Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Kuukkelimetsien vapaaehtoinen säilyttäminen onnistuu uuden ohjeen avulla

Suomen luonnonsuojeluliitto

Kuukkelimetsien vapaaehtoinen säilyttäminen onnistuu uuden ohjeen avulla

Tiedote.
Julkaistu: 25.05.2011 klo 11:21
Julkaisija: Suomen luonnonsuojeluliitto

Ensimmäinen malli kuukkelin vapaaehtoiseen suojeluun metsätaloustoiminnassa on valmistunut luonnonsuojelujärjestöjen, metsätalouden eri toimijoiden ja tutkijoiden laajana yhteistyönä.

Ohje on suunnattu kuukkelimetsien omistajille ja metsäammattilaisille. Kuukkelin suojelu onnistuu yhdistämällä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSOn suojelukeinoja, aktiivista luonnonhoitoa ja muuttuvia metsänkäsittelytapoja.

Menetelmä sopii myös metsäkanalintujen ja monien muiden metsälajien elinolosuhteiden parantamiseen. Samalla ehkäistään metsätaloustoimien vesistökuormitusta, parannetaan virkistyskäytön ja matkailun edellytyksiä sekä säilytetään maisema-arvoja.

"METSO-yhteistoimintaverkosto kuukkelin suojelemiseksi on ollut menestyksekäs. Olemme hankkeen tavoitteiden mukaisesti onnistuneet luomaan uutta yhteistyötä ja tuoneet uusia näkökulmia ja toimintatapoja metsälajien suojeluun", toteaa verkostohankkeen johtaja Risto Sulkava Suomen luonnonsuojeluliitosta.

"Yhteistyön laajuus on ollut poikkeuksellinen. Mukana on ollut yli kolmenkymmenen eri metsä-, luonnonsuojelu- ja tutkimusorganisaation edustajaa sekä maanomistajia ja yrittäjiä. Yhteisen metsänkäsittelymallin luomiseen kului kaksi vuotta."

Kuukkelin kannalta on tärkeätä säilyttää reviirin ydinosat luonnontilassa. Tähän METSO-ohjelma tarjoaa mahdollisuudet. Yhtä tärkeätä on rajoittaa avoalueiden määrää eli säilyttää koko reviirin alueella metsät mahdollisimman laajasti peitteisinä. Tässä tarvitaan muuttuvan metsänkäsittelyn tuomia uusia mahdollisuuksia.

Kolmas tärkeä asia on metsäisten yhteyksien säilyminen eri reviirien välillä. Näitä ekologisia yhteyksiä voidaan myös aktiivisilla toimilla luoda aiemmin tuhoutuneiden yhteyksien tilalle.

Nyt kuukelimetsän hoito-ohjeet on ensimmäistä kertaa koottu yhteen metsänomistajien ja ammattilaisten käyttöön. Uusi ohje luo uuden vaihtoehdon, jonka saattamisessa kentällä käytäntöön metsäammattilaisilla on keskeinen rooli.

"Nyt metsänomistajalla ja metsäammattilaisilla on käytössään uusin tieto ja yhdessä mietityt keinot, joilla kuukkeli voidaan ottaa huomioon metsätaloudessa aiempaa paremmin", sanoo Lauri Saaristo Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta.

Metsänomistaja voi hyötyä kuukkelin suojelusta METSO-ohjelman avulla. Kuukkelille tärkeä elinympäristö täyttää yleensä ohjelman kriteerit. Silloin omistaja voi hyödyntää ohjelman sen erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, kuten luonnonhoitohanketta, jossa palautetaan kuukkelin ja kanalintujen elinympäristöä.

Metsänomistajalle tulee nykyaikana tarjota erilaisia vaihtoehtoja, sillä omistaja päättää mitä hänen metsässään tehdään. Metsänkäsittely kuukkelialueella -ohje tarjoaa uuden vaihtoehdon.

"Ohjeessa esitellyt menetelmät auttavat myös metsäkanalintukantojen vahvistamisessa. Tämä on tärkeä tavoite monille metsänomistajille", kertoo Marko Svensberg Suomen Riistakeskuksesta.

Suomen luonnonsuojeluliiton johtama kuukkeliverkosto on osa METSO-ohjelman toteutusta.

LISÄTIETOJA:

Kuukkeli-verkoston johtaja: Risto Sulkava, puh. 050-5602113, risto.sulkava@sll.fi

Metsänkäsittely kuukkelialueella -ohje sekä lisätietoa kuukkelista ja yhteistoimintaverkostosta:
www.sll.fi/kuukkeli

METSO-ohjelma: www.metsonpolku.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs