Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Kotkilla ja muuttohaukalla menee hyvin, tunturihaukalla huonommin

Metsähallitus

Kotkilla ja muuttohaukalla menee hyvin, tunturihaukalla huonommin

Tiedote.
Julkaistu: 17.11.2015 klo 07:46
Julkaisija: Metsähallitus

Metsähallituksen luontopalvelut ja kymmenet vapaaehtoiset tarkastivat keväällä ja kesällä maakotkan sekä muutto- ja tunturihaukan pesintöjä lajien levinneisyysalueilla. Myös Pohjois-Suomen merikotkien pesäpaikat käytiin läpi. Maakotkan ja pohjoisen merikotkan sekä muuttohaukan pesintätulos oli tänä vuonna hyvä. Tunturihaukan pesintätulos parani hieman kuuden erittäin heikon vuoden jälkeen, mutta ei ole vieläkään normaalilla tasolla.

 

Kotkilla hyvä pesintätulos

Maakotkan pesintätulos oli hyvä, ja parhaiten pesintä onnistui Keski-Lapissa. Hyvään pesintätulokseen kirittivät pesintäkauden suotuisa sää ja hyvä ravintotilanne. Asuttuja maakotkareviirejä oli enemmän kuin koskaan aiemmin laskentojen aikana, kaikkiaan 354. Onnistuneita pesintöjä löytyi 165, ja niistä 192 rengastusikäistä poikasta. Vuoden aikana löydettiin seitsemän uutta maakotkareviiriä.

Pohjois-Suomen merikotkilla menee hyvin. Entisissä Lapin ja Oulun lääneissä oli kaikkiaan 78 merikotkareviiriä, ja niissä 49 onnistunutta pesintää ja 67 poikasta. Merikotkat ovat levittäytymässä hiljalleen koko Pohjois-Suomen alueelle. Vuoden aikana löytyi 12 uutta merikotkareviiriä.

 

Muuttohaukalla hyvä vuosi, tunturihaukalla ei niinkään

Muuttohaukan pesintätulos oli hyvä, tosin Lapin eteläosien ja Kittilän runsaat kesäsateet verottivat pesintätulosta. Asuttuja muuttohaukkareviirejä oli 207, ja niistä 136 reviirillä pesintä onnistui. Rengastusikäisiä poikasia löytyi 330.

Tunturihaukalla meni vähän paremmin kuin kuutena edellisenä huonona vuonna. Syynä edellisiä vuosia hieman parantuneeseen pesintätulokseen on tunturihaukan tärkeimmän saalislajin, riekon, lisääntyminen. Asuttuja reviirejä löytyi 12, ja yhdeksällä reviirillä oli onnistunut pesintä. Rengastusikäisiä poikasia oli 21.

 

Vapaaehtoisten työpanos on olennainen

 

Ympäristöministeriö on ohjannut lajien seurannan Metsähallituksen luontopalveluille. Maakotkaseurantaa tarvitaan porotalouden reviiriperusteiseen korvausjärjestelmään.

Tarkastuksissa oli mukana Metsähallituksen luontopalvelujen pesätarkastajien lisäksi 42 vapaaehtoista lintuharrastajaa, jotka tekivät 350 työpäivää petolintujen hyväksi.

 

Metsähallitus maksaa aiemmin tuntemattoman maakotkan tai merikotkan pesästä Pohjois-Suomessa ilmoittajalle 100 euron löytöpalkkion.

Kokoomaraportti vuoden pesintätarkastuksista löytyy osoitteesta http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1981

Liitteenä olevia kuvia saa käyttää asiasta uutisoitaessa.

 

Lisätietoa

Ylitarkastaja Tuomo Ollila, puhelin 0400 241448, sähköposti tuomo.ollila(at)metsa.fi

 

Tietoa petolinnuista

Maakotka

 • Levinneisyys selvästi pohjoinen. Noin 80 % tunnetuista reviireistä Lapin maakunnassa ja noin 90 % poronhoitoalueella
 • Pesivän maakotkakannan koko 340-442 paria
 • Lähes kaikki maakotkat pesivät puussa ja lähes aina männyssä
 • Vaarantunut

 

Merikotka

 • Levinneisyys rannikolla Virolahdelta Tornioon ja leviää sisämaahan
 • Pohjois-Suomen (entisten Lapin ja Oulun läänien) pesivän merikotkakannan koko 84-97 paria
 • Pesivät puissa, useimmin männyssä, mutta muutkin puut kelpaavat
 • Vaarantunut

 

Muuttohaukka

 • Levinneisyys käsittää Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan, yksittäisiä reviirejä myös Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa
 • Pesivien muuttohaukkojen määrä on 280-310 paria
 • Suurin osa pesii soilla, jonkin verran kalliopesiä tunturialueella ja Koillismaalla, muutamia puupesintöjä
 • Vaarantunut

 

Tunturihaukka

 • Levinneisyys käsittää pohjoisimman Lapin tunturialueet
 • Pesivien tunturihaukkojen määrä on 16-23 paria
 • Lähes kaikki Suomen tunturihaukat pesivät kalliolla, puupesintä hyvin harvinainen
 • Erittäin uhanlainen

 

Liitetiedostot

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs