Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Karvianjoen säännöstelyn kehittäminen etenee

Karvianjoen säännöstelyn kehittäminen etenee

Julkaistu: 27.03.2009 klo 10:24
Julkaisija:

Vuoden 2008 keväällä käynnistetyn Karvianjoen vesistön säännöstelyn kehittämishankkeen ohjausryhmätyöskentely on käynnistynyt. Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran Noormarkussa 4.3.2009. Ohjausryhmään kuuluu 26 henkilöä tai tahoa eri puolilta vesistöä siten, että vesistö ja sen erilaiset käyttömuodot tulevat mahdollisimman kattavasti edustetuksi. Ohjausryhmän tehtävänä on selvitysten ja mallinnusten perusteella laatia suositukset säännöstelyn kehittämiseksi sekä sopia niiden toimeenpanosta.

Vuoden 2008 keväällä käynnistetyn Karvianjoen vesistön säännöstelyn kehittämishankkeen ohjausryhmätyöskentely on käynnistynyt. Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran Noormarkussa 4.3.2009. Ohjausryhmään kuuluu 26 henkilöä tai tahoa eri puolilta vesistöä siten, että vesistö ja sen erilaiset käyttömuodot tulevat mahdollisimman kattavasti edustetuksi. Ohjausryhmän tehtävänä on selvitysten ja mallinnusten perusteella laatia suositukset säännöstelyn kehittämiseksi sekä sopia niiden toimeenpanosta. Tavoitteena on löytää yhteisesti hyväksyttäviä ratkaisuja. Suositukset säännöstelyn kehittämiseksi pyritään muodostamaan vuoden 2010 aikana.

Vesistöaluekohtaista työpaja-työskentelyä ja selvityksiä

Ohjausryhmätyöskentelyn tueksi järjestetään vesistöaluekohtaisia työpajoja, joista ensimmäiset järjestetään kevään aikana. Niiden tarkoitus on tuottaa tietoa vesistön eri osien säännöstelyistä, eri osapuolien näkemyksistä ja säännöstelyn kehittämistarpeista. Ohjausryhmä käyttää tätä tietoa mm. säännöstelyvaihtoehtojen muodostamisessa. Työpajojen ja jo toteutettujen kysely- ja haastattelututkimusten avulla vesistön käyttäjien tiedot, näkemykset ja kokemukset saadaan kattavasti hyödynnettyä hankkeessa. Myös kansalaisille avoimia yleisötilaisuuksia tullaan järjestämään hankkeen aikana.

Karvianjoen vesistön tilaa ja käyttöä sekä säännöstelyä koskeva kyselytutkimus toteutettiin syksyllä 2008. Kyselytutkimus lähetettiin 2 000 satunnaisotannalla valitulle vesistön varren kiinteistön omistajalle. Vastauksia saatiin kaikkiaan noin 750 kappaletta, mikä on lähes 40 % lähetetyistä kyselyistä. Tämän lisäksi viranomaisten, kuntien, elinkeinoelämän, yhdistysten ja asiantuntijoiden näkemyksiä vesistön tilasta, käytöstä ja niihin liittyvistä tavoitteista selvitettiin haastattelututkimuskella. Vastausten analysointi on käynnissä.

Tulevan kevään ja kesän aikana hankkeessa laaditaan työpajojen lisäksi myös mm. vedenkorkeus- ja virtaama-analyysejä sekä tehdään maastoselvityksiä. Syksyllä ovat vuorossa erilaisten säännöstelyvaihtoehtojen mallinnus ja vaikutusten arviointi. Selvitysten ja mallinnusten tarkoitus on luoda riittävä tietopohja säännöstelysuositusten muodostamiseksi.

Hankkeen etenemistä voi seurata internetistä

Hankkeen tuottama materiaali laitetaan internetiin hankkeen sivustolle. Ensimmäisen hankkeen ohjausryhmän kokousmuistio sekä kokouksessa pidetyt esitykset ja alustukset ovat jo nähtävissä sivuilla. Kyselytutkimuksen tulokset saadaan sivuille kevään aikana.

Lisätietoja:

Olli-Matti Verta, puh. 0400 523 915
Asko Sydänoja, puh. 040 769 9071

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs