Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ympäristö ja luonto » Ilmaston lämpeneminen lisää humuksen huuhtoutumista Pohjois-Suomen vesistöihin

Suomen ympäristökeskus

Ilmaston lämpeneminen lisää humuksen huuhtoutumista Pohjois-Suomen vesistöihin

Tiedote.
Julkaistu: 22.08.2011 klo 10:09
Julkaisija: Suomen ympäristökeskus

Humusta huuhtoutuu Pohjois-Suomen vesistöihin yhä enemmän, selviää Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksesta, jossa tutkittiin humuksen eli orgaanisen aineksen huuhtoutumista Simojoen vesistöalueella. Huuhtoutuminen lisääntyi 1990-luvulla keskimäärin 40 prosenttia verrattuna 1980-lukuun, vähentyen tästä jonkin verran 2000-luvulla. Erityisesti orgaanisen typen huuhtoutuminen on edelleen selvässä nousussa. 

Huuhtoutumisen kasvu kuormittaa vesiekosysteemejä, mikä voi muuttaa ravintoketjuja sekä itse joessa että rannikkovesissä. Humuksella tarkoitetaan vedessä esiintyviä eloperäisiä orgaanisia aineita, kasvien hajoamistuotteita, jotka antavat vedelle ruskeankeltaisen värin. Humus koostuu orgaanisesta hiilestä, orgaanisesta typestä ja fosforista sekä useista muista yhdisteistä.

Ilmastonmuutoksen myötä sateisuus on lisääntymässä ja hyvin sateisina vuosijaksoina alueen hydrologia muuttuu. Vesivirrat maaperän pintakerroksissa voimistuvat ja huuhtovat tehokkaasti orgaanista ainesta maaperästä vesistöihin ja edelleen mereen.  Ilmiö voimistuu pitkien kuivajaksojen jälkeisinä sateisina vuosina. Kylmissä oloissa, pohjoisen alueen metsämaaperässä, kasvinjäänteiden hajotustoiminta on herkkää maaperän lämpötilan nousulle. Sekä keskitalvella että loppusyksyllä havaittiin merkittävää lisääntymistä maaperästä huuhtoutuneen orgaanisen typen pitoisuuksissa.

Tutkimuksessa havaittiin, että vähenevä ilmaperäinen laskeuma ei vaikuttanut orgaanisen hiilen pitoisuuksiin. Sen sijaan huuhtoutumisen lisäys Simojoella tapahtui pääosin ilmastotekijöiden ja hydrologisten muutosten kautta.

Tulokset osoittivat myös, että humuksen huuhtoutuminen vaihtelee voimakkaasti eri vuodenaikoina. Syystulvan aikana orgaanisen aineksen pitoisuudet jokivedessä ovat huomattavasti suurempia kuin vastaavan suuruisen kevättulvan aikana. Syyskausi onkin erityisen herkkä ilmastonmuutoksen vaikutuksille.

Tutkimuksen tuloksia on julkaistu kansainvälisessä korkeatasoisessa tiedejulkaisusarjassa Global Biogeochemical Cycles. Uusimmat tulokset julkaistiin heinäkuun alussa Kansainvälisen hydrologisen liiton (IAHS) ilmastonmuutoksen vedenlaatuvaikutuksia käsittelevässä konferenssissa, jonka järjestelyihin SYKEn vesikeskus osallistui. Tutkimus tehtiin osana EU:n rahoittamaa laajaa REFRESH -projektia, jossa tutkitaan globaalimuutosten vaikutuksia ja sopeutumiskeinoja järvi- ja jokivesistöissä eri puolilla Eurooppaa.

Lisätietoja

Erikoistutkija Ahti Lepistö, Suomen ympäristökeskus SYKEn vesikeskus, puh. 0400 148 824, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Linkki SYKEn tiedotteeseen:

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=391846&lan=fi&clan=fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs