Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Konttisuon, Vastasuon ja Ruostesuon (Pudasjärvi) turvetuotantohankkeiden ympäristövaikutusten arviointi käynnistyy

Konttisuon, Vastasuon ja Ruostesuon (Pudasjärvi) turvetuotantohankkeiden ympäristövaikutusten arviointi käynnistyy

Julkaistu: 06.04.2009 klo 15:28
Julkaisija:

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on asettanut nähtäville kolmen Pudasjärvellä sijaitsevan turvetuotantohankkeen arviointiohjelmat. Hankkeista vastaavana toimii Vapo Oy. Hankkeita ja arviointiohjelmia koskeva yleisötilaisuus järjestetään Pudasjärvellä kehittämiskeskus Pohjantähden auditoriossa (Teollisuustie 1) tiistaina 21.4.2009 klo 18–20. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on asettanut nähtäville kolmen Pudasjärvellä sijaitsevan turvetuotantohankkeen arviointiohjelmat. Hankkeista vastaavana toimii Vapo Oy. Hankkeita ja arviointiohjelmia koskeva yleisötilaisuus järjestetään Pudasjärvellä kehittämiskeskus Pohjantähden auditoriossa (Teollisuustie 1) tiistaina 21.4.2009 klo 18–20. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Konttisuo

Konttisuon turvetuotantohanke sijaitsee noin 10 kilometriä Pudasjärven keskustaajamasta pohjoiseen. Suunniteltu tuotantoalueen pinta-ala on yhteensä 240 hehtaaria. Alueella on tarkoitus tuottaa pääasiassa energiaturvetta Oulun seudun voimalaitoskäyttöön. Tuotantovaiheen arvioidaan kestävän 20 – 30 vuotta.

Konttisuo kuuluu valtaosin Iijoen vesistöalueen Kivarinjoen valuma-alueeseen. Hankealueen kuivatusvedet on suunniteltu johdettavan osin metsäojan ja osin Törrönojan kautta Kivarinjokeen.

Toteuttamisvaihtoehtoina tarkastellaan vesienkäsittelyn osalta erilaisia vaihtoehtoja, jotka ovat:

VE0: Hanketta ei toteuteta

VE1: Vesienkäsittelymenetelmänä sulan maan aikainen pintavalutus

VE2: Vesienkäsittelymenetelmänä ympärivuotinen pintavalutus

VE3: Vesienkäsittelymenetelmänä sulan maan aikainen kemikalointi

Ruostesuo

Ruostesuon turvetuotantohanke sijaitsee noin kaksi kilometriä Livon kylästä itään, 20 kilometriä Pudasjärven keskustaajamasta pohjoiseen. Hankealueen pinta-ala on noin 300 hehtaaria, josta tuotantoalaa on arviolta 215 hehtaaria. Tarkoituksena on tuottaa pääasiassa energiaturvetta lähinnä Oulun seudun voimalaitoskäyttöön. Tuotantovaiheen arvioidaan kestävän 20 – 30 vuotta.

Ruostesuo kuuluu Iijoen vesistöalueella Ruosteojan valuma-alueeseen  ja hanke-alueen kuivatusvedet on suunniteltu johdettavan laskuojan kautta Ruosteojaan ja edelleen Livojokeen.

Toteuttamisvaihtoehtoina tarkastellaan vesienkäsittelyn osalta erilaisia vaihtoehtoja, jotka ovat:

VE0: Hanketta ei toteuteta

VE1: Vesienkäsittelymenetelmänä sulan maan aikainen pintavalutus

VE2: Vesienkäsittelymenetelmänä ympärivuotinen pintavalutus

VE3: Vesienkäsittelymenetelmänä sulan maan aikainen kemikalointi

Vastasuo

Vastasuon turvetuotantohanke sijaitsee noin kuusi kilometriä Livon kylältä pohjoiseen 30 kilometrin päässä Pudasjärven keskustasta. Tarkoituksena on tuottaa pääasiassa energiaturvetta Oulun seudun voimalaitoksiin. Vapo Oy:n hallussa on 320 hehtaaria, josta tuotantokelpoista aluetta on noin 250 hehtaaria. Tuotantovaihe kestää 20–30 vuotta.

Vastasuo kuuluu Iijoen vesistöalueeseen, tarkemmin Kirsiojan alaosan valuma-alueeseen. Vastasuon kuivatusvedet on suunniteltu johdettaviksi laskuojaa pitkin Kirsiojaan ja edelleen Livojokeen.

Toteuttamisvaihtoehtoina tarkastellaan vesienkäsittelyn osalta erilaisia vaihtoehtoja, jotka ovat:

VE0: Hanketta ei toteuteta

VE1: Vesienkäsittelymenetelmänä sulan maan aikainen pintavalutus

VE2: Vesienkäsittelymenetelmänä ympärivuotinen pintavalutus

VE3: Vesienkäsittelymenetelmänä sulan maan aikainen kemikalointi

Arviointiohjelmat nähtävillä kunnanvirastoissa ja internetissä

Hankkeiden arviointiohjelmat ovat nähtävillä 6.4.–15.5.2009 Pudasjärven kaupungintalolla, Yli-Iin ja Iin kunnanvirastoissa, kuntien pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa osoitteessa Veteraanikatu 1, Oulu.

Ohjelmat löytyvät myös ympäristökeskuksen initernetsivuilta osoitteesta: www.ymparisto.fi/ppo > ymparistovaikutusten arviointi YVA ja SOVA > Vireillä olevat YVA-hankkeet

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmista. Kannanotot tulee toimittaa kirjallisena 15.5.2009 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukseen, postiosoite PL 124, 90101 Oulu tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.ppo@ymparisto.fi. Jokaisesta kolmesta hankkeesta pyydetään lähettämään erilliset kannanotot, joihin on merkittävä, koskevatko ne Konttisuon, Ruostesuon vai Vastasuon arviointiohjelmaa.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmista 15.6.2009 mennessä, jonka jälkeen lausunnot ovat nähtävillä arviointimenettelyn ajan Pudasjärven kaupungintalolla, Yli-Iin ja Iin kunnanvirastoissa, kuntien pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa. Lausunnot sisältävät yhteenvedon arviointiohjelmista annetuista lausunnoista ja mielipiteistä.

Lisätietoja

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Luonnonsuojelupäällikkö Eero Kaakinen, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, puh. 0400 181 175

Ylitarkastaja Aulis Kaasinen, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, puh. 0400 196 555, (yhteyshenkilö Kontti- ja Ruostesuon hankkeissa)

Suunnittelija Heli Harjula, puh. 040 821 6223 (yhteyshenkilö Vastasuon hankkeessa)

 

Hankkeista ja ympäristövaikutusten arvioinnista

Kemisti Seppo Järvinen, Vapo Oy, puh. 020 790 5820

Lakimies Mirja Juntunen, Vapo Oy puh. 020 790 5763

Konsulttina hankkeissa toimii

Projektipäällikkö Tiina Rintamäki, FCG Planeko Oy, puh. 010 409 5674

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs