Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen eli ELY:n suunnittelu etenee

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen eli ELY:n suunnittelu etenee

Julkaistu: 18.02.2009 klo 14:54
Julkaisija:

Aluehallinnon kehittämis- ja uudistamishankkeen (ALKU -hankkeen) myötä valtion aluehallinto muuttuu Kaakkois-Suomessakin vuoden 2010 alusta. Uudistuksessa lakkautetaan lääninhallitukset, TE -keskukset, alueelliset ympäristökeskukset, ympäristölupavirastot, tiepiirit ja työsuojelupiirit.

Aluehallinnon kehittämis- ja uudistamishankkeen (ALKU -hankkeen) myötä valtion aluehallinto muuttuu Kaakkois-Suomessakin vuoden 2010 alusta. Uudistuksessa lakkautetaan lääninhallitukset, TE -keskukset, alueelliset ympäristökeskukset, ympäristölupavirastot, tiepiirit ja työsuojelupiirit. Näiden tehtävät organisoidaan kahteen uuteen viranomaiseen: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY) sekä Aluehallintovirastoon (AVI). Vuonna 2009 hankkeen valmistelun painopiste siirtyy alueilla tehtävään työhön.

Kaakkois-Suomen ELY:ä valmisteleva muutosryhmä on aloittanut toimintansa. Muutosryhmän tehtävänä on tehdä muutossuunnitelma. Ryhmän puheenjohtajana toimii Kaakkois-Suomen TE-keskuksen johtaja Jarmo Pirhonen ja varapuheenjohtajina tiejohtaja Antti Rinta-Porkkunen ja johtaja Leena Gunnar.

ELY:t hoitavat pääasiassa nykyisten työ- ja elinkeinokeskusten, tiepiirien, alueellisten ympäristökeskusten ja lääninhallitusten tehtäviä ja niiden vastuualueet ovat elinkeinot, työvoima, liikenne ja infrastruktuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat. Aluehallintovirastot puolestaan hoitavat pääasiassa nykyisten lääninhallitusten, ympäristölupavirastojen, alueellisten ympäristökeskusten ja työsuojelupiirien tehtäviä seuraavista vastuualueista: peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, poliisi, pelastustoimi ja varautuminen, ympäristöluvat sekä työsuojelu.

Kaakkois-Suomen ELY Kouvolaan

Kaakkois-Suomessa ja Kouvolassa on ELY:n kaikkien toimialojen palvelut. Toimialueena ovat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat. Kouvolaan tulee myös  Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimipaikka.

Muutosryhmän kokoonpano:

  • Johtaja Jarmo Pirhonen, Kaakkois-Suomen TE-keskus, puheenjohtaja
  • Tiejohtaja Antti Rinta-Porkkunen, Kaakkois-Suomen tiepiiri
  • Johtaja Leena Gunnar, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
  • Osastopäällikkö Juha Mäntyvaara, Etelä-Suomen lääninhallitus
  • Viestintäpäällikkö Tarja Räty, Kaakkois-Suomen TE-keskus
  • Kalastusbiologi Kauko Poikola, Kaakkois-Suomen TE-keskus, henkilöstön edustaja
  • Hallintoassistentti Marja-Leena Värtinen, Kaakkois-Suomen tiepiiri, henkilöstön edustaja
  • Ylitarkastaja Antti Puhalainen, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, henkilöstön edustaja

Uudistamiseen liittyvät lakimuutokset käsittelyyn kevään aikana

Valtion aluehallinnon uudistuksen tavoitteena on parantaa hallinnon kansalais- ja asiakaslähtöisyyttä, tuloksellisuutta ja tehokkuutta. Uudistuksessa selkiytetään valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä, ohjausta ja aluejakoja. Uudistus vahvistaa maakunnan liittojen toimivaltaa aluekehitystyötä kokoavana ja yhteen sovittavana viranomaisena. Maakuntaohjelmien velvoittavuutta ohjaustoiminnassa lisätään ja maakunnan liitoille siirretään valtion hallinnosta aluekehitystehtäviä.

Aluehallinnon uudistamisen lähtökohtana on pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmaan sisältyvä linjaus: ”Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja elinkeinokeskusten, muiden piirihallintoviranomaisten ja maakunnan liittojen työnjako täsmennetään, päällekkäisyydet poistetaan ja vähennetään hallintoviranomaisten määrää. Samassa yhteydessä arvioidaan niiden aluejakoja. Nykymuotoisen lääninhallinnon tehtävät organisoidaan uudelleen. Uudistetaan valtion aluehallintoa kokoamalla lupa-, valvonta- ja oikeusturvatehtäviä yhteen. Siirretään kehittämispoliittista toimivaltaa kansanvaltaiseen ohjaukseen."

Aluehallinnon kehittämis- ja uudistamishanke (ALKU) käynnistettiin 29.6.2007. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä päätti kokouksissaan 18.11.2008 ja 3.12.2008, että valmistelutyötä jatketaan valmistelutyöryhmien raporteissa tehtyjen esitysten pohjalta. Uudistuksen läpiviemiseksi tarvitaan useita uusia lakeja sekä muutoksia nykyisiin lakeihin. Lakipaketti tulee eduskunnan käsittelyyn kevään aikana.

Lisätietoja:    

Kaakkois-Suomen TE-keskus
Johtaja Jarmo Pirhonen
puh. 010 60 23200

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
Johtaja Leena Gunnar
puh. 040 518 9158

Kaakkois-Suomen tiepiiri
Tiejohtaja Antti Rinta-Porkkunen
puh. 0400 750 513

Etelä-Suomen lääninhallitus
Lääninsivistysneuvos Juha Mäntyvaara
puh. 071 873 2238 tai 040 526 0120
Liikennehallintopäällikkö Pekka Rintamäki
puh. 071 873 2196

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs