittelykeskuksen kehittämishanke koostuu useista osahankkeista. Hanke on merkittävä muutos nykyiseen toimintaan. YVA-menettelyssä arvioitujen jätteiden määrä on maksimivaihtoehtojen toteutuessa 262 000 t/a. Kaikkien toimintavaihtoehtojen saman aikainen toteutuminen on yhtiön arvion mukaan epätodennäköistä.


Kymenlaakson Jäte Oy:n YVA-hankkeen tavoitteena on monipuolistaa ja ajanmukaistaa olemassa olevia jätteenkäsittelytoimintoja vastaamaan uusiin haasteisiin. Käsittelykeskuksen kehittämishanke koostuu useista osahankkeista. Hanke on merkittävä muutos nykyiseen toimintaan. YVA-menettelyssä arvioitujen jätteiden määrä on maksimivaihtoehtojen toteutuessa 262 000 t/a. Kaikkien toimintavaihtoehtojen saman aikainen toteutuminen on yhtiön arvion mukaan epätodennäköistä.

YVA-menettelyn kannalta merkittävimmät arvioidut jätteenkäsittelytoiminnot ovat biojätteiden ja lietteiden, teollisuus- sekä erityisjätteiden käsittely. Osa erityisjätteistä on ongelmajätteiksi luokiteltavia loppusijoitettavia jätteitä. Biohajoavien jätteiden osalta on arvioitu viittä erilaista käsittelymenetelmävaihtoehtoa: laitoskompostointi, mädätys sekä lietteiden terminen kuivaus ja poltto yhdistettynä biojätteiden laitoskompostointiin tai mädätykseen. Kaikki käsittelymenetelmät ovat teknisesti mahdollisia. Vertailuvaihtoehtona on tutkittu biojätteiden siirtokuormausta kuljetettavaksi muualle käsittelyyn. Nykyisin käytössä olevaa aumakompostointia ei pidetä jatkossa enää soveltuvana käsittelymenetelmänä, eikä sitä ole arvioitu käsittelyvaihtoehtona.

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus katsoo lausunnossaan, että merkittävimmät Kymenlaakson Jäte Oy:n toiminnasta aiheutuneet haitalliset vaikutukset ovat tähän saakka olleet hajuhaitat, jätevedet ja vaikutukset pintavesiin. Nämä haittavaikutukset ovat haaste myös toimintaa kehitettäessä. YVA-menettelyssä nämä haittavaikutukset on tuotu esille ja niiden kehittämiseksi on esitetty ratkaisuja vaihtoehtotarkasteluissa.

Hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on päättynyt ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on antanut lausuntonsa YVA-selostuksen riittävyydestä 19.12.2008. YVA-selostus on hankkeesta vastaavan laatima asiakirja hankkeesta, sen vaikutuksista ja haitallisten vaikutusten ehkäisykeinoista.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ei ole tehty hanketta koskevia päätöksiä. Hanketta koskeva ympäristölupamenettely alkaa YVA-menettelyn päätyttyä. YVA-selostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto ovat tärkeitä taustatietoja laitosta koskevien päätösten teossa.

Yhteysviranomaisen lausunto on nähtävillä 5.1.-6.2.2009 välisenä aikana Kouvolan kaupungin kirjaamossa, Myllykosken pääkirjastossa sekä Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa. Lausunto on nähtävillä myös internetosoitteessa http:/www.ymparisto.fi /kas/yva.

 

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs