Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Kuhmo Metals Oy:n Suomussalmen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi saatiin päätökseen

Kuhmo Metals Oy:n Suomussalmen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi saatiin päätökseen

Julkaistu: 05.05.2009 klo 09:54
Julkaisija:

Kuhmo Metals Oy:n Suomussalmen Kiannanniemen ja Saarikylän alueille sijoittuvan kaivoshankeen ympäristövaikutustenarviointi (YVA) on saatu päätökseen. Ympäristövaikutustenarvioinnin jälkeen toiminnanharjoittajan on haettava hankkeelle vielä ympäristölupa. YVA-selostuksesta annettiin kaikkiaan 12 lausuntoa ja mielipidettä.

Kuhmo Metals Oy:n Suomussalmen Kiannanniemen ja Saarikylän alueille sijoittuvan kaivoshankeen ympäristövaikutustenarviointi (YVA) on saatu päätökseen. Ympäristövaikutustenarvioinnin jälkeen toiminnanharjoittajan on haettava hankkeelle vielä ympäristölupa. YVA-selostuksesta annettiin kaikkiaan 12 lausuntoa ja mielipidettä. Useissa mielipiteissä kiinnitettiin huomiota kaivoshankkeen aiheuttamiin pöly-, melu-, ja vesistövaikutuksiin. YVA:n aikana toimi myös seurantaryhmä, jossa oli edustettuina mm. kalastuskuntien, kylätoimikuntien sekä kunnan edustajat. Seurantaryhmän tarkoituksena oli ohjata YVA:n etenemistä sekä toimia tiedottamiskanavana asianosaisiin.

YVA:ssa tarkasteltiin seuraavia vaihtoehtoja:

  • 0) Vaihtoehdossa 0 Hietaharjun, Peura-ahon tai Vaaran malmiesiintymiä ei hyödynnetä. Alueiden käyttö säilyy nykyisellään pääasiassa metsätalousmaana
  • 1) Vaihtoehdossa 1 Hietaharjun ja Peura-ahon nikkeli-kupari-platinametalli-esiintymät louhitaan ja kuljetetaan kuorma-autoilla rikastettavaksi olemassa olevaan rikastamoon muualle Suomeen. Tässä vaihtoehdossa Vaaran nikkelimalmiesiintymä jätetään hyödyntämättä. Vaihtoehdossa 1 louhittavien esiintymien arvioitu yhteenlaskettu malmin määrä on noin 0,65 Mt eli likimäärin 230 000 m3ktr
  • 2) Vaihtoehdossa 2 Hietaharjun ja Peura-ahon nikkeli-kupari-platinametalliesiintymät sekä Vaaran nikkeliesiintymä louhitaan ja kuljetetaan kuorma-autoilla rikastettavaksi Vaaran alueelle rakennettavaan rikastamoon. Vaihtoehdossa 2 kaikkien louhittavien esiintymien arvioitu yhteenlaskettumalmin määrä on noin 2,4 Mt eli noin 850 000 m3ktr.

Arviointiselostuksen voidaan kokonaisuutena katsoa täyttävän YVA-lain riittävyyden vaatimuksen. Selostus kattaa YVA-asetuksen sisältövaatimukset. Arviointi on tehty arviointiohjelman mukaisesti ja yhteysviranomaisen YVA-ohjelmasta annetussa lausunnossa esitetyt asiat on keskeisiltä osin otettu huomioon. Arviointiselostuksen puutteena voidaan pitää vajavaisia vaikutusalueen vesialueiden nykytilaselvityksiä sekä etenkin toteuttamisvaihtoehdon VE2 osalta osittain puutteellisia kasvi- ja eläimistöselvityksiä. Kainuun ympäristökeskus ottaa kantaa Natura-arvioinnin riittävyyteen ja vaikutusten merkittävyyteen erillisessä luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisessa lausunnossa.

Kainuun ympäristökeskuksen lausunto (pdf 449 Kt)

Suomussalmen nikkeliprojektit (Kuhmo Metals Oy), ympäristönvaikutusten arviointi

Lisätietoja

ylitarkastaja Sari Myllyoja, Kainuun ympäristökeskus, puh. 0400 690 097

biologi Maarit Vainio (luontoselvitykset), Kainuun ympäristökeskus, puh. 040 774 3812

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs