Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Katsaus Kainuun ympäristön tilasta julkaistu verkossa

Katsaus Kainuun ympäristön tilasta julkaistu verkossa

Julkaistu: 11.02.2009 klo 12:12
Julkaisija:

Kainuun ympäristökeskus julkaisee nyt ensimmäistä kertaa yleistajuisen ja tiiviin katsauksen Kainuun ympäristön tilasta verkkosivuillaan osoitteessa www.ymparisto.fi/kai/ymparistontila2008. Samanaikaisesti tämän katsauksen kanssa on julkaistu 12 muun alueen vastaavat katsaukset sekä valtakunnallinen ympäristön tila- katsaus.

Kainuun ympäristökeskus julkaisee nyt ensimmäistä kertaa yleistajuisen ja tiiviin katsauksen Kainuun ympäristön tilasta verkkosivuillaan osoitteessa www.ymparisto.fi/kai/ymparistontila2008. Samanaikaisesti tämän katsauksen kanssa on julkaistu 12 muun alueen vastaavat katsaukset sekä valtakunnallinen ympäristön tila- katsaus.

Kainuun ympäristöä luonnehtivat metsäiset vaaramaisemat ja reittivesistöt. Kainuussa voi kokea vielä erämaisen luonnon kosketuksen, vaikka metsät ovatkin voimakkaasti metsätalouden käytössä. Suojelualueiden osuus on kuitenkin selvästi suurempi kuin Etelä-Suomessa. Ympäristön tila on pysynyt hyvänä osaksi harvan asutuksen ja vähäisen maatalouden ja teollisuuden ansiosta, mutta myös viime vuosikymmenien ympäristönsuojelutoimien ansiosta. Kainuu tarjoaa sekä asukkailleen että turisteille kokemuksen aidosta luonnon rauhasta ja hiljaisuudesta.

                                                                                         Kuva: Reima Leinonen

Ilmastonmuutos vaikuttaa ympäristöön monin tavoin

Kainuussa on vielä runsaasti metsiä, soita, järviä ja puroja, joiden tilaa ihmisen toiminta ei ole oleellisesti heikentänyt. Luonnon monimuotoisuuden sekä uhanalaisten lajien ja elinympäristöjen säilymiseen tulevaisuudessa vaikuttavat ilmastonmuutoksen ohella ennen muuta talousmetsien käsittelymenetelmät sekä luonnonsuojelualueiden hoidon ja käytön toimenpiteet.

Ilmastonmuutoksen myötä kasvillisuudessa ja eläimistössä tapahtuu muutoksia moneen suuntaan. Eteläiset lajit levittäytyvät ja vastaavasti pohjoispainotteiset lajit alkavat vetäytyä. Lajisto muuttuu ja sen on sopeuduttava yhä nopeampaan kasvun rytmiin kesän aikana.

Ilmastonmuutoksen etenemiseen vaikuttava kasvihuonekaasutase, päästöt ja hiilinielut, tulisi selvittää Kainuun alueella. Kainuun metsät kasvavat nykyisellään erittäin voimakkaasti ja toimivat siten tehokkaasti hiilinieluina. Uusiutuvan energian käytön lisääntyminen voi monin tavoin vaikuttaa ympäristön tilaan. Yhdyskuntien rakenteen tiivistämisellä lisätään ekotehokkuutta.

Biojätteen hyötykäyttöä edistetään

Kaatopaikalle menevän jätteen määrä asukasta kohti on Kainuussa muuhun maahan verrattuna pieni ja jätteiden keräys ja kierrätys toimivat hyvin. Hyötykäyttöaste on ollut korkea jätteiden rinnakkaispolton ansiosta, mutta UPM:n paperitehtaan alasajo Kajaanissa saattaa muuttaa tilannetta. Biojätteen hyötykäytön lisäämiseen on vireillä useita suunnitelmia.

Pohjavedet ja vesistöt hyvässä kunnossa

Pohjavettä on Kainuussa runsaasti ja sen laatu on pääosin hyvä. Metallipitoisilla kallioperäalueilla voi kuitenkin kaivovesien laadussa olla ongelmia. Pohjavesien tilan säilyminen hyvänä edellyttää maa-ainesten oton ja pohjavesien suojelun yhteensovittamista sekä pohjavesialueilla sijaitsevien pilaantuneiden kohteiden puhdistamista.

Teollisuuden ja asutuksen kuormitus vesiin on vähentynyt. Lisääntymässä oleva kaivosteollisuus voi kuitenkin muuttaa tilannetta. Vaikeasti hallittavissa olevaa maa- ja metsätalouden hajakuormitusta ei ole pystytty vähentämään yhtä paljon kuin pistekuormitusta. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehostuminen vaikuttaa positiivisesti vesistöjen tilaan. Maatalouden, kalankasvatuksen ja turvesoiden vesiensuojelutekniikan kehittäminen ja kuormituksen vähentäminen ovat vesistöjen tilan kannalta merkittäviä asioita. Suometsien vesiensuojelu on avainasemassa. Ilmastonmuutoksen myötä lämpenevät talvet ja runsastuvat sateet lisäävät huuhtoutumista ja kuormittavat osaltaan vesistöjä.

Suurimpien vesistöjen ottaminen voimatalouden käyttöön on hävittänyt suurimmat kosket ja säännöstely on muuttanut suurten järvien rantavyöhykkeitä ja niiden käyttömahdollisuuksia. Pienemmät vesireitit on aikoinaan perattu uiton käyttöä varten. Muutettujen vesistöjen tilaa on korjattu monipuolisilla kunnostustoimilla hyvin tuloksin.

Ajankohtaisin tieto on verkkopalvelussa

Ympäristön tila –katsaukset ovat tiiviitä esityksiä tärkeimmistä ja ajankohtaisimmista ympäristön tilaan liittyvistä aiheista. Jokaisesta aiheesta on tarjolla verkko-osoite, josta löytyy lisätietoja ja uusimmat päivitykset. Kainuun ympäristön tila 2008- katsauksen ovat koonneet Kainuun ympäristökeskuksen asiantuntijat. Tietolähteinä on käytetty ympäristöhallinnon sekä muiden viranomaisten ja tutkimuslaitosten tietojärjestelmiä.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Sirkka-Liisa Markkanen, Kainuun ympäristökeskus, puh. 040 777 2223

Suunnittelija Reima Leinonen, Kainuun ympäristökeskus, puh. 040 529 6896

 

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs