Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Kevään jäänsahaukset

Kevään jäänsahaukset

Julkaistu: 26.03.2009 klo 09:03
Julkaisija:

Kevään jäänsahaukset aloitetaan Simo- ja Tornionjoella maaliskuun lopussa viikolla 14. Maanantaina 30.3.2009 työt käynnistyvät Simojoella. Sahauksilla pyritään ehkäisemään jääpatojen syntyminen kriittisimmille jokiosuuksille. Suunnitelman mukaan työ etenee läänin eteläosista pohjoiseen siten, että ennen vappua sahataan Ivalojoella kirkonkylän ja Inarijärven välisellä jokiosuudella.

Alueella liikkujia varoitetaan avatuista railoista ja jään päälle tulevasta vedestä

Kevään jäänsahaukset aloitetaan Simo- ja Tornionjoella maaliskuun lopussa viikolla 14. Maanantaina 30.3.2009  työt käynnistyvät Simojoella. Sahauksilla pyritään ehkäisemään jääpatojen syntyminen kriittisimmille jokiosuuksille. Suunnitelman mukaan työ etenee läänin eteläosista pohjoiseen siten, että ennen vappua sahataan Ivalojoella kirkonkylän ja Inarijärven välisellä jokiosuudella.

Alustavan ohjelman mukaan noin kuukauden aikana tehtävissä jokijäiden sahauksissa syntyy railoa yhteensä noin 130 kilometriä, mikäli kaikki kohteet voidaan toteuttaa. Jäänsahauskoneen etenemisnopeus on 1000 metriä tunnissa. Sahausta tehdään kaksivuorotyönä. Jäiden ohuudesta johtuen sahausaikatauluun ja -kohteisiin voi tulla muutoksia ennen sahausta suoritettavien tarkemittausten mukaisesti. Aikataulun muutoksista tiedotetaan tarvittaessa erikseen.

Aikataulu

Työt etenevät läänin eteläisistä vesistöistä kohti pohjoista seuraavasti:

  • viikot 14 ja 15 Simojoen alaosa ja Tornionjokisuu
  • viikko 16 Ounasjoki: Nivankylän, Tapionkylän Kaukosen ja Tepaston alue
  • viikko 17 Kemijoen yläosa Pelkosenniemellä
  • viikot 17 ja 18 Ivalojoki: Ivalon taajaman ja Inarijärven välinen jokiosuus

Jokien jääpeite on keskimääräistä vahvempi  Simo- ja Tornionjoen alaosilla

Lapin ympäristökeskuksen mittausten mukaan Lapin jokien jäät ovat ajankohtaan nähden keskimääräiset ja paikoin keskimääräistä vahvemmat pitkän aikavälin mittauksiin verrattuna. Keskimääräistä vahvempaa jää on Simo- ja Tornionjoen alaosalla, jossa teräsjään vahvuus vaihtelee mittausten mukaan 55-90 cm. Teräsjään vaihteluväli on Tornionjoella, Kemijoella, Ivalojoella ja Tenojoella  keskimäärin 40- 65 cm, mikä on ajankohtaan nähden keskimääräinen jään vahvuus.

Simo- ja Tornionjoen alaosilla jään alla on myös monin paikoin hyydettä eli "suppoa". Muilla jokiosuuksilla jäiden mittauksissa havaitut hyydemäärät eivät poikkea tavanomaisesta. Suppo saattaa jäänlähdön koittaessa edesauttaa jääpatojen syntyä.

Lumen vesiarvo Lapissa on ajankohtaan nähden normaali ja vaihtelee suuresti alueittain 120-220  mm/kg/m2  välillä. Tulvan edistymisestä ja siihen liittyvistä ennusteista tiedotetaan erikseen huhtikuun puolesta välistä lähtien säännöllisesti vähintään joka viikko ja tarvittaessa tiheämmin tilanteen niin vaatiessa.

Lisätietoja:

Jäänsahaukset
Rakennuspäällikkö Kauko Haikola, puh. 0400 394 762
Työpäällikkö Jukka Kuoksa, puh. 0400 124 253

Ennusteet ja ajankohtainen lumi- ja vesitilanne
Suunnittelupäällikkö Timo Alaraudanjoki, puh 0400 188 466
Insinööri Veli Saarijärvi, puh. 0400 165 055

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs