Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Korjattu: Korpilahden jätevedenpuhdistamolle ympäristölupa

Korjattu: Korpilahden jätevedenpuhdistamolle ympäristölupa

Julkaistu: 08.12.2008 klo 14:54
Julkaisija:

Keski-Suomen ympäristökeskus on antanut Korpilahden kunnalle ympäristöluvan, joka koskee kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toimintaa ja käsitellyn talousjäteveden johtamista Pohjois-Päijänteeseen. Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi, mutta sen lupamääräykset tarkistetaan vuoden 2012 loppuun mennessä jätettävän hakemuksen perusteella. Luvanhaltija määrättiin tätä ennen tekemään selvitys puhdistamon kapasiteetin riittävyydestä.

Kappaleeseen kolme on lisätty puuttuva sana "nitrifiointia".

Keski-Suomen ympäristökeskus on antanut Korpilahden kunnalle ympäristöluvan, joka koskee kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toimintaa ja käsitellyn talousjäteveden johtamista Pohjois-Päijänteeseen. Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi, mutta sen lupamääräykset tarkistetaan vuoden 2012 loppuun mennessä jätettävän hakemuksen perusteella. Luvanhaltija määrättiin tätä ennen tekemään selvitys puhdistamon kapasiteetin riittävyydestä. Lupamääräysten normaalin tarkistuskierroksen yhteydessä ratkaistaan täten myös alueen jätevesien käsittely tulevaisuudessa.

Puhdistamolla käsitellään Korpilahden keskustaajaman ja joidenkin verkostoon liitettyjen vesiosuuskuntien talousjätevedet. Puhdistamon asukasvastineluku on 1700 ja puhdistamolla käsitellään hieman yli 700 m3 jätevesiä vuorokaudessa. Käsitellyt jätevedet johdetaan purkuviemärillä Korpilahden Kirkkoselkään. Jäteveden mukana vesistöön kulkeutuu fosforia, typpeä ja lisäksi jätevesi kuluttaa vesistössä olevaa happea.

Puhdistamon aiempi lupa on vuodelta 1998 ja siihen verrattuna jäteveden puhdistusvaatimuksia on selvästi kiristetty. Puhdistamo on toiminut hyvin nitrifiointia lukuun ottamatta. Päätöksessä onkin määrätty tavoitetasot käsitellyn jäteveden ammoniumtyppipitoisuudelle sekä kokonaistypen vähenemälle. Tarvittaessa valvontaviranomainen voi vaatia puhdistamolta tähän liittyviä selvityksiä, joiden perusteella arvioidaan mahdollisia toimenpiteitä.

Puhdistamoon liitettyä viemäriverkostoa on tiivistettävä ja vähennettävä viemäriverkkoon kuulumattomien vesien virtaamista puhdistamolle. Tällä edesautetaan puhdistamon kapasiteetin riittävyyttä.

Puhdistamon jätevesien vaikutuksia seurataan Pohjois-Päijänteen yhteistarkkailussa. Koska yhteistarkkailun purkukohtaa lähinnä oleva alapuolinen vesistötarkkailupiste sijaitsee noin 14 km päässä purkukohdasta, on päätöksessä määrätty perustettavaksi vuoden 2009 alusta uusi vesistötarkkailupiste purkukohdan läheisyyteen. Lisäksi toiminnanharjoittajan on seurattava jätevesien vaikutuksia kalastoon ja kalastukseen Keski-Suomen TE-keskuksen hyväksymällä tavalla.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Reino Jylhäranta, p. 040 7670 547

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs