Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Komission työohjelma tehostaa EU:n toimintaa ja vähentää turhaa sääntelyä

Energiateollisuus ry

Komission työohjelma tehostaa EU:n toimintaa ja vähentää turhaa sääntelyä

Tiedote.
Julkaistu: 16.12.2014 klo 18:28
Julkaisija: Energiateollisuus ry

Euroopan komissio päätti tänään työohjelmastaan vuodelle 2015. Energiateollisuus tukee työohjelmassa määriteltyjä toiminnan keskeisiä painopistealueita, joita ovat kasvu, työllisyys ja investoinnit, energia- ja ilmastopolitiikka sekä digitaaliset sisämarkkinat. 

Työohjelmassa on uusia aloitteita 23 sekä uudelleen arvioitavia tai kokonaan pois vedettäviä lainsäädäntöhankkeita 80.

– On johdonmukaista, että osaa jo annetuista lakiesityksistä arvioidaan uudelleen ja erityisesti paremman lainsäädännön näkökulmasta, ET:n johtaja Pertti Salminen sanoo.

Salmisen mukaan komission tavoite olla isoissa asioissa iso ja pienissä asioissa pieni on järkevää politiikkaa, jolla samalla vähennetään turhaa sääntelyä.

Uuden Energiaunionin tuotava lisäarvoa, ei byrokratiaa

Varmistaakseen luotettavan ja kohtuuhintaisen energian saannin komissio on päättänyt muodostaa Energiaunionin. Sen keskeisiä tehtäviä on paitsi edistää energiamarkkinoiden toimivuutta, päästöjen vähentämistä ja energiatehokkuutta myös valmistella EU tuleviin ilmastoneuvotteluihin Pariisissa 2015.

– Jotta uusi Energiaunioni toisi lisäarvoa Euroopalle, on sen ensisijaisesti tehostettava energiapolitiikan koordinaatiota ja edistettävä markkinoiden toimintaa.

Energiaverodirektiivin kariutuminen on harmillista

On hyvin valitettavaa, että uusi komissio on päättänyt vetää pois edellisen komission vuonna 2011 antaman esityksen energiaverotuksen kehittämisestä. Energiateollisuus on pitänyt erittäin hyvänä esityksen perustavoitteita - ympäristöohjauksen vahvistamista  lisäämällä hiilidioksidipäästöjen painoarvoa verotuksessa ja päästökaupan kanssa päällekkäisen verotuksen purkamista.

Komission peruste on kuitenkin ymmärrettävä, koska useiden maiden vastustuksen vuoksi esityksellä ei näyttäisi olevan läpimenomahdollisuuksia. Toivomme kuitenkin, että komissio pyrkisi vielä edistämään hanketta, koska sillä olisi olennainen rooli päästöjen kustannustehokkaassa vähentämisessä.

Päästökattodirektiivin ja kiertotalouspaketin uudelleen harkinta on myönteistä

Komissio on päättänyt ottaa myös uudelleen valmisteluun tiettyjen päästöjen maakohtaisten kiintiöiden määrittämisen (NEC-direktiivi). Suomen kannalta tilanne on positiivinen, koska eri maiden lähtökohdat pitää ottaa paremmin huomioon ja myös päällekkäisyys muun lainsäädännön kanssa, kuten ilmastotavoitteiden ja laitoskohtaisten päästömääräysten kanssa.

Myös kesällä annettu nk. kiertotalouspaketti vedetään pois, koska mahdollisuuksia sen hyväksymiseen ei nähdä olevan. Energiateollisuus pitää ratkaisua hyvänä. Sinänsä kiertotalous tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia, joita on syytä edistää, mutta pois vedettyjen lakialoitteiden tarjoamat velvoitteet olivat kuitenkin epärealistisella tasolla ja ratkaisut olisivat luoneet mittavasti uutta byrokratiaa ja johtaneet tehottomiin ratkaisuihin.

 

Lisätiedot:
Johtaja Pertti Salminen, puh. 040 569 6996

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs