Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Keski-Suomen jätesuunnitelma kommentoitavana

Keski-Suomen jätesuunnitelma kommentoitavana

Julkaistu: 26.01.2009 klo 13:08
Julkaisija:

Keski-Suomen ympäristökeskus on laatinut luonnoksen Keski-Suomen alueelliseksi jätesuunnitelmaksi, jonka tarkoituksena on luoda suuntaviivat jätehuollon kehittämiselle maakunnassa. Ympäristökeskus kerää suunnitelmasta mielipiteitä ja lausuntoja 3.3.2009 asti.

Keski-Suomen ympäristökeskus on laatinut luonnoksen Keski-Suomen alueelliseksi jätesuunnitelmaksi, jonka tarkoituksena on luoda suuntaviivat jätehuollon kehittämiselle maakunnassa. Ympäristökeskus kerää suunnitelmasta mielipiteitä ja lausuntoja 3.3.2009 asti. Mielipiteet voi esittää kirjallisesti tai kuulemistilaisuuksissa Saarijärvellä, Jyväskylässä ja Jämsässä.

Jätesuunnitelmalla tähdätään siihen, että materiaalitehokkuus paranee, syntyvän jätteen määrä vähenee ja jätteiden materiaalikierrätys sekä hyödyntäminen lisääntyy. Tavoitteena on myös jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvien haittojen pienentäminen ja jätehuollon kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Suunnitelma on voimassa vuoden 2016 loppuun. Keski-Suomen alueellinen ensimmäinen jätesuunnitelma laadittiin vuonna 1996 ja se tarkistettiin vuonna 2002.

Jätesuunnitelmassa esitetään jätehuollon nykytila, tavoitteet sekä tarvittavat tulevaisuuden kehittämistoimenpiteet. Suunnitelmalla haetaan ratkaisua erityisesti seuraaviin jätehuollon kehittämiskohteisiin:

  • jätteiden kaatopaikkakäsittelyn vähentämiseen (erityisesti biohajoava jäte)
  • yhdyskuntalietteiden käsittelytason nostamiseen (ml. haja-asutuksen lietteet)
  • jätteiden energiahyödyntämisen edistämiseen
  • rakentamis- ja purkutoiminnan jätteiden hyödyntämisen sekä rakentamisen materiaalitehokkuuden lisäämiseen
  • tuhkan (teollisuuden, energiantuotannon) hyödyntämisen lisäämiseen
  • sekä laitosmaisen jätteenkäsittelyn edistämiseen.

Esitettyjen kehittämistoimien yhteydessä on mainittu kunkin toimenpiteet toteuttamisesta tai edistämisestä vastuussa olevat tahot.

Jätesuunnitelman laadinnassa on sovellettu viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) eli ns. SOVA-lain mukaista ympäristöarviointia, josta on laadittu ympäristöselostus.

Keski-Suomen alueellisen jätesuunnitelman luonnos on nähtävillä 28.1.–3.3.2009 välisen ajan Keski-Suomen kuntien kunnanvirastoissa ja Keski-Suomen ympäristökeskuksessa sekä sähköisesti Keski-Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuilla.

Mielipiteet ja kannanotot tulee toimittaa kuulutuksessa mainitulla tavalla Keski-Suomen ympäristökeskukselle 3.3.2009 mennessä tai ne voi esittää kuulemistilaisuuksissa, jotka järjestetään seuraavasti:

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Hannele Yli-Kauppila, p. 040 576 8234
Ylitarkastaja Anne Helolahti, p 040 822 7354
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs